• Älgskadefondsföreningen

Älghägn på Jylland skapar oro

UtrikesPublicerad: 2015-11-24 07:10

Nu har Danmark åter fått älg. Nyligen fördes fem svenska älgkalvar till ett hägn på Jylland.
Danmark lär inte haft ett älgbestånd på 5 000 år.

Det område älgarna ska finnas i heter Lille Vildmosse. Under lång tid har danskarna tagit torv från området, men torvbrytningen har upphört. Älgarna ska användas för att hålla ner beståndet av träd, särskilt björk, i området. På sikt ska området åter bli en myr. Lille Vildmosse ligger sydost om staden Ålborg.
Att älgen återinförs är ett led att åter förvilda den danska naturen. Experter tror att området kan bära 30-55 älgar. För att det ska bli genetisk variation kommer älgar från olika älgparker att föras till området.
Sedan älgnyheten bliv känd i Danmark finns frågan om älgarna på sikt också ska få jagas. Nyhetssiten videnskab.dk som skriver om älgarna lämnar dock inget besked om den aspekten.

Oroas över olycksrisken
Det har tidigare föreslagits att älg ska introduceras i Danmark. Men det blev nej med hänvisning till att trafiksäkerheten kunde hoats. ”Mossälgarna” ska hägnas in med ett 36 kilometer långt staket. Men det finns farhågor för att brunstiga älgar ska bryta sig ut.
Nordea-fonden har anslagit nio miljoner danska kronor till ett informationscentrum om älgarna.
Andra led i att förvilda Danmark är att bison finns på Bornholm och vilda hästar på Langeland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Precis min första tanke #1

2015-11-24 10:11

Det verkar genomskinligt att använda gamla torvbrytningen som argument precis i tider då varg plötsligt dykt upp även hos de stackars danskarna. Är det i själva verket en självproducerande vargmatsfabrik de danska myndigheterna startat upp?

1. Mer vargmat.

2015-11-24 09:39

Det är ingen hejd på vad dumt man kan komma på.
Nu när det "äntligen är varg" i det aktuella området så måste de ju ha mat.
Kosta vad det vill och älg är ju bra basföda.
Sen kan man ju bara undra varför ska stora områden förvildas när de ändå ska stängslas in????

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB