• Allmogejakt

”Rewilding-bjässar” ger konflikt

UtrikesPublicerad: 2015-10-20 07:00

En domstol i tyska Arnsberg har slagit fast att visenter, i ett så kallat rewildingprojekt, inte får ströva omkring hur som helst i skogen. Två skogsägare har klagat.

Visenterna kan bli stora och väga upp mot ett halvt ton. Några har blivit ännu tyngre. I böndernas skogar har visenterna bland annat skadat bokträd.
Nu ska de ansvariga för projektet se till att det finns skyddande stängsel kring skogsböndernas marker. 
Domaren har dock inte invändningar mot projektet i sig förutsatt att de privata markerna skyddas.

Återinförs på flera håll
Projektet pågår i Rothaarbergen sydost om Ruhrområdet. På flera ställen i Europa försöker man återinföra visenter. I Tyskland finns omkring 500 visenter, enligt nyhetsportalen Proplanta.
Allemansrätt betraktas ofta som något typiskt svenskt. Men liknande rättigheter har också etablerats i andra länder. I Tyskland är det princip fritt att ta sig fram i skogen till fots förutsatt att man inte uppträder störande. Det kallas på tyska för ”betretungsrecht”. Men att utvidga rättigheten till stora visenter går inte enligt domstolen. Beslutet kan överklagas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. "Projekt varg" är väl Rewilding ?

2015-10-21 08:39

Borde inte även "Projekt varg" också klassas som en tidigare form av "Rewilding" Europe?
Kan det tyska visentfallet, bli något s.k. "prejudikat", som även kan användas beträffande vargarna, eller skall vi kanske hellre kalla dom svenska "frilevande vargarna", för det som dom egentligen är – varghybrider?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons