• Allmogejakt

Bönder har inte råd med vargskydd

UtrikesPublicerad: 2016-08-28 07:00

Bönderna i tyska delstaten Brandenburg är missnöjda med att de inte får hjälp mot vargen. De har inte råd att själva bekosta alla åtgärder.

Tidningen Märkische Zeitung har besökt bonden Jürgen Frenzel som har 80 kor. Han har nyligen fått fyra kalvar rivna av vargen.
Enligt förslag från socialdemokratiske jordbruksministern Jörg Vogelsänger ska en ny typ av stängsel prövas i delstaten. Det är 1,20 meter högt och har fem strömförande trådar. Jürgen Frenzel hade trott ha ska få 4 500 euro i ersättning, men får 3 900 euro.

En kostsam åtgärd
Stängslet ska komma nästa vecka. För att det ska fungera måste gräset regelbundet slås under stängslet. En maskin som kan utföra detta kostar 11 000 euro. Men det har Jürgen Frenzel inte råd med.
Han är också missnöjd med att han inte får ersättning för alla fyra kalvarna. Beträffande den fjärde kalven skulle han ha varit tvungen att ta kroppen till ett laboratorium längre bort än den närbelägna veterinärstationen. Veterinärerna kunde nämligen inte säkert säga den fjärde kalven utsatts för en varg.

Kan få hundar att förfoga
Myndigheterna i delstaten är beredda att ställa hundar till förfogande som skydd. Men den som får hunden måste själv sörja för dess försörjning på cirka 1 000 euro per år.
Bönderna i Brandenburg tror att inte alla vargattacker bokförs som sådan – av diverse byråkratisk skäl. De har börjat att själva bokföra attackerna. På fyra veckor ska varg ha gått till attack vid tio tillfällen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Rovdyrspørsmålet må endrast ved å ta dette gjennom å opprette eigne reservat.

2016-08-29 22:01

Dette med at ulven skal representere det biologiske mangfaldet ser jo ut til å bli eit falsum både i Tyskland, Polen og her til lands, når husdyr også er så vesentleg del for å kunne for Norge sin del oppretthalde 685 artar på "raulista", som er avhengig av at det blir beita. Når Rio-konvensjonen har omtalar at artsmangfald kan bevarast på In-situ og Ex-situ, så er det ganske merkeleg at denne arten har så høg prioritet i høve til dei artane som er avhengig av beiting. Medan Rio-konvensjonen har målsettingar om å hindre nykolonialisme ansynes husdyrhaldarar, så ser dette jo ut som nykolonialisme er ei målsetting ved hjelp av Bern-konvensjonen. Så det er kansje ikkje så merkeleg at Rio-konvensjonen, som kom i etterkant ville prøve å endre dette. Dette tener i allefall ikkje saka om å styrke det totale artsvernet. Her må politikarane ordne opp før dette blir ein større skandale. For både i Tyskland, Polen og her i landet gror naturen att i rekordfart. Fjellet Biezczady i Polen hadde ei attgroing med gras og løvetann som var heilt eksepsjonell, med 35 cm. grasvekst 7-8 juni d.å. For 30 år sidan var fjellet heilt snautt.

1. Samma cirkus

2016-08-28 16:59

Trots att det är olika länder så känner man väl igen problemen.

Snart kommer väl någon ekosof att tala om hur mycket han tjänar på vargen och att stängslet och skötseln är gratis, som de gjort i fablernas Sverige.

Bara att hoppas att ekosoferna endast äter sallad för det är vad som finns vid en kris att äta för alla.

Att konstatera att svenska bönder fått utstå mycket bara för att delta ofrivilligt i ett experiment för undersysselsatta ekosofer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere