• Pinewood

Så kan du påverka habitatdirektivet

PolitikPublicerad: 2015-06-17 11:00

Nu får alla EU-medborgare chansen att svara EU:s Art- och habitatdirektiv behöver ändras. Det är viktigt att många svenska jägare deltar så vi kan ta tillbaka besluten till Sverige, anser Jägarnas Riksförbund.

Gå in på nedanstående länk. Gå sedan vidare till den svenska delen av enkäten. Svar kan endast ges via länken. EU vill inte ha mailsvar.
Klicka här:

Den som svarar har också chansen att lämna egna kommentarer om EU-direktivet. Enkäten är på två sidor och frågorna rör mer än bara jakt och viltvård. För varje fråga finns en kortfattad beskrivning av vad det är EU vill veta.

En lägeskontroll
Det EU-kommission gör är en så kallad fitness check – lägeskontroll – för att se om reglerna i EU:s fågel- och Art- och habitatdirekti är ändamålsenliga. Googla på de citerade orden så finns det en utförlig beskrivning av vad direktivet innebär.
– Vi anser att det är viktigt att så många jägare som möjligt gör undersökningen för att vi fortsatt ska kunna driva frågan om att föra tillbaka beslutanderätten om jakt till Sverige, säger Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.
Bland andra tyska jägarorganisationer har uppmanat sina medlemmar att ta sig tid att leta upp enkäten och ge sina meningar tillkänna.

Olika syn i olika länder
Det har visat sig att EU och enskilda länder kan ha mycket olika syn på jakten. Ett par exempel nyligen är att Malta vill ha kvar sin traditionell jakt på flyttfåglar och England sin traditionella rävjakt.
Chans finns att svara på enkäten fram till den 24 juli i år. Därefter kan EU-kommissionen i början av 2016 lägga fram nya riktlinjer beträffande naturskyddet, om enkätsvaren tyder på att det finns behov för detta.
Ur jägarsynpunkt finns det alltså nu en chans lägga fram svar på hur, när och vilket vilt som ska få jagas. Frågan är även om jakt och viltvård är en fråga för EU, eller där varje enskilt medlemsland ska ta hänsyn till sina egna omständigheter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. HAHA

2015-05-31 14:52

Så kan du påverka habitatdirektivet. Ännu ett lurendrejeri från Bryssel, frågorna är ställda så det spelar ingen roll hur man svarar.
Förvånansvärt att jägareorganisationer verkar svälja allt med hull och hår. Ni hjälper istället till att flytta ännu mer till Bryssel.

5. Bluff

2015-05-31 12:05

Som Martin påpekar är denna enkät mycket omsorgsfullt skapad för att skaffa mandat till ännu mera överstatlig odemokratisk påverkan över vår närmiljö
Hur du än svara kan svaren tolkas som behov av ännu mer kontroll för "biologerna"
Om man skriver en kritisk fritext kommer denna rätt när i papperskorgen
Inse fakta. Endast ett utträde från EU av Storbritannien kan få dessa parasiter att släppa sitt strupgrepp på landsbygden
Ännu hellre för min del, ett Svenskt utträde.
Deppig blir man när man läser sånt

4. Har svarat – gör det du också

2015-05-29 18:38

Har svarat och gör det du också. Ju fler som markerar mot denna meningslösa byråkrati desto bättre!

3. Svarat!

2015-05-29 12:53

Som kritisk till hur rovdjursförvaltningen fungerar gick jag in och svarade på frågorna. Med tanke på hur de är upplagda kan de välja att tolka mina svar som de vill, t om att jag vill att EU skall styra de här frågorna ytterligare. Med en viss erfarenhet att sätta ihop enkäter och på så sätt styra svaren kan jag direkt säga att oavsett vad vi svarar kommer sammanställningen att visa att EU skall ha större inflytande i natur och rovdjursfrågor.

2. EU

2015-05-29 12:13

Länken fungerar inte.

SVAR: Länken ändrad. Prova igen.

1. Länken

2015-05-29 11:43

Tydligen redan klart, funkar inte att svara i.a.f

SVAR: Länken leder nu till den engelska delen av enkäten. Välj svenska i den övre högra delen för språkval.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere