• Pinewood

Dubbelregistrerad jakt utreds

PolitikPublicerad: 2015-03-26 14:32

I dag beslutar Riksdagen att utredningen om fjälljakten och dubbelregistrerad jakt kommer att fortsätta, som en del i jaktlagsutredningen, skriver Sveriges Radio.

I början av februari beslutade sittande regering att jaktlagsutredningen skulle läggas ner med motiveringen att det inte fanns tillräckligt med pengar. Detta har sedan kritiserats från flera håll, inte minst från oppositionen. Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har sedan behandlat frågan och uppmanat regeringen att utredningen ska tas upp igen, bland annat då om småvilt i fjällen och dubbelregistreringen av älgjakten.
"Det bör mot bakgrund av det anförda göras en översyn av möjligheterna att undanröja den dubbla jakträtten inom vissa delar av renskötselområdet", skrev utskottet i sitt betänkande. 

Utredningen återupptas
I dag pågår en riksdagsdebatt om frågan och beslut kommer att tas att utredningen ska återupptas och därmed även frågan om dubbelregistrerad jakt och fjälljakten. Dessutom vill miljö- och jordbruksutskottet att det ska bli fler restriktioner för utländska jägare som vill jaga i fjällen.
– Den fria fjälljakten har inneburt en invasion och en överkonsumtion av ripor. Regeringen bör så snabbt som möjligt återkomma med förslag på detta, sa socialdemokraten Isak From i riksdagsdebatten idag.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons