• Älgskadefondsföreningen

SJF i avtal om att räkna rovdjur

RovdjurPublicerad: 2015-06-09 16:11

Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet (SJF) har skrivit ett nytt avtal om att jägarorganisationen ska delta i inventeringsarbeten vad gäller rovdjur, skriver verket i ett pressmeddelande.

Inventeringar av rovdjur är viktigt för hur de olika stammarna ska förvaltas och resultaten ligger används som grund till olika beslut kring jakt.
För att resultaten ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att jägare och allmänhet bidrar till inventeringarna, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
– Vi behöver stor delaktighet i inventering av rovdjur. Ju fler som bidrar desto bättre resultat får vi. Att Jägareförbundet bidrar i detta viktiga arbete är av största vikt för rovdjursförvaltningen. Vi är mycket glada för det nya avtalet mellan våra organisationer, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Utvecklar inventeringsmetoderna
Sedan 2014 har Sverige och Norge nya sätt att inventera de stora rovdjuren. Man utvecklar även arbetet fortlöpande för att kunna förbättra inventeringar när det är snöfattigt och viltrikt, och det kan vara svårt att spåra vilt längre sträckor. 
För att få en bra rovdjursförvaltning är det bra om inventeringsresultaten ligger så nära verkligheten som det går.
– Ska vi få bra inventeringsunderlag, med hög kvalitet över hela landet, så behövs jägarna. Vårt incitament ligger i att få fram så bra och relevanta siffror som möjligt eftersom dessa kommer ligga till grund för den jakt som ska utföras, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet, i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Litar ni på Naturvårdsverket?

2015-06-10 12:23

Att utan uppsikt överlåta till Naturvårdsverket att bestämma hur många rovdjur det finns verkar minst sagt oövertänkt. Deras matematiska förmåga är ju väl dokumenterad.
Är det någon som betvivlar att myndigheterna mörkar antalet rovdjur?
Då måste det väl vara bättre att vi inventerar och hjälper till att utveckla metoderna? Då kan vi i alla fall visa på felaktigheter.
Jag hoppas även att JRF:s medlemmar hjälper till, vi har allt att vinna på att alla kort kommer upp på bordet.
Vi kan se hur det gick när vi inventerade björnstammen, den flerdubblades. I vintras blev ingen ordentlig lodjursinventering utförd, alltså ingen lodjursjakt på grund av för lite lodjur.
Alla djur ska räknas och det är bara vi jägare som klarar av det.
Även om myndigheterna blåst oss tidigare så tror jag inte att det hjälper att sitta och tjura.

4. Vilka inventerar bäst?

2015-06-10 10:38

Att förtroendet för myndigheter är lågt i vargfrågan är jag den första att hålla med om.
Men vad är alternativet? Sitta på kammaren och tycka synd om sig, köra med den Italienska modellen? Inget av alternativen fungerar och framförallt sänker det förtroendet för jägarkåren.
Fram till nu är det bara länsstyrelserna som inventerat hur många vargar som finns, var deras sympatier ligger är känt. Det har inte kunskap, intresse eller resurser att göra en komplett inventering.
Se vad som hände när jägarna samlade in björnspillning, antalet björnar ökade från 800 till 2800 över en natt. Jag är fullt övertygad att när jägarna inventerat varg kommer vi att få se något liknande.
Siffrorna över hur många vargar som inventerats kommer även jägarförbundet att få del av, det blir med andra ord svårt för länsstyrelserna att ändra på dessa. Gör de sina egna uträkningar får vi möjlighet att direkt gå in och bemöta med fakta, inte spekulationer.
Här tycker jag att våra bägge jägarorganisationer skall hjälpas åt och samarbeta. Ju mer fakta vi kan få fram över hur många vargar som finns, hur mycket de kostar och hur mycket elände de förorsakar, desto större möjlighet har vi att påverka till en bättre rovdjurspolitik.

3. Granska först Lars

2015-06-10 08:59

Det är väl lämpligt att vi granskar vad avtalet säger först.
Jag är mycket väl medveten om att myndigheterna fullständigt förstört sitt förtroende bland oss jägare. Det är helt och hållet deras eget fel.
Men om de nu bjuder in oss till sammarbete så ska vi givetvis kolla vad avtalet säger om hur kvalitetssäkringen går till osv.
OCH framför allt ska vi ha klara papper på vad det leder till.
Den stora skillnaden nu är att våra Viltförvaltningsdeligationer har tagit fram måltal. Visar vår spårning på högre antal än VFD måltal ska det givetvis leda till jakt. (Myndigheternas egen spårning kommer alltid att visa strax under måltalet)

Loinventeringarna visar hur fel allt har varit. Länsstyrelsens spårning har de senaste åren varit undermålig och spårförhållandena dåliga = Då går Naturvårdsverket ut med att Lostammen minskat kraftigt och rovdjursföreningen hänger på. = Ingen jakt. Vi jägare vet att det är tvärt om men har inte något underlag för att visa det.

Ett bra exempel på när det fungerar är björnspillningsinventeringen i Dalarna. VFD satte ett mål. Jägarna gjorde spillningsinventering. Avskjutningen åkte upp rejält året efter. Så vill vi ju alla att det ska fungera.

2. Det kan ni glömma...

2015-06-10 08:57

...att jag skulle ställ upp på detta bara för att NVV och SJF är har slutit ett avtal. Ena dagen idiotförklarad för att nästa vara till stor hjälp. Det finns de som är avlönade för att jobba med rovdjursfrågor, utnyttja dom så gör de någon nytta för skattepengarna. Jag har aldrig önskat mig varg i markerna så för mig är valet lätt. Undrar hur många som är intresserade av detta efter den behandling som ansvariga myndigheter ger drabbade ute i bygderna.

1. Glöm det

2015-06-09 16:48

Åtminsone jag och mina jaktkamrater har fortfarande i färskt minne hur vi och vårt spårningsarbete blivit behandlat av lst o nvv. Bortplockade säkra iaktagelser av outgrundliga och oredovisade skäl. Sen att inventeringsresultaten ändå inte renderat i någon relevant avskjutning gör ju inte saken bättre. Nä, jag och många med mig anser nog att tiden för samarbete med myndigheter är över. Vad är det som säger att avskjutning/Jakt sedan hamnar på en rimlig nivå för jägare o djurhållare? De får nog först visa på att de är intresserade av att lyssna och inte bara utnyttja oss när det passar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons