• Älgskadefondsföreningen

Minsta björnkvoten sedan 2007

RovdjurPublicerad: 2015-08-07 09:51

I år har tilldelningen av björnar som får fällas under höstens licensjakt minskat. Största minskningen görs i Norrbotten. Så liten tilldelning har inte gjorts sedan 2007, skriver Hallands Nyheter.

Björnjakt sker i sju av Sveriges län och det är länsstyrelserna i dem som beslutar om hur stor tilldelningen ska vara varje år. 
I år sänks tilldelningarna överlag och totalt 226 björnar får fällas.
I Norrbotten är minskningen störst, där 35 björnar får fällas. Det är ungefär hälften så många jämfört med förra året.
– Vi har haft en väldigt kraftig avskjutning de sista åren och allt tyder på att björnstammen har minskat betydligt, säger Lena Bondestad, biolog på länsstyrelsen i Norrbotten, till Hallands Nyheter.

Lägsta tilldelningen sedan 2007
Man får gå tillbaka till år 2007 för att se motsvarande tilldelning av björnar som ska fällas under licensjakten. 2008 bestod hela björnstammen av cirka 3 000 björnar, och har sedan dess minskat med ungefär hundra individer varje år.
– Nationellt har björnstammen inget problem, även om det har varit en svag minskning så är det fortfarande en stark stam, säger Martin Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, till Hallands Nyheter.

Besluten har överklagats
TIlldelningen i Norrbotten har överklagats av Jägareförbundet och även samerna protesterar mot minskningen. Jakt & Jägare har skrivit som samernas kritik här.
Naturvårdsverket har också fått in överklaganden som gäller tilldelningen i andra län.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. #2, Fredde - utan bössa får vi använda björnspjut?

2015-08-10 07:10

Miljöpartiets ekosofiska partiprogram blir styrande för all politik; deras naturreligion bygger på tron om att allt liv har ett egenvärde oberoende av om det är till nytta eller inte (ursprungligt av John Muir och formulerat som ekosofisk trossats av Arne Næss). Målet för björnstammen är detsamma som för varg och alla andra arter: Antal björnar skall ”balanseras” av svält och inte av jakt. Därför kommer jakten att minskas, för att sedan förbjudas. Under en övergångstid kommer skyddsjakt bli en aning generösare så att folket vänjer sig. Men målet helgar medlen, och därför skiljer sig metoderna för björn- och vargavel något åt; målet är dock för båda arterna att de skall antalsmässigt begränsas av svält, men finnas i hela sitt ”naturliga” utbredningsområde, dvs nästan hela landet. Björnen är en viktig megafauna-komponent i pågående rewilding, dvs. projektet att omforma våra bygder till en ny, vild och skön pleistocenvildmark, först ut är Lappland med omgivningar. När all jakt har förbjudits i hela landet, så tvingas varje kommun hjälpa den ”naturliga balansen” genom att bygga om minst en bilbesiktningsanläggning till gaskammare (bilarna är få eftersom endast betrodda ekosofer får köra bil som drivs av kadavergas) där alla djur som inte behövs för ”balansen” gasas ihjäl, varpå kadavren förgasas och blandas med den använda koldioxiden och blir kadavergas, dvs. naturgas - djuren behåller på så vis sitt egenvärde. Älgar och hästar får använda lastbilsingången, och övriga ingångar får göras lagom stora för hjortar, kor,vildsvin, får, rådjur, hundar och småvilt etc. Småfåglarna får sina egna holk-liknande gaskammare. Koldioxiden extraheras självklart ur atmosfären, gaskamrarna blir då ”gröna” anläggningar med rätt till EU-stöd. Sysselsättningen ökar och Miljöpartiet hoppas vinna majoritet i nästa val.

2. #1

2015-08-08 23:35

Är det inte rätt att bevilja skyddsjakt då problemen inträffar? Finns sen utrymme för licensjakt får den utövas på hösten.

1. Är någon förvånad?

2015-08-08 10:03

Lägsta tilldelning sen 2007.
Högsta avskjutning i skyddsjakter på våren någonsin.
Nån mer som ser åt vilket håll björnjakten styrs?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons