• Älgskadefondsföreningen

Nordnorsk ripjakt utvärderas

UtrikesPublicerad: 2016-09-23 07:00

En del norska jägare utestängs från jakt i Nordnorge. Frågan är om det är bra.

Norges Jeger- og Fiskerforbund klagade redan 2011 på att tillresande jägare kan utestängas från ripjakt i Nordnorge. Det gäller ett stort område nära Alta som förvaltas av den så kallade Finnmarkseiendomma.
Norska regeringen beslöt 2013 att denna uteslutningsmetod skulle utvärderas efter 2016 års jakt, enligt NRK Finnmark

Jägare utifrån fäller fler ripor
Förvaltarna hos Finnmarkseiendomma har märkt att om tillresande får jaga längre blir uttaget högre. Målet är att cirka 15 procent av ripbeståndet ska tas ut varje år. Så om man märker att uttaget blir högt kan tillresande stoppas efter några veckors jakt. Däremot får boende i Finnmark fortsätta att jaga.
I år har det hittills fällts 1,7 ripa per jägare och dag. Kvoten är 2.
Bottenrekordet sattes 2010 då 0,7 ripor per jägare och dag fälldes.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons