• Älgskadefondsföreningen

Forskare vill utrota rådjur

UtrikesPublicerad: 2015-09-26 07:00

En forskare i Finland vill som ett experiment utrota alla rådjur på några av Finlands öar. Det skulle minska fästingplågan, hävdar docent Margaretha Gustafsson. Hon säger att ett liknande experiment gjorts i USA. Då minskade antalet fästningar och borrelia-fall.

Det finns en stark koppling mellan spridningen av fästingar och antalet rådjur och vitsvanshjortar, påstår docent Margaretha Gustafsson vid institutionen för biologi vid Åbo akademi till YLE. Ett rådjur kan under en sommar bära 2 000 fästingar som var och en lägger 2 000 ägg. Det blir alltså miljontals avkommor per sommar och rådjur.
Rådjuren blir i sin tur allt mer orädda och söker sig in i trädgårdar. Kvar lämnas de farliga fästingarna.
Till dem som tvivlar på hennes tes säger hon att det som ett experiment borde väljas ut några öar som skulle tömmas på rådjur. Sedan ska man vetenskapligt följa upp antalet fästningar.

Tveksamma jägare
Jägare i Österbotten är tveksamma till experimentet. De har erfarenheten att antalet fästingar varierar från år till år. Det är inte säkert att rådjuren har någon avgörande betydelse.
Jaktchef Stefan Pellas vid Finlands viltcentral säger att de inte vill medverka i experimentet i Österbotten.
I södra Finland är rådjur och vitsvanshjort vanligare än i Österbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Jonte, fästingen och en levande landsbygd

2015-09-30 13:57

Jonte, citat: "Jag mår illa av 961L raljerande, vilket otroligt förakt för andra människors problem.
Är detta en allmän syn av läsarna av dessa artiklar – hur kan man ens publicera den."
Jag vill tacka Johansson, Isaksson, MrStraightpull och Risto för mycket klarläggande kommentarer. Kommentarerna visar tydligt att Jonte inte förstått vare sig orsak till, eller botemedel mot, fästingburna sjukdomar. Jag raljerar inte, utan pekar på fakta. Att Jonte upplever det som raljerande beror tydligt på att Jonte dels förringar de problem varg och vargburna sjukdomar ställer till med, dels att Jonte inte accepterar individens eget ansvar att skydda sig mot sjukdomar man enkelt själv kan skydda sig och sina barn mot, dels var Jonte okunnig om fakta: Att hjortdjur har antikroppar mot borrelia, att odlad och betad mark håller nere fästingtrycket, att det finns antibiotika för effektiv behandling av borrelia och att man kan vaccinera sig mot TBE, samt att bästa skyddet mot fästingbett är vettiga kläder och vettigt beteende, och vid behov undersöka den egna kroppen.
En slutsats är att förd rovdjurspolitik medför ökad igenväxning av odlad mark och därmed ökning av antal fästingar, och att ju färre hjortdjur det finns ju större är sannolikheten att fästingarna bär på borrelia - att utrota rådjuren kan därför vara kontraproduktivt. Så vill Jonte göra något för att minska antal fästingar så skall han arbeta för en levande och vargfri landsbygd. I det arbetet är det viktigt att man lyckas utrota dvärgbandmasken - den är ett dödligt hot mot alla som bor och verkar på landsbygden. E. multilocularis är obotlig och kan leda till döden. Det är en mycket plågsam sjukdom som man inte säkert kan skydda sig mot.
Normalt i debatter, när man blivit överbevisad, är att man erkänner det och ber om ursäkt för felaktigheter/övertramp man gjort sig skyldig till.
Sedan har jag en fråga till Jonte: Arbetar Jonte för 2011-års förslag om att skjuta ner rådjursstammen till någonstans mellan 50000 och 100000 djur?

13. Är det frågan om en tulipanaros?

2015-09-30 08:35

Är det tulpanerna som skaver, eller vad är det frågan om? Detta därför att följande är eller borde vara känt för såväl finska som svenska rovdjurshatande biologer:
Sommaren 2011 ville svenska forskare skjuta ner rådjursstammen från ca en halv miljon djur till något mellan 50000 och 10000 rådjur, dvs. man ämnade dräpa bortåt 90% av alla rådjur! Så, det är väl samma gamla rådjursdräparförslag som är på gång igen, skam den som ger sig – är tulpanerna så viktiga för dessa biologer, eller vad är det frågan om? Borrelia behandlas med antibiotika, och mot TBE vaccinerar alla vettiga sig. Vidar Holte, rådgivare hos Norges Skogeierforbund är expert på fästingar. Han säger att vad forskning visar är att fästingar som sugit blod från rådjur, hjort och älg inte har borreliabakterien, därför att hjortdjur har antikroppar mot borrelia. Fästingar som suger blod från gnagare kan däremot ha borrelia. Så varför detta hat mot rådjuren som i själva verket tar död på borreliabakterien? Veterinären och forskaren vid Veterinærinstituttet, Bjørnar Ytrehus menar att trots att hjortdjur i sig bär på fästingar så medför hård betning att antal fästingar reduceras. Ett forskarteam vid Universitetet i Agder (Professor Vivian Kjelland) har funnit att flyttfåglar sprider fästingar – dags att skjuta 90% av flyttfåglarna, kanske? Överhuvudtaget har man i Norge gjort ett antal försök (man kallar det inte forskning) där man bland annat har minskat rådjursbestånden, bränt gräs och buskar, dock utan bestående effekt. Man har visat att bränna har en tillfällig effekt, men fästingarna återkommer när gräset och buskarna åter växer till sig.
Vad som behövs är tydligen många skogsbetande hjortdjur och/eller tamdjur, dvs. en levande landsbygd med många jord- och skogsbruk och många skogsbetande tamdjur, samt starka stammar av hjortvilt. Jag tycker här aktuella forskare som av någon anledning är så heta på att utrota rådjuren, bör ta sig ett halvår eller så i Norge och ta till sig den kunskap som redan finns. Betydligt bättre och billigare för finska skattebetalare och så kanske även svenska rådjurshatare lär sig något så att vi slipper dessa ständigt återkommande propåerna om att utrota rådjuren.

12. hmmm

2015-09-29 19:13

tycker det mest liknar ett tvivelaktigt försök från forskaren att hålla sig själv med arbete....

11. Märkligt...

2015-09-29 16:20

...att fästingplågan var mindre under 90-talet då rådjuren var mångdubbelt fler.
Sambandet är nog inte så enkelt. Förmodligen handlar det i ännu större utsträckning om att det råder brist på kalla vintrar, gärna med snöbrist.
Rådjuret är ju inte den enda bäraren, det finns hare, räv och hjort som också bär på fästingar. Vi kan ju inte döda allt som är farligt. Vaccinering är inte så tokigt.

10. TBE områden

2015-09-29 08:33

Om man studerar kartor över TBE områden i Sverige så kan man lika gärna komma till hypotesen att båtliv leder till ökad TBE förekomst - se hur snyggt TBE följer området kring Göta Kanal och skärgårdskuster med intensivt båtliv. Med tanke på hur effektiva fästingspridare rådjuren anses vara borde ju annars alla områden med rådjur vara TBE områden...

TBE i Sverige: http://www.svt.se/cachable_image/1398849058/svts/article2010100.svt/alternates/large/Fastingwebb2.jpg
TBE i Europa:
http://www.bimelix.ax/sites/www.bimelix.ax/files/styles/sidobild_fullsize/public/tbe-utbredning_i_europa_enligt_www.eurosurveillance.org_2.jpg

Den europeiska situationen ser onekligen inte lika kust-/båtberoende ut oaktat den långa kuststräckan från Polen upp genom Baltikum. Det är dock noterbart hur oberört Norden är i jämförelse med tidigare öststater.

Det finns nog andra faktorer än rådjur också...


9. #4 och 6. Att försöka bevisa det man redan tror sig veta...

2015-09-28 14:30

...kallar inte jag forskning. Tyvärr är det ganska typiskt för det som presenteras som diverse s.k. naturskyddsorganisationers "forskning". (Yellowstone, Rovdjurens biologiska roll (SRF),....)

Det här är forskning:

http://www.scandtick.com/sv/om-projektet/

8. Jonte - att utrota rådjuren i stället för att klä sig är empatistört!

2015-09-28 14:30

Att utrota rådjuren på ett antal öar kan möjligen visa att några färre oförsiktiga människor blir fästingbitna. Men, Jonte, du talar om empati? Att skydda sig mot fästing är billigt och enkelt. Att i stället kräva utrotning av rådjur är huvudlöst. Enda begripliga syftet med experimentet är att hitta argument för en storskalig utrotning av rådjur - är det rewilding-vildren eller något annat som skall komma i stället? Ty, alla andra syften har precis så som Jonte säger ingen som helst betydelse i det långa loppet. Dessutom finns det stora mängder öar både i Skandinavien och annorstädes som redan är rådjursfria. Åk dit och titta - enkelt och billigt! Åk till exempel till Langøya, Bamble i Norge. Där utrotade man rådjuren förra året för att utrota fästingarna på ön.
Orsaken till experimentet är att sedan öns jordbruk lagts ned så växer den odlade marken igen med gräs och buskage, något som fått fästningarna att öka kraftigt i antal. Resultatet blev inte vad man hoppats på - projektet är långsiktigt uppges det. Och i år har man låtit niondeklasser rensa gammalt odlingslandskap från gräs och buskar. Man hoppas med det även rädda öns biologiska mångfald. Jag ser för mig ett Skandinavien där det finns oändligt mycket arbete för outbildad arbetskraft.
Rovdjur i projektform har visat sig vara en guldgruva för statsanställda biologer som vill arbeta fritt. De kan förbruka skattemedel i strid ström på meningslösa projekt, och likväl vara helt säkra på att de aldrig blir granskade av pk-media med Janne Josefsson i spetsen. Ändå är projektet att utrota rådjuren likt Mårdhundsprojektet ett forskningsprojekt som är fullständigt meningslöst om uppgivet syfte är sanning. Analogt kan vi till exempel konstatera att åtta samebyar kräver att det Skandinaviska björnprojektet läggs ned, samerna menar att projektet inte tillfört något av värde för rennäringen och "forskarna" springer i fjällen och stör renarna. Därtill kan vi notera att rewilding-folket har utsett "Stor-Laponia" till nästa rewilding-projekt, det kanske finns ett samband? Rewilding kräver ju mer björn. Henrik Andrén och Olof Liberg har genomfört Lodjursprojektet, jag har läst slutrapporten men inte hittat någon ny kunskap. Men herrarna tycks vilja ha mer lo. Ornitologiska föreningens PO Nilsson leder Örnprojektet i Västerbotten. Någon ny kunskap har så långt inte presenterats, dock gammal skåpmat som att ornitologerna är bekymrade över örnars föryngring - de vill ha mer örn. Målet för det svenska järvprojektet är att ta fram "ekologiska" skötselplaner för järvstammen. Ny kunskap? Inte skall vi förvänta oss någon ny kunskap ur ett sådant projekt, syftet är nog mer järv.
Projekt Varg ser vi däremot dagligen resultat av i form av dödade hundar och boskap och en accelererande förstörelse av svenskt odlingslandskap och en explosiv ökning av antal vargar. Men inte är detta ny kunskap; tvärtom är det känt sedan årtusenden att varg och boskapsskötsel inte går att ha i närheten av varandra.
Jonte bör nog använda något av sitt stora empatiförråd på samer, djurägare och bönder, samt tama och vilda bytesdjur. Och varför inte spara lite empati till alla de som i de kommande årtionden kommer upptäcka att de är smittade av dvärgbandmask? Här kan man tala om kostnader: E. multilocularis (dvärgbandmask) är en i princip obotlig och dödlig sjukdom. Nu finns bromsmediciner som inte botar, utan bromsar maskarnas utveckling och ger den drabbade extra år att leva, sjukdomen kräver livslång behandling till en kostnad om ca en miljon kronor per år.
Huvudlös är landets rovdjurspolitik.

7. Finns ingen koppling mellan mängden fästingar och rådjur

2015-09-28 14:30

Jag bor och jagar på ett område där vi förr om åren sköt 45 rådjur per år. Numera skjuter vi endast 1-2 pga av lo och varg, dvs mängden bärare har minskat radikalt. Trots detta finns det fler fästingar än någonsin. Där jag tidigare fick plocka 1-2 fästingar per månad plockar jag numera mellan 5-10st per jaktdag. Det blir 60-120 fästingar per månad!!!

Jag gissar att de milda vintrarna är en större och viktigare faktor i deras livscykel eller någon annan faktor som vi ej vet om. Kan vara så att mindre gifter i naturen gör att de reproducerar sig bättre. Det jag vet säkert är att det inte finns en korrelation mellan mängden rådjur och mängden fästingar. Detta gäller för hela norra Västmanland där rådjursstammen kraschat men krypen ökat.

6. Begränsad yta

2015-09-28 11:09

961L

Nu handlade forskningsprojektet om att studera fästingar på ett begränsat område där man tagit bort rådjuren. Om man göra några öar "rådjursfria" under några år har väl ingen som helst betydelse i det långa loppet eller för rådjursstammen.
Om man har noll empati för andra problem i naturen än vargen så kan det bli svårt att få sympati från sina medmänniskor för de problem som vargen skapar.

5. Jonte; fästing och varg

2015-09-27 20:06

Genom antifästingmedel, lämplig klädsel och beteende kan man enkelt och billigt skydda sig mot att bli fästingbiten. I de allra flesta fall behandlas därtill borrelia framgångsrikt med antibiotika. Barn som får TBE får det därför att deras föräldrar inte tagit sitt tillsynsansvar gällande barnet, barnets skydd och vaccinationer. Vuxna som får TBE får det därför att de inte skyddat sig eller vaccinerat sig mot TBE. Tittar man sedan efter på kvällen när man kommit hem från skogen om man har fått någon fästing och plockar bort den på en gång, så är risken för att blir smittad minimal. En enkel åtgärd som inte kräver rådjurens utrotning. Jonte menar tydligen inte att alla djur (till exempel varg) som bär fästingar skall utrotas, utan endast alla rådjur (de äter dock tulpaner vilket varg inte brukar göra). Jonte tycks inte anse sig ha ett formellt ansvar för att han och hans barn blir vaccinerade mot TBE i det fall att rådjuren utrotas, alltså tycks Jonte acceptera fästingburna sjukdomar om fästingen suttit på till exempel en varg, ett lodjur eller en björn. Det är efter min mening en fullständigt sjuk inställning.
Mot varg som dräper boskap i mängder finns det dock inte antibiotika eller vaccin. Det finns heller inte stängsel, hundar eller herdar som är tillräckligt verksamma mot varg. Mer en sjuttio smittor och parasiter, varav flera obotliga/dödliga, sprider europeisk varg bland folk och djur. Vargstammen fördubblas på två till fem år, och vargburna smittor blir ett allt större problem, samtidigt som allt större och allt hungrigare vargflockar blir ett allt större hot mot alla varelser över sparvstorlek. Det borde bekymra Jonte, även om han tydligen anser sig ha moralisk rätt att ge tusan i alla tama och vilda djur som plågas till döds av varg.

4. Bedrövligt att raljera över färstingproblemet

2015-09-27 15:35

Så man kan raljera om borelia och andra fästingsburna sjukdomar här. Tror inte någon som varit drabbad avdessa sjukdomar uppskattar det. Det är långa behandlingstider och många sjukhusbesök och ganska tufft, besvär som ofta påverkar den sjukes dagliga liv varje dag under lång tid, Ja inte bara den sjuke utan även de omkring honom, familj vänner arbetsplatsen.

Kostnaden för sjukvården och socialförsäkringssystemet är inte att leka med. medelkostnaden per patient med neuroborrelios cirka 43 000 kronor.

Rabies dvärgbandmask etc är inte heller att leka med, men de är ganska ovanliga i Norden medan Borrelia drabbar över 10 000 personer årligen i Sverige!

Jag mår illa av 961L raljerande, vilket otroligt förakt för andra människors problem.

Är detta en allmän syn av läsarna av dessa artiklar – hur kan man ens publicera den.

Men det kanske är så att ett barn som får ansiktsförlamning är peanuts.
( tjej 7 år i min närhet - vad innebär det , att äta - kyssa första killen sminka sig utseende för en tonåring )

3. Utrota allt

2015-09-27 15:34

Utrota människan och andra primater så slipper vi HIV/AIDS.

Idag kan tydligen vem som helst bli docent/forskare.

Hur vet vi att fästingar inte har en viktig funktion i biologin? Tänk om vi får reda på att de har en avgörande roll när de och rådjuren är utrotade?

2. Sommargäster...

2015-09-26 20:51

...är ju vad det gäller här, tänk om de riskerar att få några småkryp på sig eller att rådjuren äter upp blommorna i rabatten. Då skall djur utrotas.

1. Fågelinfluensa är betydligt farligare, rabies är dödlig ...

2015-09-26 19:03

För att minska risken för fågelinfluensa så bör alla flyttfåglar utrotas. För att minska angreppen från laxlus så utrotar vi lax. Älgflugan är ju ett riktigt otyg, låt oss skjuta alla hjortdjur.
Dvärgbandmask är mycket, mycket värre än fästing, låt oss utrota alla vargar, rävar, hundar, hyenor mm., så får vi stopp på denna dödliga smitta. Abortvirus och rabies kräver att alla vargar utrotas - europeiska vargar bär på ett 70-tal otrevliga smittor. Trikiner är dödliga för människor och därför bör vi utrota alla vildsvin, vargar, hästar etc. Ja, frågan är om inte alla djur bör utrotas, och alla människor bör bo på minst andra våningen i större städer.
En lämplig tes att forska på för våra rovdjursforskare? Naturvårdsverket och Miljödepartementet beviljar nog utan frågor ett tillräckligt antal miljoner för att bevisa tesen.
Men jag tycker vi bör börja med dödliga parasiter som dvärgbandmask och rabies. Relativt harmlösa plågor som fästingar kan vi hyfsat skydda oss mot, de bör därför komma mycket långt ner på en prioriteringslista över vilka arter som skall utrotas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons