• Pinewood

Norsk-svenskt samarbete om fjällräv

UtrikesPublicerad: 2015-10-04 07:10

Miljömyndigheterna i Norge och Sverige har inlett ett samarbete om de starkt hotade fjällrävarna.

Miljödepartementen i Norge och Sverige har inlett arbetet med att ha en gemensam förvaltningsplan för fjällräv. Ett första steg är att norsk och svensk fältpersonal möts under hösten för att se hur de ska arbeta med frågan. Tanken är bland annat att samordna rapporteringen för att inrätta en gemensam databas, skriver det norska Miljödirektoratet.
Olika praktiska frågor ska också samordnas för att öka kunskaperna om fjällrävens villkor i Norge och Sverige.
Fjällräven är starkt beroende av att det finns smågnagare. Den trängs också undan av rödräven.
År 2011 räknas som ett gott år för fjällräven i Sverige. Då registrerades  61 valpkullar i hela landet. Enligt ett reportage i tidningen Norran i somras tyder mycket på att även 2015 ska kunna bli ett gott år för fjällrävens utveckling.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Kan omöljligt vara hotad!

2015-10-05 14:16

För skulle det vara så så skulle WAS, Rovdjursföreningen, Tomma burar, APU, aktivister, skränfockar och ekosofer för LÄNGE sedan stått på barrikaderna och krävt kraftfulla åtgärder för dess bevarande och skydd.
Nå, jag har inget - inget - hört från de hållen när det gäller fjällräven så den kan således inte vara hotad - alls...

1. Fjällräven är ohotad

2015-10-05 07:49

Fjällräven, även kallad polarräv (Vulpes lagopus), och vargen tjänar samma syften – söta fjällrävungar, bättre än vargvalpar, ger mycket pengar i rewildingrörelsens kollekthåv. Ingen av arterna är utrotningshotade, tvärt om förekommer varg och fjällräv i talrika populationer. Fjällräven finns jorden runt i arktiska områden, den finns från havsnivå upp till ca 3000 moh, och i Arktis finns flera hundra tusen fjällrävar. Och som hos många arter finns det randpopulationer som ibland finns och som ibland nästan eller helt försvinner, för att sedan återkomma i stora antal. Ett exempel är randpopulationerna på öar, till exempel ön Mednyj i Ryssland. Ett annat exempel är den skandinaviska randpopulationen av fjällräv som har varit relativt liten i 60 år. Trots att fjällräven varit fredad i 50 år så har beståndet i Skandinavien inte ökat nämnvärt, något som kan ha att göra med klimatets naturliga svängningar. Antal fjällrävar varierar mycket från år till år, det är svängningar som till stor del antas bero på motsvarande svängningar hos lämlar. Trots detta har WWF och biologer förmått Sverige och Norge satsa stora skattpengar på att utfodra fjällrävarna, dock utan tydlig framgång. Fjällräv är nominell huvudvärd för rävens dvärgbandmask (en arktisk parasit), och likt varg, men i motsats till rödräv, vandrar fjällräven över stora områden. Fjällräven är därmed, till skillnad från mårdhund, en effektiv spridare av dvärgbandmask, därtill kan den personal som sköter utfodringen också innebära en risk för att dvärgbandmask sprids till människor. Projekt fjällräv är självfallet olämpligt med hänsyn till spridningsrisken av den för människor dödliga dvärgbandmasken - även om skandinavisk fjällräv kanske ännu inte bär på dvärgbandmask. Utöver det är projektet lika meningslöst och lika misslyckat som projekt mårdhund, och icke förvånande är WWF drivande. Lägg ner detta AMS-projekt för biologer, projektet har noll betydelse för fjällräven som art.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere