• Pinewood

Så påverkar vargarna

Verkets socioekonomiska analys

RovdjurPublicerad: 2015-11-30 14:40

Naturvårdsverket redovisar en socioekonomisk analys av gynnsam bevarandestatus för varg inom regeringsuppdraget som handlar om att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. Redovisningen är ett underlag till regeringens och Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vargförvaltningen, skriver verket i ett pressmeddelande.

Varg kan orsaka skador och andra problem för bland annat rennäringen, tamdjursägare och jägare. Varg kan även skapa oro och på så sätt påverka människors vardag.
– Vi har förståelse för att vargen påverkar människor på olika sätt och för den enskilda människan kan påverkan vara stor, både ekonomiskt och i form av psykisk stress. På samhällsnivå finns det däremot ingen omfattande ekonomisk påverkan på verksamheter och näringar från varg säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket.

Ingen påtaglig ekonomisk påverkan
Vargförekomst påverkar inte verksamheterna som helhet så att deras utövning påtagligt försvåras ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta gäller även de verksamheter som har mest problem med vargförekomst – tamdjurhållning, renskötsel och jakt. Dessa har enligt tillgänglig statistik kunnat fortgå och utvecklas under senare år, trots att vargpopulationen har fortsatt växa. Vi kan till exempel se att antalet fårbesättningar har ökat det senaste decenniet, även i Mellansverige där varg är vanligt förekommande.
Första delen av uppdraget handlade om att utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, vilket vi bedömer att vargstammen nu har. Utifrån den analysen lämnar nu Naturvårdsverket en redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus.

Utgår från en stam på 400 vargar
Delredovisningen utgår ifrån dagens befintliga vargstam om cirka 400 vargar och baseras på tillgänglig data samt på en dialog med myndigheter och intressenter.
Vi har använt regeringens beskrivning av socioekonomiska förutsättningar som utgångspunkt för begreppet socioekonomi: ”hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningarna för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag”.

Här kan du läsa mer om utredningen och de två delredovisningarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Skrämmande

2015-12-16 09:27

Skrämmande läsnig. Hur man så fullständigt struntar i dom drabbade.
Detta ordbajseri är inget annat än en akademisk tankevurpa från början till slut.
Byt ut tjänstemän på naturvårdsverket och ersätt med opartiska.
Bara att säga "på samhällsnivå finns det däremot ingen omfattande ekonomisk påverkan på verksamheter och näringar" då bryr man sig inte speciellt mycket om dom som skall leva med vargen. Sorgligt är vad det är.

15. Hur vore det...

2015-12-03 08:34

...med gynnsam bevarandestatus för landsbygdens folk, Maria Hörnell Willebrand? I samma takt som vargen breder ut sig försvinner de extensiva beten som finns. Här omvandlar idisslare för oss människor oåtkomligt protein till åtkomligt. Buskar, blad, ris, och mossor, m.m. Allt blir till mat för oss. Djuren håller sig friska på skogsbete, det blir ett ekologiskt kött långt ifrån antibiotikafyllda djur i fabriker.
Att vargkramare inte ser längre än sitt gosedjurs bästa kan jag förstå. Men att folk på regeringsnivå, skribenter som du, går deras ärenden?!
Hur var det nu? hela Sverige ska leva.

14. Ganske unikt utsagn.

2015-12-02 08:37

Når de på ene siden klart hevder at dette kan ha katastrofale følger for enkelt personer og områder. Samt avslutter med at dette ikke er et samfunnsproblem da er kanskje grensen nådd for hva en myndighet KAN si til sitt eget folk?

Egentelig er dette mobbing av et mindretall i samfunnet satt sammen av NVV og skal da presenteres for riksdagen!!!!

Hva burde riksdagen si om slikt mon tro?? Faktisk utrolig uetisk dette !!!!!

13. Ny myndighet

2015-12-01 16:58

Ytterligare ett bevis på att det brådskar med en ny myndighet som har rätt kompetens.

12. # 11 Kloker

2015-12-01 15:29

Du skriver att det är skrämmande att läsa NV-analyswn om vargens effekter. Håller med till 110% . Sen frågar du dej om inte NV inser verkligheten eller om de försöker mörka. Svaret på den frågan är mer allvarlig än så. De far fram med rena osanningar som inte har någon som helst verklighetsförankring. Detta är rena lögner bara för att försöka få större delen av väljarkåren ( folk boende i stadskärnor ) att tro på detta så att de kan få mandat att fortsätta på den vansinniga vägen. Men jag har hoppet om att de flesta inte går på detta fula knep utan granskar denna analys mycket kritiskt. Sen får man hoppas att samtliga jaktorganisationer och alla andra organisationer som har med vårt öppna landskap och djurhållning att göra ratar denna analys rakt av. Sanningen är den att NV i denna analys visar stor förakt för hårt arbetande människor. Om de har någon skam borde de skämmas.

11. Naturvårdsverket mörkar igen......

2015-12-01 09:37

... och förskönar frilevande varg, som i de flesta sagor.

Naturvårdsverket säger dock att för den enskilda människan kan påverkan vara stor, både ekonomiskt och psykisk stress.
Om vi tittar på den ekonomiska biten, så innebär det att 10000-tals bilar åker hundratals mil I ONÖDAN över en helg till Jämtland/Norrland för att förhoppningsvis släppa sina hundar på vargfria marker. Om vi räknar lågt på 5000 bensinbilar (0,8 lit/mil) och 5000 dieselbilar (0,8 lit/mil) och 1000 mil vardera (årligen), får vargens närvaro följande ONÖDIGA CO2 utsläpp.
Bensinbilar = 10720 ton
Dieselbilar = 12000 ton
Totalt släpper dessa helt onödiga resor ut 22720 ton extra CO2.
(För att sätta denna summa/vikt i perspektiv, innebär det 1748 lastbilar fullastade med CO2)
Sätt detta i relation till miljödebatten som just nu pågår i Paris!
Har någon myndighet räknat på detta? Tror inte så.

Denna lilla enskilda människan som upplever psykisk press kan räknas i miljontals om man frågade hela Sveriges befolkning, vilket man borde göra nu. Ökade sjukskrivningar/alkoholism kommer som ett brev på posten, med frilevande varg. Beroende på rädsla att vistas i naturen och att löshundsjakten för hundratusentals jägare är slut där vargen finns.
Ingen myndighet vill se detta problem och törs räkna på vad det kostar samhället årligen.

Nyligen kom en rapport som visar att vistas i naturen är en av de bästa mediciner som finns.
1: Immunförsvaret ökar.
2: Lägre blodtryck och puls, samt lägre stresshormoner.
3: Ämnesomsättningen ökar.
4: Bra för hjärtat och leder.

Naturvårdsverket säger att renskötseln har utvecklas under senare år.
Läste nyligen att Idre samerna förlorar årligen 25-30 % av sina renar till rovdjuren nu.
Ett regeringsbeslut anger att max 10% av renarna kan gå till rovdjuren.

Naturvårdsverket säger att jakten har forsatt att utvecklats där vargen finns.
Om vi tittar på hela Värmland län så har avskjutning av älg minskat med 50% på 1 år.

Det är skrämmade att läsa Naturvårdsverkets analys av vargens effekter.
Frågan är om Naturvårdsverket inte ser verkligheten, eller om men mörkar vargens negativa effekter?

Det är nu dags att lägga alla kort på bordet och ärligt/sakligt diskutera vargens verkliga effekter för samhället och för oss som tvingas leva med den.

10. Bedrövligt

2015-12-01 09:14

Naturvårdsverket har tappat räkningen på varg likväl förstånd.

9. Dagens befintliga vargstam

2015-12-01 07:20

Enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket kan tydligen inte läsa inventeringresultatet som precenteras av länstyrelsen. Den så kallade aktuella vargstammen som utredningen baseras på det inventering som gjordes vintern
2014-2015. Sedan dess har vi fått ytterligare en kullar med valpar i reviren, och denna valpkull blir inventerad nu.i dagsläget finns många fler vargar nu än vad som förutspås i utredningen.

8. Bra Mats du tok poenget !

2015-12-01 07:19

Når dette er så utrolig billig på alle sider burde jammen staten omgående erstatte alle kostnader og konsekvenser.
Om NVV hadde lest SLU rapporten fullt og helt ville de sett at det mangler noe viktig der nemlig erstattning for jobben.
Mer kostnadene er ikke klart definert slik de må om fakta skal ligge til grunn. Det er heller ikke regnet avls kostnader på voksene sauer.

Slik at begge rapportene er veldig lite fullstendige og det står det faktisk også i dem. Men de sier det er behov for mere forskning for at konskvensene skal kunne konkretiseres.

Ja vel da er min og sikkert mange andres konklusjon at en slik rapport er egentelig ikke bygget på konkrete fakta og hva er det da? Forsknings svada???

7. Ja man kan börja med att...

2015-12-01 07:18

...ersätta mig med 10 000 per år. Det är vad det skulle kosta mig att åka norrut för att kunna bedriva ett par veckors jakt som skulle ge mig mat för året. För jakten där jag har min markbit på ca 18 hektar existerar inte längre. Dessutom har värdet på min fastighet minskat med ca 250 000.
Jag flyttade till Norra Värmland för att vårda min hälsa med jakt, fiske och skörd av skogens övriga frukter. Vilket enligt den nyligen presenterade amerikanska undersökningen är en realitet.
Vad är prislappen för det?
Men det är sant. Den genomsnittlige MP-aren i sin lägenhet i staden påverkas inte speciellt mycket.
Vad jag är trött på att höra svamlet "Vi har förståelse för att vargen påverkar människor på olika sätt och för den enskilda människan kan påverkan vara stor, både ekonomiskt och i form av psykisk stress."
Men jag har aldrig hört något om att man vill göra något för att minska denna påverkan. Sanningen är kanske helt enkelt den att individen enligt sann sovietmanér inte har någon betydelse.
Dessutom, vargen har inte GYBS. Den är inte accepterad någonstans. Den kommer att bli mer och mer hatad och i slutändan utrotas på nytt. För trots alla önskningar om vargen och människans fredliga samexistens kommer denna aldrig att realiseras.

6. Hur räknar de?

2015-12-01 07:17

I direkta kostnader kanske det inte rör sig om så många miljoner, men det beror på hur man räknar. Räknas det med rekreationsvärdet, bilresor till norra Sverige där inte varg finns (ännu), miljön som blir sämre av just dessa resor, hunduppfödare som lägger av, människor som mår dåligt, vargtagna husdjur, glesbygdens avfolkning, ammunitionstillverkare som får lägre lönsamhet, ALLT som innefattar jakt - kläder, skodon, hundfoder, vapen, knivtillverkare, elektroniktillverkare mm. Listan kan göras hur lång som helst. Om ALLT beräknas blir siffrorna annorlunda.
Går du till affären och handlar men inte räknar in cigaretter, snus, öl, korv och hårt bröd, det är klart att det blir billigt då.

5. Ersätt

2015-11-30 17:01

Om det verkligen är så lite påverkan vargarna ställer till med, varför inte ersätta dom drabbade-stängselkostnader- minskande jaktarrenden osv.

4. Konstigheter i rapporten

2015-11-30 17:01

Jag ser att dom bedömer att de ekonomiska aspekterna på "en samhällsnivå" inte är speciellt stora. Det kan man ju förstå, tamdjurshållningen i Sverige är väl liten kan jag tro jämfört med andra basindustrier som skog och gruvdrift. Men när dom presenterar siffror senare i rapporten som visar på att man inom tamdjurshållning (får) har kostnadsökningar på mellan 5 och 20% beroende på om man haft angrepp eller inte vore det ju smakfullt om detta lyftes till sammanfattningen. Man får ju annars lätt för sig, om man bara läser sammanfattningen, att påverkan på djurhållningen skulle vara liten.
Den här rapporten skulle om den utsatts för en granskning förmodligen omskrivas som "vinklad". Här har någon behandlat sammanfattningen likt en rubriksättare i dagspressen.
Till detta ska ju naturligtvis läggas tvivel på grundläggande fakta som belyses av många i detta forum, 400 vargar säger dom, var det inte 450 nyss? GYBS skrivs upp med 10-20 individer i taget och inventeringssiffrorna skrivs ned med några individer i taget, det märker nog ingen... Nä, in med en viltvårdsmyndighet nu så vi får in andra synsätt från människor i tjänstemannaposition. Jag tror NVVs nye chef får det tungt initialt...

3. CYNISKT

2015-11-30 16:18

Vi på "brukarsidan" har ju blivit kallade "folket i busken". Samma cyniska inställning präglar denna rapport. Om ens horisont inte sträcker sig längre än Stureplan finns förstås inga vargproblem. För oss andra är de uppenbara. Detta trams gör vår börda än tyngre.

2. Tillrättlagt svammel...

2015-11-30 15:34

Jag har nog aldrig läst något liknande svammel.
Utgångspunkten från Naturvårdsverket är ju uppenbarligen att skjuta alla obekväma sanningar och beslut framför sig i akt och mening att låta vargstammen öka okontrollerat.

Snömos!!!

1. Bedrövligt!

2015-11-30 15:22

Som jag uppfattar den här rapporten har de inte överhuvud taget pratat med varken bönder eller jägare. När de påstår att jakten eller tamdjursuppfödning inte har påverkats mer än ringa så förstärks den bilden. Går man ut i skogen en lördag i vargrevir idag är det mer eller mindre helt tyst, du hör inga hardrev, inga ståndskall på fågel, du träffar överhuvudtaget inte på några jägare, allt är tyst. Går man tillbaka hur det var innan vargen etablerades så hörde man drev lite överallt och man träffade på andra jägare, fastän man var i skogen så träffade man på folk. Deras jämförelse med risken att hund blir tagen av varg alternativt blir överkörd av bil haltar också, som hundägare kan jag själv välja att släppa hunden där det finns trafik och risk för att bli påkörd. Med vargrevir har jag inte den möjligheten utan skall jag vara säker får jag åka dit det inte finns varg, se på alla bilar som varje helg rör sig från vargbältet upp till Jämtland och Västerbotten. Allt baseras på att det finns ca 400 vargar, boende i vargrevir vet att det är mångdubbelt fler, se hur många vargar som verkligen fanns i de revir som jagades förra året jämfört med vad lst trodde.
Det här måste vara en av de mest färgade rapporter som NVV lyckats få fram och stärker bara bilden att dessa frågor inte skall handhas av dessa utan en en ny viltmyndighet måste till snarast.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB