• Älgskadefondsföreningen

Jakt på för få änder anmäld till FN

UtrikesPublicerad: 2015-11-25 11:58

Samer i Norge anser att de utsätts för diskriminering på grund av små jaktkvoterna på änder. Frågan är anmäld till FN.

Det är FN:s rasdiskrimineringskommitté som i så fall ska behandla frågan. Samerna hävdar att de har hävdvunnen rätt till jakten på änder. Men våren 2015 fick 121 jägare dela på en jaktkvot på 150 änder, enligt Samisk fangst og utmarksforening, rapporterar NRK.
Det handlar om Kautokeino, den enda enda kommunen i Norge där vårjakt på änder är tillåtet. Samerna anser att kvoten knappt räcker till för att tillaga en måltid för en andjägare. De är tacksamma för att de får jaga änderna, men anser att kvoten bör förhandlas. Om änder skulle vara en hotad art skulle samerna inte jaga dem, påpekar de.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Kränkta?

2015-11-28 15:38

Det känner sig väl alla jakthatare så fort det rasslas med patroner och soveljärnet tas ur skåpet. Att ta bort den hävdvunna rätten utan vidare är ju ännu mer kränkande, framför allt om jakten sker på andsorter som inte på något vis är hotade, och arterna som sådana tål avskjutningen.

1. Ta bort jakten

2015-11-26 07:37

Eftersom de har fått jakt på änder i den enda kommunen där det är tillåtet med andjakt och de ändå inte är nöjda så är lösningen enkel. Ta bort jakten och ha samma regler som i resten av Norge. En del känner sig visst väldigt lätt kränkta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons