• Allmogejakt

Cirka 80 lodjur i Gävleborg

RovdjurPublicerad: 2015-09-17 10:34

Länsstyrelsen i Gävleborg har sammanställt resultaten från förra vinterns inventeringar av lodjur, varg, järv och kungsörn.

I Gävleborgs län har länsstyrelsen kvalitetssäkrat 15 familjegrupper av lodjur under förra vinterns inventeringar. Därmed uppskattas hela stammen i länet bestå av drygt 80 lodjur. Fyra av familjegrupperna är gränsöverskridande till angränsande län.
Länet berörs också av tio vargrevir. I sju av dem har föryngring konstaterats under våren 2014. Sex av reviren delas med angränsande län.

En föryngring av järv konstaterades
Minst en föryngring av järv har konstaterats i länet 2014.
Totalt 25 kungsörnsrevir har konstaterats, där åtta av dem hade lyckade häckningar. Den fasta populationen beräknas till 50 till 65 individer 2014.
När det gäller björn gjordes ingen inventering. Länsstyrelsen bedömer att antalet björnar och spridningen av dem är jämförbar med den spillningsinventering som gjordes 2012. Då uppskattades björnstammen till cirka 380 individer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Är det inte dags för länsvisa förvaltningar och länsvisa beslut?

2015-09-18 09:29

Enligt beräkning utifrån länens landareal och regering/riksdagsbeslut om totala antalet vargar och lodjur vi skall förvalta i hela landet så beräkning för Gävleborgs län 18,1 kkm = 18100 kvadratkilometer = 4,4 % av Sveriges landareal = skall förvalta 0,8 vargrevir och om länet även får förvalta renbetesområden som beräknat är 54 % av Sveriges landareal (+54%) = skall förvalta 1,9 vargrevir och länet förvalta 7 familjegrupper med lodjur.
Viltförvaltningsdelegationerna (VFD) verkar ha sparat beslut på filer som man inte hittar. Så VFD okänt beslut och Naturvårdsverket (Nvv) beslutat att Gävleborgs län skall förvalta 2 vargrevir och 13 familjegrupper med lodjur.

Enligt J&J artikel så har man kvalitetssäkrat (kvs) 15 lodjursgrupper med lodjur, 4 lodjursgrupper gränsöverstigande och Gävleborgs län berörs av 10 vargrevir och 7 kvalitetssäkrade föryngringar (revir).
Uppgift att i vargtäta län, ja även andra län företas inte samordnade inventeringar av rovdjur = nationella nivån för lodjur inte uppnådd = ingen licensjakt på lodjur = vi får inte fram uppgifter hur många vargar vi har = ingen licensjakt på varg. Hur många jägare ställer framöver upp med att delta i länstäckande inventering när det troligen inte blir länstäckande inventering i alla län = nationella nivåerna nås inte = inga licensjakter.

Dags för våra jägarförbund att verka för att vi får regionala, länsvisa maxantal, tak, utifrån länets landareal och de politiska beslut om totala antal vargar, björnar, lodjur och järvar som vi skall förvalta i hela landet och licensjakt beslutas LÄNSVIS, utan krav på nationella nivåer nås.
Att förbunden verkar för att länsvis inventering räcker för länsvis beslut om licens eller skyddsjakt på varg, björn, lodjur och järv. Utan krav på att nationella nivån nås. Att man inte behöver inventera samtidigt i flera län. Räcker med länsvis inventering för länsvist beslut.
Med länsvisa maxiantal, tak, och länsvisa beslut så hade det väl för detta år beslutats om licensjakt på minst 5 vargföryngringar (revir) och 8 familjegrupper med lodjur i Gävleborgs län?

Är det inte så att Nvv för Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län i Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområdet beslutat att de skall förvalta 27 vargrevir (270 vargr och inga Nvv beslut för Stockholms– och Uppsala län) och 48 familjegrupper med lodjur och med Stockholms- och Uppsala län 62 familjegrupper med lodjur.
Är det inte så att utifrån länens totala areal Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområdet skall förvalta 44,7 familjegrupper med lodjur.
Att VFD i Stockholms– och Uppsala län föreslagit minst 1-2 vargrevir och om Nvv beslutar utifrån VFD förslag så kommer vi i Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområdet få förvalta 31 vargrevir (310 vargar)??
Är det inte så att länen i Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområdet utifrån länens areal skall förvalta 5 vargrevir och med (+54%) förvalta 12 vargrevir?

Är det inte så att för Södra– och Norra Rovdjursförvaltningsområdena har Nvv inte fattat några beslut hur många vargrevir de skall förvalta?
Nvv beslutat vargstammens genetik utreds igen. Olof Liberg Skanulv uppger att vi kan klara oss med 400 vargar = lägga till ca 48 % på alla län utom några i Norra Rovdjursförvaltningsområdet?
Även om JRF målsättning är inga frilevande vargar så är det inte dags för länsvisa förvaltningar, beslut? Med nuvarande inventering i ett fåtal län så kommer Nvv motivera uteblivna licensjaktsbeslut för nationella nivåmålen är inte nådda?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons