• Älgskadefondsföreningen

Forskare vill stoppa rewilding

UtrikesPublicerad: 2016-02-12 06:10

Rewildingrörelsen vill fylla landsbygden med rovdjur och annat vilt, som anses viktigare än människor som håller på med gröna näringar.
Danska forskare är oeniga om så kallad rewilding är bra eller inte. En kritiker menar att rewilding kan vara mycket farligt.

Lektor David Nogués-Bravo vid Köpenhamns universitet tror att rewilding kan vara som en Pandoras ask. När asken öppnas följer en mängd oförutsedda konsekvenser. Han vill därför ha forskning om rewildingens dominoeffekter. Han hävdar att 70 procent av rewilding-projekten är misslyckade. Han pekar också på att när arter introduceras i ny miljö går det ofta dåligt.

Vill forska under pågående projekt
Men då är det frågan om arter som aldrig funnits i dessa områden, invänder professor Jens-Christian Svenning vid Aarhus universitet. Han vill att rewilding-projekten ska startas och sedan kan man ha följdforskning.
Jens-Christian Svenning befarar att om projekten ska utredas i förväg blir det aldrig något av att rewilda naturen. Ofta är det frågan om stora däggdjur som hjortar och bison ska rewilda naturen, bland annat för att ge mer föda till rovdjur som varg. Förespråkarna tror att dominoeffekterna leder till större artrikedom.

Sjukdomar kanske sprids
Men vad händer om man till exempel bison från Polen sätts ut i dansk natur? Bisonoxen kanske bär med sig sjukdomar, varnar kritikern. Danskt vilt, liksom lantbrukets djur och även människan, skulle kunna drabbas om rewildingen medför sjukdomar.
David Nogués-Bravo hävdar att rewildingförespråkarnas kunskaper om ekologiska konsekvenser, och hur de ekologiska system fungerar, är mycket begränsad.
Lektorn är inte motståndare till rewilding i sig. Men han säger att man heller inte vet något om de samhällsekonomiska konsekvenserna. Ska något få starta måste det utredas ordentligt först.
David Nogués-Bravo har sett mycket litet dokumenterat om positiva effekter av rewilding.
Konskevenserna är i praktiken omöjliga att förutse, varnar han. Klimatet går troligen mot en varmare tid. Hur fungerar då ett rewildning-projekt om 50 år?

Bekymrade över okritisk hållning
För att få igång en internationell debatt om kritiken har David Nogués-Bravo och tre andra forskare publicerat en artikel i tidskriften Current Biology. De är mycket bekymrade över att det saknas en vetenskaplig kritisk hållning till rewilding. De säger också att projekten ofta är dyra och det vore bättre om pengarna kunde satsas på naturvården.
I avvaktan på kunskaper borde rewilding-projekten stoppas, argumenterar kvartetten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Rewilding av människor då?

2016-02-14 15:14

Kom att tänka på att i vissa trakter av norra Dalarna finns det byar (har jag hört) som inte behöver rewildas, då de aldrig blivit riktigt tama trots försök från myndighets håll.
Det ryktas att det är som att backa bandet till före det datumet då en Fjärsman tillsattes för att stävja den totala Anarkin som rådde.
Trots dessa försök så förekommer än i dag tjuvjakt,hembränning och total avsaknad av respekt för lagar och förordningar.
Detta borde väl också ligga i Rewildingrörelsens intresse att sprida till övriga Sverige.
Men iofs skulle det bli ett stort avbräck i deras förvildandeplan ty dessa individer accepterar tydligen inte att bli styrda av myndighetet och andra bestämmande organ.
Risken finns ju att detta klientel sprider sin egen övertygelse och gör soprent på vargar,då dessa inkräktar på dessa människors möjligheter att ordna mat på bordet åt sina hungrande familjer.
Scenariot blir garanterat att ju mer av naturen som återförvildas,ju mer förvildas människorna som bor nära naturen.

6. #3 djurvän

2016-02-14 11:58

Bland det bästa jag läst på ett tag, kul och talande på samma gång!

5. Är det ingen som har reagerat?

2016-02-13 12:16

"Jens-Christian Svenning befarar att om projekten ska utredas i förväg blir det aldrig något av att rewilda naturen".
Alltså tror inte ens han på att det kommer gå bra att Rewilda landsbygden. Den stora knäckfrångan blir ju då varför ska det då göras över huvudtaget? Vem är det som tjänar på att förstöra allt utanför femtioskyltarna?
Eller har jag missat nått?

4. Var

2016-02-12 21:56

En av de viktigaste frågorna vad gäller bevarande eller återställande av vår gamla svenska natur är : Var??
Var ska vi bevara, var ska vi återställa?? Vilka ska vara tvingade att leva på ett sådant sätt att diverse djur trivs och frodas i samma trakt,och vilka ska ohejdat få exploatera och få välfärd,arbetstillfällen,välstånd och utveckling??
Finns det vissa trakter som lämpar sig att bevara natur?? Finns det vissa trakter som lämpar sig bättre att få välstånd??
Man ser ofta i den ekologiska litteraturen att ex.vis. björnen är utrotad från södra Sverige ,men finns i norra Sverige. Vad är det då som hotar björnens överlevnad i Sverige??
Svaret i ekofacistiska skrifter blir att det är dom som bor i norra Sverige som är ett hot mot björnen. Deras liv, deras jakt, deras näringar.För att det är ju i norra Sverige det finns björn, då ska dom anpassa sig att för alltid bevara björn. Medan vi i städer och centralorter kan inrikta oss på våran välfärd.
Fråga var?? är central.

3. Projektet Urban Rewilding har startat i Stockholm.

2016-02-12 19:11

Till glädje för alla stockholmare och landets alla andra naturvänner har projektet Urban Rewilding under januari 2016 smygstartat i Stockholm. Initiativtagare är Stockholm Vatten, som med anlitande av en ny entreprenör för sophämtning åstadkommit att sophämtningen sedan årsskiftet inte längre fungerar. På många ställen tornar soporna upp sig till stor glädje för stadens fauna. Mattillgången för de etablerade djurarterna som kråkor, kajor, fiskmåsar, råttor och harar har härigenom ökat markant. På sikt finns förutsättning att även rådjur, vildsvin liksom deras predatorer kan närma sig stadskärnan.
I ett kommande skede kan Stockholms stads Parkförvaltning bidra till projektet genom att minska anslagen för skötsel av stadens parker. Härigenom ges möjlighet att inte behöva öka eller till och med kanske minska den kommunala skatten. Utebliven gräsklippning, skötsel av rabatter och städning av stadens parker samt borttagande av alla papperskorgar kan vara ett verksamt sätt att expandera djurlivet i tätorten.
Boende vid stadens parker kan räkna med höjda fastighetsvärden eftersom spaning på djur i framtiden kan ske på ett bekvämt sätt - och kanske till och med mot betalning - från deras fastigheter. Fastigheter intill Rålambshovsparken kan bli extra värdefulla och ge betydande inkomster framför allt på söndagskvällar då mattillgången är som störst.
För en socioekonomisk utvärdering kan landets främsta expertis (Naturvårdsverket) anlitas.

2. Bra

2016-02-12 09:54

Att dom tänker till, i det här landet verkar det som vissa intresse organisationer hittar forskare och diverse förespråkare på blocket eller tradera.

1. Hm

2016-02-12 09:54

Är väl bara å kolla på värmland å dalarna där har vi ju så här redan ingen älg dåligt med småvilt, så dåligt att rovdjuren pressas neråt i landet å de blir väl lika där.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB