• Allmogejakt

Lejon ses som regionalt hotade

UtrikesPublicerad: 2015-10-27 09:45

En ny studie visar att lejonpopulationen i stora delar av Afrika är i snabb minskning. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, uppskattar att antalet lejon i Väst- och Centralafrika minskar kraftigt och beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen, skriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ett pressmeddelande.

Lejonstammen minskar också, om än mindre dramatiskt, i Östafrika, länge ansett som det viktigaste fästet för arten. Studien visar också att nästan alla lejonpopulationer som historiskt omfattat minst 500 individer nu är på tillbakagång.
Ett team forskare från bland annat den globala organisationen Panthera, universitetet i Oxford, Sveriges lantbruksuniversitet, IUCN (International Union for Conservation of Nature) och University of Minnesota har beräknat utvecklingen för lejonpopulationer genom att sammanställa och analysera regionala uppgifter om utvecklingen för 47 olika lejonpopulationer i Afrika. Analysen visar att medan de flesta lejonpopulationer i Väst-, Central- och Östafrika minskar, så ökar populationerna i fyra länder: Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Lejon på IUCN:s röda lista
Globalt räknas lejon som en sårbar art på IUCN:s rödlista över hotade arter, och arten anses vara kritiskt hotad i Västafrika. Resultaten från denna studie bekräftar lejonens bevarandestatus i Västafrika och studien och pekar också på att regionala bedömningar ger en mer rättvisande bild av lejonpopulationer än vad globala bedömningar gör. Baserat på data rekommenderar författarna att lejon regionalt uppgraderas till ”utrotningshotade” i Central- och Östafrika medan populationen i södra Afrika uppfyller kriterierna för ”livskraftig”.

”Lejonpopulationer kommer att försvinna”

Dr Luke Hunter, vid Panthera, en av författarna, säger: ”Vi kan inte låta framstegen i södra Afrika leda oss in i självbelåtenhet. Många lejonpopulationer kommer att vara borta eller förväntas försvinna inom de närmaste årtiondena. Lejonet spelar en central roll som kontinentens främsta rovdjur om lejonpopulationerna hamnar i fritt fall kommer det obönhörligen att förändra Afrikas ekosystem”.
Författarna noterar att bevarandeåtgärder i södra Afrika är framgångsrika av flera orsaker, bland annat låg befolkningstäthet, tillförsel av betydande resurser, och kanske viktigast av allt, uppfödning av lejon i små, inhägnade och intensivt skötta och väl finansierade reservat.
Studien bygger på de mest omfattande data som hittills sammanställts när det gäller lejon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Nr 1. Håller helt med.

2015-10-28 08:02

Undrar hur storleken på populationen ligger till just nu rent historiemässigt.
Min tanke är att populationen kanske nådde sin topp för några år sen och det helt enkelt är därför den dalar.
Bara en tanke.

1. Undrar vad de närboende tycker

2015-10-27 14:35

Funderar på hur det pratas i stugorna på Afrikas vidder.
Om lokalbefolkningen är lika förtjusta i att ha lejon utanför stugknuten, som vi är att propagera för artens fortbestånd.
Jag tror att jag skulle vara lite fundersam till vad folk på andra sidan jordklotet har med djuren utanför min stuga att göra.
Gissar att vårat "Vargproblem" är som en fjärt i en flaska, i förhållande till lokalbefolkningen problem med lejon och andra "skyddade" vilda djur.

Men det är klart, lejon och elefanter måste få finnas, och det får gärna vara gott om dom, bara dom inte är utanför min stuga.
Precis som vargkramarna i Täbys villakvarter, är det lätt att börja brinna för lejonens fortbestånd.
Utan att veta ett dugg mer än vad vi läser i en kort artickel, så börjar vi genast tycka att jakten på lejon borde stoppas, att flera lejon borde planteras ut.
Tjyvjägare som skjuter lejon, de borde straffas hårdare.
De som vill begränsa lejonstammen har fel, vi känner i vårat innre att vi ändå vet bäst.
Men vet vi verkligen bäst?
Vet vi om lejonen verkligen är hotade?
Och om dom försvinner, kommer den ekologiska mångfalden då att öka eller minska?
Hur kommer livskvalliten hos lokalbefolkningen att påverkas, när dom inte längre behöver oroa sig för att deras boskap och husdjur blir lejonmat?

Tusan vad lätt det är att bli lejonkramare, när man inte "äger problemet".

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB