• Allmogejakt

Samepolitiker: ”300 vargar för många”

PolitikPublicerad: 2015-10-08 10:10

Torkepl Stinnerbom, ledamot i Sametingets rennäringsnämnd, tycker att Naturvårdsverkets besked om att 300 vargar för gynnsam bevarandestatus är för många, skriver SR Sameradion.

Enligt Naturvårdsverkets utredning kring vargstammen i Sverige behövs det 300 vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. I dag beräknas vargstammen bestå av 450 vargar.
Torkel Stinnerbom, ledamot i Sametingets rennäringsnämnd, tycker att 300 vargar är för många.
– Vargstammen är för stor i Sverige, problemet är att dom vargar som finns i dag spiller över till renskötselområdet, vargar flyttar ju från reviren. Det innebär att rennäringen blir störd. Det beviljas skyddsjakt, men skyddsjakt är ingen lösning, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.

”Ingen jakt för att minska stammen”
Tidigare har riksdagen beslutat att 270 vargar var en gynnsam bevarandestatus, men trots detta är jakten sparsam. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att siffran saknar vetenskaplig grund.
– Den jakt som bedrivits efter riksdagens beslut om minst 270 vargar, visar att man inte jagat för att minska på vargstammen utan att man jagat för att den inte ska öka för snabbt, säger Stinnerbom till Sameradion.

Nya gener var femte år
För att 300 vargar ska vara tillräckligt många för gynnsam bevarandestatus räknar Naturvårdsverket med att minst en varg, med nya gener, tillkommer var femte år.
– Det som är viktigt och som man måste komma ihåg är att invandringen av varg måste fungera. Gör den inte det, då behövs många fler vargar, säger Maria Hörnell Willebrand till Ekot.
– Hur man ska se till varginvandring är upp till Naturvårdsverket. Så klart tillsammans med samebyarna om man ska ha en invandring genom renskötselområdet, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.

Inga stora förhoppningar
Han har inte särskilt stora förhoppningar på att regering och riksdag kommer att jobba för att minska vargstammen.
– Min erfarenhet av svenska rovdjurspolitiken och särskilt när det kommer till varg, så har inga styrande block hitintills minskat på vargstammen. Jag tror inte det händer nu heller, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. uttröttat

2015-10-21 10:27

det enda jag tror på nu är en massiv demostrasjon eller nytt parti vad som helst men att diskutera det står på samma ställe.att inte staten lyssnar ett enda dugg på vi som är drabbat är konstigt vad det gäller björn skjuts det mer på skyddsjakt än på lisensen här i västerbotten nångting är fel. det snackas om korridorer kan det finnas nån människa som tror på det.eller inhägnad hur skulle det se ut om alla inhägnade sina djur alla vägar med grindar som ska öppnas och stängas

7. Inte alls isolerade!

2015-10-09 16:52

Nej Animalis (nr 6)! De är inte isolerade.
Du har rätt i att de vandrar långa sträckor - ibland så långt som från norra Finland eller Ryssland till norra Svealand. Men när de väl valt ett revir så vandrar de inte mer. Dessa långa sträckor gör att den Svenska vargstammen inte är isolerad, utan har kontakt med den Finsk-Ryska.
Om du, Animalis, säger att de är vandringsdjur, hur kan de då vara isolerade?
De är inte alls förbjudna varken att vandra norrut eller söderut. Men om de orsakar skada så blir de skjutna, och det tycker jag är alldeles rimligt.
Även om vargarna i Sverige skulle vara helt isolerade så skulle de ändå överleva i många decennier.
Problemet är inte för vargarna - de överlever. Problemet är människorna. De är oroliga för hur vargstammen kan ha det om 100 år. Trots att ett eventuellt inavelsproblem om många decennier lätt skulle kunna lösas med en biltransport från norra Finland, så gör oron om läget om 100 år, att det blir svårt att få till skyddsjakt och licensjakt när det är befogat.
Det är därför jag säger att man borde göra valputsättning så att inavelspratet kan upphöra, och vargen hanteras som andra arter.
Problemet är också att många så kallade "värnare" inte i första hand värnar arten varg, utan de värnar varje enskild individ.

6. Isolerade vargar

2015-10-09 16:19

Problemet är att Sveriges vargar är isolerade och tillåts endast vara i varglänen, vilket medför stora problem för befolkningen i länen Värmland, Dalarna, Gävleborgs län. Försöker de vandra vidare söderut eller norrut så skuts de antingen i tjuvjakt eller i skyddsjakt. Vargar bör få röra sig fritt i hela landet, då de är vandringsdjur. Isolering leder till inavel och till slut utrotning, vilket är vad EU direktiven förbjuder.

5. Man borde göra vargvalp-utsättning!

2015-10-08 20:16

Trots den senaste utredningen så kommer tjatet om att vargen är så inavlad och så utrotningshotad, att fortsätta.

Man borde göra utsättning av vargvalpar. Det skulle snabbt minska inaveln och underlätta möjligheterna till jakt. Till exempel skulle man kunna hämta de 1,5 vargar i genomsnitt per år (15 vargar på 10 år) som springer in i norra Sverige från Finland. Detta skulle befria renskötarna från ett problem, minska inaveln och öka skyddsjakten och licensjakten.

4. Vi måste börja diskutera vad vargen tillför samhället nu!

2015-10-08 15:27

Vi vet att vargen orsakar skador/merjobb och framför allt psykisk ohälsa som ingen reflekterar över eller tar upp på ett korrekt sätt i media och hos politiker. Tusentals jägare med hund i varje län där vargen finns har tvingats sluta med löshundsjakten.
I vissa fall tvingas man åka 60 mil eller längre, för att hyra en dyr mark som förhoppningsvis är fritt från varg, så att man törs släppa hunden över en helg.
Tror man verkligen att dessa personer mår bra? Är detta ett klimatsmart alternativ?
Listan kan göras längre...

Vi kan jämföra jägarnas situation med att alla fotbollsfans aldrig mera får gå på sina hemmamatcher, utan tvingas bara besöka matcher 60 mil bort.
Tror inte någon politiker tycker att detta skulle vara rimligt.

Om vargens närvaro och skador adderades på rätt sätt, pratar vi om miljarder årligen som den frilevande vargen kostar samhället! Kan ingen politiker se detta?

Man skyller på EU etc... men det är bara lögner. Spanien är med i EU och där har man fortfarande tjurfäktning, år 2015, vilket är ett oerhört grymt sätt att under lång tid plåga ihjäl ett djur till publikens applåder. Varför stoppar EU inte det?

Om våra politiker hade någon ryggrad så kan Sverige själv bestämma att ingen frilevande varg ska finnas.

Nu till min konkreta fråga:
Jag vill veta vad dessa 300 individer vargar ger för inkomst till staten, årligen?
Om den inte ger någon inkomst vill jag veta vad som är så härligt med att leva med vargen?

3. Man förstår att samerna är upprörda!

2015-10-08 15:23

Rovdjuren tar 40-50.000 renar årligen. Det är framför allt lodjuret som är den stora dräparen. (Många tror kanske att det är en stor gullig katt. Men den är långt ifrån harmlös.) Därefter björn, djärv och kungsörn. Det påstås att rovdjurens predation skall begränsas till högst 10 procent, men görs det något för att nå det målet? Predationen tar ca: 25% årligen med stora variationer mellan samebyarna mellan 10% och 50%. Kan någon näringsverksamhet överleva på längre sikt med sådana förluster?

Man kan också gott tänka sig den nedlåtande inställning som de möts av när myndigheterna kallar till möte.

2. hmmm

2015-10-08 13:07

redan 30 frilevande vargar är för mång.....ungefär 30st för många....

1. Om ett år har vi fler vargar, men färre älgar och färre jordbruk

2015-10-08 11:18

Trots många beslut i riksdagen så har hittills ingen jakt ägt rum som på ett års sikt minskat antal vargar. Om ett år har vi fler vargar än nu, och det oberoende av om denna vinter det osannolika inträffar att en licensjakt på varg äger rum. Vargstammen ökar, den kommer fortsätta öka tills ökningen stoppas av matbrist och/eller farsot.
Ingen - absolut ingen - har en aning om hur det skall gå till att ändra lagar så att en jakt som kraftigt reducerar antal vargar blir möjlig.
Ingen - absolut ingen - vet hur en sådan jakt, om/när den blir laglig, skall genomföras.
Därtill har vi det skamliga faktum att miljöpartiet, vänstern, sossarna, WWF, jägarförbundet etc. alla vill ha varg i renbeteslandet.
Dessa organisationer vill med andra ord utrota renskötsel som näringsfång. Ekofascism av värsta slag - men när får vi se SVT belysa detta? Aldrig, är min gissning. Som så många andra gånger i historien ser vi nu politiker slåss om ratten medan bilen rullar mot stupet. I baksätet sitter massmedia och skriker "Fortare, fortare!", och det gäller inte enbart rovdjurspolitiken, det gäller mänskliga rättigheter, energipolitik, ekonomi, migration, livsmedelsförsörjning, folkhälsa etc.
Vi lever i en kristid då vi behöver politiker med sunt förnuft, men vi - folket - saknar förmåga att välja de politiker vi behöver. Resultatet är en lågoddsare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB