• Pinewood

Cirka 415 vargar i vintras

RovdjurPublicerad: 2015-06-17 11:43

Inventeringsresultaten från vintern 2014/15 visar att det fanns cirka 415 vargar i Sverige. Vinterns jakt på varg motsvarar vargstammens årliga tillväxt på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som föregående år, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Trenden för vargstammen i Skandinavien baserat på antalet registrerade familjegrupper pekar fortsatt uppåt. Från vintern 1999/2000 har vargpopulationen vuxit från 13 till 68 familjegrupper och par vintern 2014/2015.
Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 beräknas till cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period.
I Sverige beräknas antalet vargar, utan hänsyn tagen till vargar som dött under inventeringsperioden, till cirka 415 vargar. Den årliga tillväxttakten, baserat på inventering av familjegrupper, har den senaste 10 årsperioden varit runt 15 procent.
– Vinterns jakt har begränsat tillväxten för vargstammen. Vinterns vargjakt motsvarar den årliga tillväxten på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som förra året, säger Maria Hörnell Willebrand, enhetschef på Naturvårdsverket.

Utveckling av inventeringar och beräkningar
Just nu arbetar Naturvårdsverket med nya modeller för att räkna ut antalet rovdjur. Först ut är en ny omräkningsfaktor för populationsuppskattning för varg. En ny omräkningsmodell ska även kunna användas för att räkna fram en populationsstorlek i mars, efter vinterns dödlighet.
– Syftet är att få så rättvisande resultat som möjligt. Den gamla beräkningsmodellen, som härstammar från en tid med liten vargpopulation och ingen licensjakt, är föråldrad. Det gör att modellen behöver utvecklas för mer exakta resultat, berättar Maria Hörnell.
Det är forskarna på vargforskningsprogrammet Skandulv som arbetar fram modellen. Modellen ska lämnas ut för granskning av andra forskare, en så kallad peer review under hösten 2015. Den nya modellen planeras att börja användas under 2016.
 Naturvårdsverket har tillsammans med norska myndigheter utvecklat nya metoder för rovdjursövervakning. Sedan två år tillbaka har vi nya nationella metoder för inventeringar som börjar slå igenom i förvaltningen. Det syns bland annat på vinterns inventeringar av lodjur som är bättre än föregående år. Resultaten kommer att presenteras i juni.

Allmänhetens bidrag är viktigt
Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. I databasen Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för stora rovdjur, kan allmänheten lägga in sina observationer. Nu finns det också en mobilapp, Skandobs Touch, som gör det enkelt att lägga in observationer direkt i mobilen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. #27 - Stövarjägaren har rätt

2015-06-20 12:55

Det är skillnad på reproduktion och tillväxt – vilket också tydligt framgår av kommentarerna. Det är bra att känna till reproduktionsförmågan när beslut tas om hur många vargar som måste avlivas (varje år) för att stammen inte skall öka. För att balansera en vargpopulation så är det väl känt att det räcker inte att ta bort det antal som motsvarar normal tillväxt. Fler måste avlivas, beroende på att vargar (liksom många andra djur) svarar på ökad dödlighet med ökad reproduktion. Vargar anses kunna kompensera upp till 40% dödlighet med högre reproduktion. Senaste licensjakten ökade dödligheten med några enstaka procent; avlivade vargar kompenseras därför sannolikt medelst ökad reproduktion redan i loppet av ett år. Risken finns att vargarna överkompenserar, dvs. jakten medför i sig att vi om ett år kan ha fler vargar än vi skulle ha haft utan jakt. För att vara hyggligt säkra på att vargstammen inte skall vara större ett år efter en jakt, så bör bortåt 40% av vinterstammen avlivas. Men det kommer inte att ske. En av många orsaker är EU, en annan är att Naturvårdsverkets tjänstemän inte synes vilja ha jakt överhuvudtaget. De har stöd för detta hos till exempel genetikerna Nils Ryman och Linda Laikre, som uttryckt att jakt kan äventyra vargpopulationens framtid i Sverige. Citat Laikre (SR 5 nov. 2012): ”Även om (varg)individer är inavlade, så har dom genetiskt material som kan vara värdefullt.” Alltså; inte ens inavlade vargar får avlivas – de kan vara genetiskt värdefulla och skall användas i vargodlingen! Alla försök att jaga varg kommer därför att motarbetas med alla medel, ja, in absurdum, av statsanställda akademiker och andra som har sitt jobb och försörjning till följd av vargförekomsten, av röda/gröna kommunister, av massmedia, av eu-femtekolonnare, av SNF/WWF-fundamentalister, av Rewildingfolket mfl. Alla har de varg som hjälp att dra in stålar genom lön, bidrag, tiggeri, försäljning, etc., och så finns det i staden de som tydligen av emotionella skäl får ett rikare liv med varg i en skog de aldrig besökt, eller ens sett. Men för landsbygdens matproducenter är varg endast kostnader och besvär. Varg är för dem en känslomässig plåga, bland annat på grund av boskap som plågas, och på grund av att livet på landet begränsas. Men stadsborna bestämmer, och vargstammen kommer med andra ord fortsätta växa och breda ut sig, tills vidare.
Dödade vargar och decimalvargar dräper inte boskap, varför reproduktionen hos den svenska vargpopulationen måste vara mer än rejäl; tillväxten är ju uppenbart skyhög, samtidigt som det enligt vargforskarna finns tjuvjägare som på löpande band begår vargmord. Varg är erkänt svårjagad, så jägarna ifråga måste vara mer än gudomligt skickliga.

27. Skilj på reproduktion och tillväxt!

2015-06-19 15:13

Det tycks förekomma sammanblandning av olika uttrycks betydelse i debatten. Reproduktion är nytillskottet av populationen, tillväxt är populationens ökningstakt med hänsyn taget till naturliga avgångar. Med naturliga avgångar avses döda individer av olika anledning samt uttag i form av avskjutning.

26. Ryssen

2015-06-19 11:12

Antalet "ryssvargar" ökar och Rysslands ombud sverigedemokraterna ökar i opinionen (se Patrick Oksanen och EU-bloggen).

25. Tom Trana

2015-06-19 11:11

Skandulv har i alle år nyttet 4,6 som snitt tall for valper men det finnes et unntak og det var etter forrige lisensjakt da ble det redusert til 4,26.

Alt som kan finnes om antallet valper i snitt pr kull både tidligere og senere er 4,6.

24. Lustigt verk

2015-06-19 11:10

Naturvårdsverket (NV) är lite lustigt. När folk tidigare kritiserade verket för att det finns betydligt fler vargar än de officiella talen, eftersom det nyligen fötts många valpar, så skulle det ändå vara de äldre, ofta mer än ett år gamla, och lägre siffrorna som skulle gälla. Då var det aldrig tal om att: ”Syftet är att få så exakta beräkningar som möjligt.” (citat från NV:s hemsida)

Nu när det har skjutits ett fyrtiotal, skall siffrorna justeras ned så att ett lägre tal kan redovisas. Jag är inte ett dugg förvånad över att så många här visar misstro mot NV:s siffror, eftersom de (NV) tycks ha ett tendentiöst rapporterande.

NV skriver på ett pressmeddelande: ”Just nu arbetar Naturvårdsverket med nya modeller för att räkna ut antalet rovdjur.” och senare att: ”Det är forskarna på vargforskningsprogrammet Skandulv som arbetar fram modellen."

Då undrar jag, vari består NV:s eget arbete? På vilket sätt utvecklar just de metodiken? Det borde väl vara en offentlig handling som kan visas upp? Jag misstänker att det är tomt prat och inget som tål offentlig granskning och minst av all ”per review".

Dessutom tycka både NV och SLU vara lika dåliga på geografi. I Skandinavien ingår Sverige, Norge och Danmark. Skall man prata om antalet vargar ”i Skandinavien” så får de lägga till ett tiotal för det antal som numera finns i Danmark. De borde säga Skandinaviska halvön – Norge och Sverige.

23. #22 961L. Försiktig nu!

2015-06-19 11:09

Ju högre tillväxttakt du resonerar dig fram till och lyckas sälja desto större kommer den påstådda tjuvjakten att påstås vara. Hur ska man annars få 1+1 att bli <1? (givetvis skrivet med en massa ironi...)

Det jag hoppas svenska beslutsfattare snart ska forstå är att rovdjursfrågan inte är en fråga om matematik utan en fråga om förtroende och respekt. Båda sakerna kan bara förtjänas och det har man ju inte lyckats så bra med hittills varken på den ena eller andra sidan i det här "kriget".

Vill man vara snäll kan man kanske skylla det som ser ut som lögner och trixning på beslutsfattarnas okunskap, men oavsett om det är p.g.a okunskap eller medvetet som man med vargens "hjälp" genomför en av den svenska historiens större omfördelning av rikedommar mellan land och stad så hoppas jag att de som styr en dag är beredda att stå för konsekvenserna.

Undrar föresten varför den så länge omtalade "socioekonomiska konsekvensutredningen" dröjer. Hur många GYBS-utredningar går det på en konsekvensutredning Stefan Löfven??
Vad är viktigast, Stefan?
Löftet till EU (http://www.svtplay.se/klipp/2591767/jan-terstad-naturskyddsforeningen ,ca 2 minuter in i intervjun!)) att göra om Sverige norr om en linje mellan Strömstad och Gävle till Europas sista vildmark eller din egen landsbygdsbefolkning?

22. #18 - Tom Trana har fel

2015-06-18 17:06

Tom Trana har tydligen inte förstått att 1,15^10 = 4,04556, dvs. precis vad jag angivit i trunkerad form. Dessutom så var antal vargar enligt länken inte 100, utan några till; beräkningsmässigt kan detta ges värdet 415 vargar - men det är oerhört dumt att som i detta fall ange ett tresiffrigt värde med tre gällande siffror! Tror Tom Trana att till exempel en kvarting varg rör på sig?
Det är vetenskapligt ohederligt att "ponera" en tillväxt om 17% enbart därför att man vill ha det svar som av någon orsak är önskat eller anses vara nödvändigt. Är man seriös så utgår man från ärliga studier av verkligheten, och den är knappast 415 vargar - en sån uppgift saknar all trovärdighet. Att därtill dra ifrån ett tillräckligt stort antal döda vargar så att slutresultatet blir det önskade visar bara att hela "vargräkningen" är grovt fusk och skamlös båg. Enligt länken var nettotillväxten 20 % de första 23 åren, och under långa perioder på 90-talet var den över 25% - då skall man dessutom ha i åtanke att Naturvårdsverket knappast är benägen överdriva antal vargar. Tvärtom, allt tyder på en fortsatt hög tillväxt, till exempel var 2010/2011 tillväxten över 40%, enligt Liberg. Det finns inget som tyder på att den genomsnittliga nettotillväxten varit lägre än 20 % sedan början, vilket innebär att vi om ett år har över 2000 vargar. Har tillväxten varit 19% så dröjer det till 2018 innan antalet överstiger 2000 vargar, med 17% genomsnittlig nettotillväxt dröjer det till 2022 innan vi passerar 2000 vargar. Men mer sannolikt är det redan historia. Oberoende av tillväxtens exakta värde, så är vargpopulationen inne i en explosiv utveckling - något som oundvikligen händer med ALLA populationer som utvecklas exponentiellt utan begränsningar. Låt mig citera länken: "Flera av dessa (varg)populationer (i USA) har haft en utveckling som liknar den skandinaviska. Efter en inledande fas med relativt måttliga ökningar har följt en kraftig tillväxt som varierat mellan 14 % och 72 % årligen".
Vem tror Tom Trana tror att det med "en kraftig tillväxt som varierat mellan 14 % och 72 % årligen" i kanske 35 år endast finns 415 vargar i landet? Kolla gärna vad som står i länken, citat: "Jämfört med andra stora rovdjur har vargen hög tillväxtkapacitet. Vargpopulationer, som inte är begränsade av födotillgången och inte är utsatta för jakt, har hög reproduktion och låg dödlighet. Sådana populationer kan ha en årlig tillväxttakt på uppemot 50 %." Många kommer tyvärr få erfara att vi har väldigt många "överskottsvargar", politiskt lär det dock redan vara omöjligt avliva så många vargar som behövs för att ens komma i närheten av 415 vargar!
http://www.slu.se/Documents/externwebben/nj-fak/ekologi/forskning/skandulv%20dokument/Sand%20et%20al%202004%20Vargens%20biologi%20karakt%C3%A4rer%20och%20konsekvenser%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20populationer.pdf


21. Tveksamt

2015-06-18 17:06

Man undrar verkligen hur dom har räknat. Under jakten fick vi ju flera rapporter om att det var lika många vargar som kvoten kvar efter att reviren hade "tömts".
Om den officiella siffran i flera revir varit 100% fel så kan man undra hur det egentligen såg ut i dom andra. Själv tror jag vi har betydligt fler vargar än 415.

20. Torbjörn!

2015-06-18 14:36

Vargjakten 2015 är redan avklarad om du nu missade det och vargjakt 2016 blir det, oavsett sitt skrävlande!

19. dr det endast ett län?

2015-06-18 14:35

Det är ju vad Värmland har allena.
Enligt Lst hade vi 35 föryngringar och parbildningar i fjol och enligt all s.k. expertis i Sverige så ska det motsvara 350 djur + fjolårets valpar.
Någon ljuger och det är ej på smått vis, varför ska vi betala för lögner?
Varför ska lögnerna spridas ?

18. Tillväxten

2015-06-18 14:34

#1 Per Bergum, den genomsnittliga kullstorleken är enligt Liberg 4 valpar. Så tillväxten torde bli antalet föryngringar gånger fyra. Man brukar dock uppskatta den totala populationen genom att räkna antalet föryngringa gånger tio.
Exempel, 30 föryngringar ger (30*4=120) ger 120 nya valpar, medan 30 föryngringar gånger tio ger en uppskattad population om totalt 300 vargar.(OBS, detta var endast ett räkneexempel)

#6 961L, om antalet vargar år 2005 uppgick till 100 och tillväxten är 15%, så betyder det att vi idag skulle ha 404 vargar (100*1,15^10=404). Om tillväxten var 17% så får vi som resultat 480 vargar. Ponera att vi haft en tillväxt på 17% d.v.s. 480 vargar och sedan drar ifrån 44 skjutna vid licensjakt samt 16 övrigt döda trifik m.m. då blir det 420 och då kommer nära NVV;s resultat. Frågan är bara hur stor tillväxten är räknat i procent ?

17. Isaksson, Jägarförbundet och inventering

2015-06-18 14:34

Björn Isaksson, det är en sympatisk tanke att vi jägare skall vara med och inventera antal rovdjur. Det är dessutom något som ivrigt stöds av Jägareförbundet beroende på "det allmänna uppdraget". Men verkligheten stöder inte tanken, jägare kan rapportera hur många vargar, lodjur, björnar, järvar eller örnar de vill. Det hjälper kanske Jägareförbundet att motivera det allmänna uppdraget och välbehövligt tillskott av jaktkortspengar, men våra rapporter kommer aldrig medföra någon beståndsminskande jakt av rovdjuren - det är uteslutet. Att myndigheter då och då hänvisar till bristande inventering som motiv för minskad eller stoppad jakt är bara propaganda och hets för att få vårt arbete gratis. Naturvårdsverket räknar alltid som de vill och det går alltid att hitta någon ursäkt till varför rovdjuren inte får jagas i tillräcklig omfattning. Jag rapporterar därför aldrig något om rovdjur, utom till mina grannar.

16. Torbjörn

2015-06-18 14:33

Idag kom novus opinionsmätning,landsbygdspartiet SD tar 1,2% av storstadspartiet Mp!Fortsätt på samma vis du,det funkar bra för mej!!

15. Det är därför...

2015-06-18 11:13

... vi ska vara med och inventera, NV räknar på sitt lilla vis...
Viltskadecenter däremot, räknar med 600 vargar, till skillnad från NV räknar man med årets föryngring.
Det här betyder att minst 200 vargar ska bort vid nästa jakt om det ska finnas någon som helst trovärdighet kvar för riksdagsbeslutet.
600 vargar är betydligt mer än vad alla utredningar säger krävs, det är nästa dubbelt upp av vad NV själv satte som mål men fick backa från efter granskning.
Och Torbjörn: artdatabanken säger att jakt kommer först på 19 plats när det gäller hot mot arter. Miljöpartiets politik är ett betydligt större hot mot mångfalden än vad jakten är. Det börjar nu synas i opinionssiffrorna, med de språkrör ni nu har är ni ute ur Riksdagen efter nästa val.

14. Torbjörn Eriksson

2015-06-18 11:13

Nu är ju SD tre gånger större än MP. Så det verkar nog som att det är ni miljöpartister som har misslyckats.

13. T E...

2015-06-18 11:13

...du förnekar dig inte:) Är det jägarna som beslutat om hur många rovvilt som ska jagas/skjutas på licens/avlysning? Nej, det har vår myndigheter gjort, och det av olika skäl. Finns ju som bekant riksdagsbeslut på det men det skiter ju du och dina likar i.
Och din slutkläm på kommentaren tycker jag visar att du inte heller bryr dig om viltet bara du kan jävlas med ditt största hatobjekt - jägarna.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen - usch...

12. " HE, HE "

2015-06-18 11:12

Skratta eller gråta ? I våra trakter (Dalarna) sker varje år en förtätning av varggrupper och numerären. Låt våra jägare - hundklubbar medverka länsvis vid inventeringar, då först får vi både en relevant o trovärdig uppfattning om antalet.
Tummen ner för nuvarande redovisning.

11. #4 & #5

2015-06-18 11:11

Precis så tänkte jag också...
Torbjörn Eriksson slänger som vanligt ur sig nåt påhittat att det inte blir jakt för att försöka dra igång en hel radda med frågor som han inte kommer besvara som vanligt.

10. NVV...

2015-06-18 11:11

...har lyckats igen. Dvs visat igen hur totalt fatalt verklighetsbefriade de är. Cirkus Ryssvarg fortsätter att kosta svenska skattepengar. Pengar som kunde göra massor för faktiska och väl behövande ändamål. MP, NVV kan ni inte bara försvinna? Hitta något annat lägga energin på, tips hjälp planeten Mars att bli bebodd.

9. 415?!

2015-06-18 08:28

De låter som att de beräknas som "415 fertila par" enligt mig. Det skulle innebära att de är ett cirka tal mellan 1000 - 1400 vargar totalt i Sverige.

8. Skrattretande

2015-06-18 08:26

Tror NV verkligen att folk är hur dumma som helst. Eller är det bara så att nuvarande räknemodell glömde att siffrorna ska tas x 2. Hoppas den nya modellen kan räkna x 2. Detta spektakel blir bara värre och värre för var dag som går. Om det är någon slags acceptans de tror sig få genom detta så är dom verkligen ute och cyklar. Det enda detta leder till är bara ännu större sprickor i ett redan sjunkande skepp.

7. Ingen vargjakt 2015 och 2016.

2015-06-18 08:26

Tack vare jakten på våra stora rovdjur har jägarna lyckas få alla stora rovdjur rödlistade. Ni har misslyckats.

6. Vi ljuger inte, utan vi tror oss tala sanning, ...

2015-06-18 08:25

... är kanske vargforskarnas ursäkt inför sig själva. Detta därför att ange antal vargar till 415 är för forskarintresset absolut nödvändigt. Ty enligt SLU fanns det år 2005 några fler än 100 vargar, och en årlig ökning om 15% ger en tillväxtfaktor om 4.045, vilket ger nära 415 per i år! Och om man räknar med initialt tre vargar och 15% ökning sedan 80-talets början så får man även då drygt 400 vargar. Trovärdigt? Nej, ty tillväxten har uppgetts vara betydligt högre; exempelvis anges 20% årlig nettoökning under de första 23 åren, teoretiskt motsvarande 240 vargar år 2003, respektive 1800 vargar i år, eller 1400 om reproduktionen av okänd anledning minskat till 15% de senaste 12 åren.
Men som alltid är biologernas matematiska vilja, alternativt bildningsnivå usel; att ange att det finns 415 vargar innebär att antalet vargar ges med tre gällande siffror. Så vad betyder då ca 415 vargar? Tja, det borde betyda att det är exakt 415 vargar, eftersom antal vargar är ett naturligt heltal – decimalvargar är döda vargar. Vill vi vara hyggliga och inte alltför petiga så kan vi sträcka oss till att säga att det betyder 410 - 420 vargar. Känner någon antal vargar och deras reproduktion med sådan noggrannhet – NEJ, självklart inte. Uppgiften om att det finns 415 vargar är därför tveklöst en lögn – trist nog en medveten sådan. Och att säga UNGEFÄR 415 är enbart löjligt, rent ut av är det ett hån mot en drabbad allmänhet. Men hur stor lögnen är, kan vi inte veta. Det borde vara känsligt att ljuga, så troligen tar man till så att lögnen ”lönar sig”. Rimligt antagande är att tillväxten i genomsnitt varit minst 20 % i genomsnitt, inte bara de första 23 åren, utan under hela perioden. Vilket innebär en risk för att vi redan nästa år passerar 2000 vargar i antal. Men 415 vargar torde inte ens vara nära sanningen, kanske är det inte fysiska vargar som avses, utan endast ”kvalitetssäkrade” vargar som räknas. Någon som vet? Myndigheterna lämnar i vart fall inte några trovärdiga uppgifter. Däremot ser vi alla hur vargattackerna ökar överallt.

5. BULLSHIT!!

2015-06-17 16:22

Minst det dubbla och förmodligen mer än så är verkligheten!!

4. Skämt!!

2015-06-17 14:46

Är detta ett skämt??
har de bara inventerat i Värmland eller?

3. Hmmmmm

2015-06-17 14:46

Hur kan dom komma fram till att det bara finns 415 vargar i sverige? Dom vet ju inte ett dugg vad som finns i skogen. Sagor är dom duktiga på...

2. 415..?

2015-06-17 14:45

Tja, då har vi betydligt fler än vad som beslutats om i s k demokratisk ordning. Tror inte heller siffran är korrekt, det finns betydligt fler vargar.
Och nu ska det forskas ännu mer, nya metoder och modeller ska tas fram och tillämpas.
Det enda jag är säker på är att det finns fler forskare, viltspårare och rovdjurshandläggare etc i det här landet än det finns vargar.
Slutsatsen är att det är åt h-e för många av båda arterna och att de kostar skattepengar som kan användas till viktigare saker, för att forska på och kring "vår egen" vargstam är helt onödigt.

1. Bløff !!!!

2015-06-17 14:45

Dette er direkte villedende tall som vanlig. de to foregående år er det tilkommet 75 valpekull av 4,6 som overlever et år. dette gir 345 valper minimum. Tar vi da kun alpha dyrene i 49 flokker gir dette 98 dyr til og totalen er da 443. Slik at det finnes da bare 17 ulver som er mellom tre og åtte år utenom alpha parene og valpekullene i 13 og 14.

Direkte bløff kan dette kalles samme hvem som setter opp tallene. Er ikke det minste i tvil om at summen skulle være minst det dobbelete om man tenker logisk at fem årskull er totalt utelatt fra bergeningene. Og dagens realitet er sansynelig at nå i våres er det tilkommet ikke mindre enn 45 nye kull som gir noe over 200 valper.

Helt utrolig at forskere kan missbruke fakta på en slik måte som det her gjøres?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere