• Älgskadefondsföreningen

Dal- och fjällripa ses som hotade

UtrikesPublicerad: 2015-11-22 07:00

Den norska Artsdatabanken har beslutat föra upp både dal och fjällripa på rödlistan för hotade arter. Ripan är ett populärt norskt jaktbyte.

Det tros dock inte att jägarna har skuld till att antalet ripor har minskat. I stället är det räv och mård som tar många ripor. Det sker också ett samspel med andra arter. När tillgången på smågnagare är god klarar sig ripan undan räv och mård.
Artsdatabanken har tre grader för hur hotad en art anses vara. De två riporna hamnar på lägsta hotandegraden. Olika expertkommittéer lämnar in förslag på vilka arter som behöver skydd. Under de senaste tio åren har dalripan minskat med 15 procent och fjällripan med 30 procent i den norska naturen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vad trevligt...

2015-11-22 17:38

att det inte är jägarna som får skulden för att "utrota" en art. Kanske man kan ge dem skulden för att inte hålla efter räv och mård i stället.
Vid det här laget bör man väl veta att småviltet fluktuerar oberoende av jakt så jag tror att riporna kommer att hämta sig, om inte till nästa säsong, så till nästa igen.
Håll efter predatorerna även om jaktmotståndare tycker annorlunda. Räv- och mårdskinn kan användas till mycket.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB