• Allmogejakt

Ökar jakten på invasiva arter

UtrikesPublicerad: 2016-10-11 06:45

Danska regeringen önskar utökad jakt på de invasiva djurarterna. De invasiva arterna kostar Danmark omkring en miljard danska kronor per år.

EU gick i somras  ut med en lista över vilka invasiva arter som inte bör finnas inom medlemsstaterna. För Danmarks delar gäller det  i första hand nio  däggdjur och fåglar man önskar få bekämpade. 
Danmarks miljöminister och Danmarks Jaegerforbund går nu ut gemensamt och uppmanar Danmarks cirka 180 000 jägare att jaga invasiva arter, som skadar Danmarks natur. 
Jaktreglerna i Danmark har i oktober ändrats så att  jägare över 18 år kan jaga de listade arterna utan föregående tillstånd. 

Nio arter
I en broschyer med namnet översatt till svenska "Efterlyst – död eller levande", nämns i första hand nio jaktbara invasiva. De är minihjorten muntjak ( munitiacus reevsi ), den grå ekorren, tvättbjörn, amerikansk kopparand, bisamråtta, mårdhund, mink, nilgås och sumpbäver. Det beräknas kosta Danmark omkring en miljard danska kronor per år att bekämpa de invasiva arterna. Inom EU som helhet är kostnaden 150 miljarder.

Vill ha allmänhetens hjälp
Danska myndigheter önskar rapporter från allmänheten om de sett någon invasiv art. Då kan utrotningen målinriktas. Allmänheten kan rapportera sina iakttagelser via en särskilt upprättad hemsida.
På hemsidan finns information om alla invasiva djur och växter. Där lämnas också råd om hur man undviker sprida oönskade växter man kan ha tagit hem utifrån och haft i sin trädgård.
Det är oftast människan själv som medvetet eller omedvetet flyttar djur eller växter till nya miljöer. Dessvärre etablerar sig de invasiva ofta snabbt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Här i Sverige...

2016-10-12 16:59

...är ju den i EU invasiva arten mink ett djur som de "kära" miljöfascisterna släpper ut (befriar)! Men då spelar det ingen roll att våra vatten tar obotlig skada genom dessa illdåd. Se först till att strypa kranen, dvs se till att det inte släpps ut djur som vi inte ska ha här! Lämpligen genom att bura in illdådarna. Det måste bli brottsligt att förstöra såväl näringsidkarnas anläggningar som den omgivande naturen! Miljöbrott är ju i andra sammanhang avskyvärda...

1. Mellanskarven?

2016-10-11 16:52

Precis som i de övriga Europeiska länderna så bortser man från den invasiva kinesiska mellanskarven som runt om i Europa har åsamkat många fiskbestånd katastrofal skada!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere