• Pinewood

WWF protesterar mot säljakt

NotiserPublicerad: 2014-04-05 08:49

Världsnaturfonden WWF emotsätter sig förslaget om licensjakt på säl. Det skriver Tom Arnbom och Peter Westman i en debattartikel i Arbetarbladet.

”Licensjakt är en viktig del av förvaltningen av Sveriges vilda djur, men när det gäller säl saknas den vetenskapliga grund som styrker att en regional decimering av sälstammen skulle minska skadorna för fisket vilket anges som huvudsakligt skäl för att införa denna jaktform. Istället förordar WWF riktad skyddsjakt för att minska skadegörelse på fisk och fiskeredskap. Den långsiktiga lösningen är istället att ta fram sälsäkra fiskeredskap som ger god fångst och endast fångar de fiskarter som avses”, skriver Arnbom och Westman.

Miljögifter och EU-regler
De titulerar sig sälexpert respektive naturvårdschef inom WWF och efterlyser istället skyddsjakt på ”problemsälar”.
Arnbom och Westman varnar också för att sälkött innehåller höga halter av miljögiftet dioxin.
”Idag har Sverige ett undantag från EU för försäljning av fisk med höga dioxinhalter från Östersjön. I Sverige och Finland får människor äta fisken – men den får inte användas till djurfoder då gränsvärdena ligger över EUs värden. Sälar som ligger högre upp i näringskedjan än fisk har ännu högre dioxinvärden, främst i späcket. Därför bör Livsmedelsverket få i uppdrag att undersöka både kött och späck ur ett hälsoperspektiv”, skriver Tom Arnbom och Peter Westman.
De oroas också över att antalet skadskjutningar kan öka om jakt från båt blir tillåten.
Ett ytterligre argument mot licensjakt på säl hittar Arnbom och Westman i det faktum att EU:s regler förbjuder andra än ursprungsbefolkningar att handla med sälprodukter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Då får väl Kvänerna, Rospiggarna, Gutarna m. fl. jaga säl

2014-04-06 14:28

Hur många generationer räknas? DNA bevis för att man inte anlänt med farkost från utomjorden? Att försäljningen av sälprodukter skulle vara förbehållen urbefolkningar är det dummaste argument mot säljakt jag någonsin sett.

5. Är inte vi...

2014-04-06 11:16

Är inte vi svenskar ursprungsbefolkning i Sverige? Att vi varit här sedan inlandsisen försvann för ca 10.000 år sedan, räknas inte det? Att vi spätts ut med invandring under årens lopp hör väl inte hit, det har alla andra folkslag också. Vi kom ju hit söderifrån och samerna från öster, men vad är skillnaden? Vi var ju här samtidigt! Varför skulle vi inte räknas som ursprungsbefolkning?

4. Hur många...

2014-04-05 14:40

...generationer tillbaks måste man dna-testas för att räknas som ursprungsbefolkning? Själv är jag en hybrid mellan svensk inavel och en invandrare med ursprung på karelska näset så nån säljakt för mig är inte att tänka på. Skillnad hade det varit om jag vore lite hårigare! Då hade jag behandlats som en gud och gjort vad som fallit mig in.

3. Vilket är viktigast?

2014-04-05 11:37

WWFs definition på jaktetik, eller en renare natur?
Dioxiner bryts ner mycket långsamt, om ens alls, i naturen och WWFs inställning i sälfrågan ter sig för mig helt oförståelig. Ryggmärgsreflexen hos WWF, som hos SNF, SOF och SRF m.fl ,att motsätta sig jakt i alla former på vilt som inte konsumeras gör att de säger nej till "gratis" hjälp till att sanera Östersjön och Västkusten inte bara från dioxiner, men också andra svårnedbrytbara miljögifter som genom åren accumulerats i näringskedjan.
En säl som självdör tar givetvis med sig alla sina accumulerademiljögifter på ett nytt varv i näringskedjan och slutar sitt nästa liv med lika höga, om inte högre, koncentrationer. En skjuten säl däremot kan tas tillvara på det sätt som bäst gynnar naturen långsiktigt.

Varför inte istället vända ett problem, bioaccumulering, till en möjlighet?

En möjlighet att genom jakt på några generationer av ”giftiga” sälar mycket snabbare nå den renare natur vi alla strävar efter.
Genom att både stoppa spridningen av nya miljögifter vid källan, vilket redan görs, och ta tillvara på skjutna sälar på ett riktigt sätt kan man bryta en annars nästan evig rundgång av svårnedbrytbara miljögifter mycket snabbare än genom att bara vänta. Rätt hanterat kan t.ex. det dioxinghaltiga späcket kanske bli biologiskt bränsle och därmed minska CO2-belastningen.
Är alla inom miljörrörelsen verkligen överens med WWFs sälexpert Tom Arnbom att etiken i att skjuta ”problemsälar”, men absolut inte licensjaga, är viktigare än att snabbt få ner halterna av dioxiner och andra svårnedbrytbara miljögifter i Östersjön och på Västkusten?

2. GRÅSÄLEN OCH LEKFISKEN

2014-04-05 11:36

Det år nu vanligt att gråsälen som kraftigt exploderat i antal står och väntar i mynningsområden och lekvikar där de tömmer många gäddor, gös, lax och öring mm enbart på rommen och levern i samband med att fisken samlas/stiger för lek. En tiokilos lekgäddas romsäckar väger ca två kilo. Gråsälens dygnsföda beräknas till ca fem/åtta kilo. Rommen och levern på lekfisken är plockgodis för sälen som sen ratar resten av fiskkropparna som sjunker till botten. Många gråsälar stannar nu även i dessa vikar hela den isfria årstiden. Detta är tyvärr en väldigt stor anledning till våra idag kraftigt sjunkande bestånd av de kustnära fiskbestånden som endast har ett smalt utbredningsområde utefter våra kuster. Se på videon ang sälens bedrövliga matvanor. http://www.youtube.com/watch?v=fdmaigQtjFE
Gäddfabriker och fiskeförbud i lekvikarna är vettigt om våra forskare och politiker omedelbart tillåter en kraftigt minskning av sälbestånden i våra innerskärgårdar. Gråsälen tar de stora och den kinesiska mellanskarven tar de mindre.

1. Varför...

2014-04-05 11:35

...arbetar inte WWF med dom miljöproblem som hotar oss alla istället för att lägga sina resurser på dom snabbt ökande stammarna av varg och säl?
Ger det inga pengar?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB