• Pinewood

WAS nekas överklaga lojakt

NotiserPublicerad: 2014-03-22 12:29

Vargföreningen Wolf association Sweden, WAS, lyckas inte stoppa en skyddsjakt på lodjur i Arjeplog, berättar Piteå-Tidningen.
Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakten som föreningen överklagat. Kammarrätten avvisar dock klagomålet.
"Även om föreningen har för avsikt att ändra sina stadgar så att alla vilda djur omfattas har den inte rätt att överklaga det beslut som Naturvårdsverket fattat i frågan, anser domstolen", skriver Piteå-Tidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. tack.

2014-03-23 18:57

Tack för informationen, känslorna svallar över när människor som inte är berörda och aldrig kommer att vara berörda av frilevande vargar/ rovdjur sitter och bestämmer och sätter krokben för oss som lever på landsbygden. Man kanske ska bli byråkrat eller politiker, och driva frågor som enbart går ut på att försvåra och förstöra livsbetingelserna för människor i tätorter. Tyvärr har jag ingen böjelse för att "jävlas" med hederliga skattebetalare vartän de nu bor så jag nöjer mej med att visa mitt missnöje här...

5. Vetgirig läs vad Justitieutskottet gör

2014-03-22 21:35

De har knappast med
-lagarna
- NVV beslut att göra

Justitieutskottet granska domstolar kriminalvården åklagarna.

Det är ju fel på lagarna och direktiven till NVV.
Sedan att man kan överklaga är ju ett av de grundläggande rättigheterna i svenska samhället så det kan nog vara vissa problem att ändra denna grundbult i svensk samhällsbyggnad

Snabb hanering är väl den möjliga korta lösningen.

Lite som NIMBY, inrättande av hem för hemlösa överklagas alltid , men alla vet att det behövs, men Not In My Backyard -

4. märkligt,,

2014-03-22 20:09

Märkligt vad fort det "helt"plötsligt inte går att överklaga skyddsjakts beslut??? Hmm, man blir bra fundersam!! Men skam får inte gå över torra land, om nu de bevarande organisationer som ett "visst" statligt verk belönat med både skattemedel och puttar i ryggen för att att dom ska bära hundhuvudet i kampen om att förstöra ett helt rikes landsbygdsbefolknings livskvalitée till godo för den ekofascism som våra folkvalda tillåtit de två sista åren, så anser jag att rättvisa måste skipas och att exempelvis justitieutskottet går till botten med denna ekorevolt och utrönar ev, straffrättsliga åtgärder mot de ansvariga och deras hantlangare!!!!! Dessa justitsiemord kan inte tillåtas bli sopat under mattan!!!!! Det finns ett riksdagsbeslut på maxtak för svensk vargstam!!!!!

3. NVV vågar inte

2014-03-22 14:39

NVV vågar inte stoppa alla skydsjakter för dom är rädda att det skall bildas en ny viltvårdsenhet så dom tappar alla bidrag och insyn i dessa frågor. Dom är ganska hårt pressade av alla avslöjanden om bidrag till olika föreningar som dom har gett pengar till så dom kan överklaga alla beslut avseende skydsjakter

2. Äntligen nej

2014-03-22 14:16

för denna mkt tvivelaktiga förening.
Vad har ni med en skyddsjakt i Arjeplog att göra, är det inte de människor som bor och verkar där som är berörda och då skall beslut tas där och inte av en som sagt var mkt tvivelaktig förening med sitt säte i Stockholm.
Men fortsätt gärna så här så blir ni m.fl. tvivelaktiga föreningar det största hotet mot dessa hybrider samt de fåtal äkta vargar som finns.
Gemene kvinna/man får mer och mer upp ögonen för de skador och inskränkningar som följer i dessa djurs spår samt inser att från föreningarna pågar en infokampanj om vargens förträfflighet som ej överensstämmer med verkligheten.

1. Jaha å det går att.

2014-03-22 12:46

Ignorera överklagande då får man väl förvänta sig det vid fler tillfällen och andra ärenden det också.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB