• Pinewood

Danska forskare vill förvilda skog

UtrikesPublicerad: 2016-05-08 07:00

Danska forskare anser att en stor del av dansk skog bör stå orörd och bli förvildad. Det skulle kunna rädda många hotade arter.

Sammanlagt är det 13 procent av dansk skog som inte längre bör brukas, anser en grupp forskare vid Köpenhamns universitet, rapporterar Danmarks Radio.
Den sammanlagda ytan rör sig om 75 000 hektar, men endast 22 000 hektar befinner sig nu i statlig ägo. Skogsområdena är spridda över hela Danmark. När skogarna brukas ger de årligen 143 miljoner danska kronor i intäkter.
Forskarna hävdar att det sammanlagt är 20 000 arter som är beroende av orörda skogar. Det rör sig om växter, svampar, kräldjur, insekter, fisk, fåglar och däggdjur. Forskarna tror att viltet skulle få en bättre situation i och omkring dessa förvildade skogar. Därmed kan det bli så att även jaktmöjligheterna förbättras.
Forskarrapporten heter ”Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove”.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Förvildning

2016-05-08 15:39

Även om jaktmöjligheterna förbättras så är det säkert bäst att totalförbjuda jakt på dessa områden för säkerhets skull samt att också utfärda förbud för människor att vistas i dessa områden eftersom detta också negativt påverkar en naturlig utveckling. Efterhand kan man också avveckla forskningen eftersom allt kommer att vara utforskat och har återgått till att vara som när himmel och jord skapades.

1. Andras pengar

2016-05-08 15:38

Klart som f n att det är roligt att forska och leka, när det går att göra med andras mark och pengar.
Om rätt så skall dom väl satsa sitt tionde på det dom anser är viktigt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB