• Älgskadefondsföreningen

Rapphöns i tyskt fokus 2016

UtrikesPublicerad: 2015-12-25 06:00

Tyska jägare har för år 2016 utsett rapphönan till årets fågel i Tyskland. Arten är starkt hotad. Rapphöns utsätts för ett starkt tryck från rovdjur i Tyskland, särskilt räven. Rovdjuren måste jagas mer, konstaterar det tyska jägarförbundet, Deutscher Jagdverband.

Det är dock främst förändringar i jordbrukslandskapet som hotar rapphönsen. Sedan 1980 har arten på europabasis beräknats ha minskat med 94 procent. Särskilt i Tyskland odlas mycket energigrödor som majs. Rapphönan är under sin första levnadstid beroende av ett landskap där det finns mycket insekter och småkryp. Det ska samtidigt vara ett landskap där det är lätt för rapphönan att gömma sig för rovdjur.
Uppskattningsvis finns endast finnas cirka 50 000 häckande rapphönepar i Tyskland.

Anpassar revir till rapphönan
Därför vill Deutscher Jagdverband sätta fokus på rapphönan under 2016 för att arten ska få bättre levandsbetingelser. Försök inleds med att anpassa 1 000 revir till rapphönan.
De tyska jägarna har varit i Storbritannien och sett hur de där lyckats få fram fler rapphöns. Foderautomater sätts ut på ställen där rapphönan snabbt kan söka skydd. Fällor sätts ut för rovdjuren, inklusive råttor.
De tyska jägarna anser också samhället ska söka gynna andra energigrödor än de som gör att antalet vildsvin ökar explosionsartat.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB