• Allmogejakt

Dyr vargjakt i Schweiz

UtrikesPublicerad: 2016-10-17 11:27

Jakt på en enskild varg i Schweiz i somras har visat sig bli mycket dyr. När alla summor räknats samman ligger kostnaden på drygt 400 000 svenska kronor.
Vargen hade tagit 70 får i kantonen Uri när det i juli i somras beslutades om skyddsjakt.

Det visade sig vara svårt hitta att vargen i bergen. Det tog två veckor innan vargen kunde fällas. I skyddsjakten deltog 23 jägare och nio jägmästare. Sammanlagt har de velat ha ersättning för 1 070 arbetstimmar, rapporterar Bauern Zeitung. I kostnaden inräknas också ersättning för övernattning, mat till de jagande samt också eftersök med helikopter.
Den varg som nu fälldes är den första varg som fällts i kantonen Uri på 160 år. Vargen har DNA-analyserats och kommer från Italien. Vargen ska stoppas upp och visas någonstans i kantonen.

Försöker beräkna totalkostnaden
I Uri försöker man nu beräkna vad det kostar att åter ha varg. År 2015 utbetalades 37 500 schweizerfranc, eller 343 000 svenska kronor, i ersättning för 55 får som vargen hade tagit. Till detta ska inräknas olika skyddsåtgärder mot vargen, oklart hur dyra enligt den schweiziska lantbrukstidningen.
Uri ligger i mellersta Schweiz och folket försörjer sig på turism och boskapsskötsel nere i alpdalarna. Kantonens landskapsvapen är en tjur. Uri är enligt legenden den kanton som Wilhelm Tell enligt legenden härstammade ifrån.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Den gula som fick riksfärdtjänst...

2016-10-18 08:31

här i Sverige kostade över tre miljoner kronor om jag minns rätt. Det är väl bara att dividera den summa man har tillförfogande med ovanstående summa så ser man snabbt hur många man har råd med...

1. Dåligt betalt!

2016-10-17 17:00

Vem vill jobba för den timpengen?
Det är dags att börja ta betalt för det som borde vara statens ansvar.
400 000 för 1 070 timmar, mat, övernattningar, helikopter m m...
Skitpengar!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB