• Älgskadefondsföreningen

Kronoberg ska ha minst tre lokullar

RovdjurPublicerad: 2015-10-05 13:45

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i sin förvaltningsplan för rovdjur fastställt att miniminivån för lodjur är tre föryngringar per år. Förvaltningsmålet är fem föryngringar per år.

Föryngringarna ska beräknas på så sätt att de som påträffas inom länsgränserna ska räknas som en helt egen, och de som delas med angränsande län räknas som delar av en, beroende på den geografiska fördelningen av området där föryngringen konstateras.
Idag finns det två kvalitetssäkrade lodjursföryngringar i länet, enligt inventeringsresultat 2014/2015.

Inventeringsmetoden inte fullgod
Kronobergs län ska varje år undersöka hur många föryngringar som förekommer i länet. Inventeringen av lodjur baseras på spårsnö, vilket gör att arbetet med inventeringar inte är fullgott eftersom det är få dagar varje år som det finns spårsnö. Därför vill länsstyrelsen i Kronobergs län komplettera denna metod med att använda kameror för att säkerställa föryngringar av lodjur.

LRF efterlyser förtydliganden
Efter att förvaltningsplanen gått på remiss har LRF Sydost kommit med en rad synpunkter på detaljer, bland annat vill de ha förtydligande kring miniminivåer, förvaltningsplaner och skyddsjakter. De har även kompletterat sitt remissvar med en lista med begreppsdefinitioner och förslag till förbättringar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. ?

2015-10-06 13:27

Vet lodjuren om att de skall föryngra i Kronoberg?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB