• Älgskadefondsföreningen

Webbkurs om viltet och skogen

NotiserPublicerad: 2011-08-01 10:21

På grund av att betestrycket är större än tillgången på foder skadas ung tallskog svårt i många områden i landet. Dessutom kan inte lövträd som rönn, asp och sälg inte växa sig stora, vilket medför negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Nu har de fyra största skogsbolagen tagit fram en webbaserad utbildning för att höja kompetensen hos både jägarkåren och den egna personalen.

Den första versionen av webbskolan om skog och klövvilt lanseras nu av skogsbolagen Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog.

– Vi ser klövvilt, speciellt älgen, som en viktig och naturlig del i det svenska skogslandskapet. Det är också viktigt att det finns en balans mellan viltbeståndet och tillgången på bete. Med den här utbildningen vill vi bidra till ökade kunskaper för god skötsel av älgstammen och övrigt klövvilt. Ambitionen är att brett belysa såväl skogsägarnas som jägarnas intressen, säger Ronny Löfstrand, Skog- och klövviltansvarig på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Balans mellan vilt och skog
När trycket från viltet orsakar skador leder det till betydande tillväxtförluster på växande skog och försämrad kvalitet på virket. Ett långsiktigt mål är att arbeta för en högkvaiitativ älgstam med hög reproduktion i balans med fodermängden.
Tidigare har skogsbolagen tagit fram en webbaserad Skötselskola inom markberedning, plantering, röjning och gallring. Skogsvårdare som arbetar inom bolagens verksamhet ska genomgå kursen varje år. Responsen har varit bra på Skötselskolan, så erfarenheterna har tagits med när webbskolan om skog och klövvilt lanserats. 

Lättillgängligt
Genom webbskolan når kunskaper om skog och klövvilt ut till jägare som kan gå igenom utbildningen på några timmar på sin egen dator. En del i denna satsning handlar också om att öka kompetensen hos skogsbolagens egna personal.
Nu i sommar släpps den första versionen av webbutbildningen, och är tillgänglig på http://www.skogochklovvilt.se. Skogsbolagen hopppas att många jägare och andra intresserade tar del av utbildningen och ger respons på den, så att utbildningen kan göras ännu bättre till nästa år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Äckligt!!!!

2011-08-02 08:47

Det är så man kan spy åt Ronny och hans vänner. Att ni inte skäms, anklaga älgen för att skogarna ser ut som skit hade ni och era föregångare vårdat skogen inte skövlat för att suga ut varenda krona. Jag kör skördare åt en av sveriges största privata markägare vi gallrar nu den skog som planterades på 60-80-talet då det var stora bolag som ägde marken. De ägnade sig åt trakthygges bruk med kalhyggen på 100tals hektar där allt höggs ner stora ekar ringbarkades (om de var för grova för industrin). träden högt uppe på klipp hyllor vinchades för allt skulle bort för att få ut maximal vinst. Sedan planterades alltihop med undermåliga plantor, contorta och annan skit. Sen röjdes/sprutades lövet bort. Men på 80-talet när älgstammen va som störst bytte marken ägare till folk som va intesserade av annat än ren vinst. Löv sparades och planterades där det va lämpligt och de gallringarna är kanon fina trots en vinterstam runt 12 älgar/1000ha under hela tiden. Visst finns det sämre bestånd men det beror på att angränsande bestånd har avverkats vid fel tidpunkt på året och det har oxå skogvaktarna tagit på sitt ansvar inte beskyllt älgen för.
Till Ronny mfl det är inte för sent att rätta till sina misstag, resultatet dröjer bara lite längre än för de som såg felet tidigt.
Ett tips till slut. Betala per timme och inte per planta/m3 så kommer oxå kvaliten på den växande skogen höjas avsevärt.

4. ?

2011-08-02 08:45

Där Stora Enso avverkat skogen till kalhyggen tas alla aspar och sälg ned. Knappast att dom lämnar lövträden orörda, de sk. skräpträden. Skräpträden finns ju överallt och kommer upp efter avverkningarna när solljuset når marken och därför måste barrträd planteras annars tar lövträden över. Vad naturen behöver är hundraåriga gamla träd av varierad sort. Men det innebär noll vinster. Artrikedom är det ingen som blir rik av eller?

3. Jag glömde anledningen.

2011-08-02 08:44

I min tidigare kommentar glömde jag tyvärr förklara orsak och anledning. Naturligtvis har denna utbildning som syfte och mål att övertyga älgjägarna att de ska skjuta så mycket älg som möjligt för att decimera älgstammen ner till nivåer som skogsindustrin (och endast dom) finner acceptabla, och att jägarkåren övertygas om att det är det enda rätta. Det förutsätts ske med villkor där varje älg kostar historiskt mycket så industrin på köpet håvar in maximalt ekonomiskt, samtidigt som jägarkåren gräver (skjuter) sin egen grav. Sett ur det perspektivet är planen rent djävulsk.

2. Klarsynt som vanligt från Anders H.

2011-08-02 08:44

Skogsindustrin är fullt uppbackad av berörd myndighet, Skogsstyrelsen. Man kan fråga sig varför kustfiskarnas intressen, också ekonomiska, inte vinner något gehör för sina synpunkter om skarv och säl när skogindustrins diktatur får som de vill med älgen (dvs. starkt reducera dem). Jag har själv sett tillräckligt med ungskog idag som var i utsatt ålder under älgens största förekomst (sent 70-tal och framöver) för att ifrågasätta om inte problemet görs större än det är. Med 2 röjningar och kanske 2 gallringar blir det prima sågtimmer kvar. Och allt (oberoende av kvalitet) från skogen idag betalas bra. Så denna s.k. utbildning kan ses som en propagandasatsning för ett förleda människor till gagn för ekonomiska intressen som blundar för skogens fauna liksom entreprenörens arbetsvillkor. Talande är också skogsindustrins tystnad om de stora rovdjuren.

1. Flygrakor och webbkurs

2011-08-01 13:16

Det finns väldigt många "flygrakor" i våra skogar. Dessa flygrakor utgör ett entydigt bevis för att skogsindustrin inklusive stat och kyrka INTE vill ha lövskog i sina skogar. Flygrakorna utgör även bevis för att den ”balans” som skogsindustri, stat och kyrka eftersträvar i sina skogar är nära noll älgar och noll lövskog. Flygrakorna är bestående bevis för att uttalandet ”Dessutom kan inte lövträd som rönn, asp och sälg inte växa sig stora, vilket medför negativa effekter på den biologiska mångfalden” är lögn och endast ett senkommet försök att utnyttja dagens modeord "mångfald", den verksamhet som industriägarna bakom webbkursen bedriver är nämligen ett hån mot allt som heter mångfald. Vad som behöver göras är att se till så att skogsindustri, stat och kyrka tvingas sälja ut sina skogar till enskilda som bor på eller åtminstone i samma kommun som skogsfastigheterna. Detta skulle till stor del lösa eventuella problem med älg, hjort, vildsvin, varg och andra stora rovdjur och medföra att inkomster från skogen och skogskapitalet skulle stanna i bygderna. Med dagens ordning rinner inkomster och kapital från bygdernas skogar rakt in till Stockholm och andra städer där stat, kyrka och bolag har sina huvudkontor. På landsbygden blir det kvar rovdjur, dvärgbandmask, nedlagda offentliga och privata verksamheter och arbetslöshet. Nu vill man lära landsbygdens folk varför de även skall gå med på att sluta jaga – framtiden jakt skall vara troféjakt med betalande troféjägare där pengarna går till bolag i staden. Troféjakten kräver stora rovdjur, få men stora älgtjurar, få men stora kapitala kronhjortar, få men stora råbockar och få men stora galtar. Dvärgbandmask ses som självklar, till och med önskvärd, den håller allmänheten från att störa i skogen och den gör det möjligt för utländska jägare att ta med sina hundar utan problem. Detta är den framtid skogsindustrin, stat och kyrka vill ha och deras intressen sammanfaller med alla galna ekosofers strävan. Vi som redan drabbats av galenskaperna har redan krönts till förlorare.

Det skulle inte förvåna mig om SJF, WWF och dylika hänger sig med på denna webbpropaganda. Det går säkert att få ut stora pengar från Naturvårdsverket för att deltaga.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB