• Pinewood

Skyddsjakt på 19 järvar i Jämtland

Ger älgjägare rätt att freda renskötselområdet

RovdjurPublicerad: 2015-10-07 11:20

Rennäringen i Jämtlands län lider stora förluster på grund av rovdjur. Därför tillåter de nu skyddsjakt på 19 järvar.

I dag har samebyar i Jämtland oacceptabelt stora förluster på grund av rovdjur, bland annat genom den jakt som järvar ägnar sig åt på renarna. Förlusterna är störst i kalvningsland. 
Minskningarna av antalet renar överstiger med råge den toleransnivå på 10 procent som fastställts av riksdagen. 
Som en åtgärd för att minska skadeverkningarna har länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat att tillåta skyddsjakt på 19 järvar fördelat på sju skyddsjaktsområden. Den som har jakträtt på älg i områden som omfattas har rätt att delta i skyddsjakten. Tillståndet gäller från och med den 10 oktober till den 15 januari 2016.
Fälld järv ska omgående, dock senast efter en timme efter att den fällts rapporteras till länsstyrelsens rovdjurstelefon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere