• Älgskadefondsföreningen

Skytte lugnar oroliga barn

UtrikesPublicerad: 2015-03-22 07:00

I Danmark har man kommit fram till att skytteträning lugnar oroliga barn. Nu ska danskarna göra en vetenskaplig undersökning av hur barn med funktionshinder påverkas av att fokusera med målskyttevapen.

Det är ett försäkringsbolag som via TrygFonden stöttar ett treårigt forskningsprojekt med cirka två miljoner kronor. Hundra barn från tio kommuner i Danmark ska få vara med.
Det handlar om barn med så allvarlig oro att det blivit ett funktionshinder för dem. Barnen har ADHD eller ADHD-liknande problematik, vilket leder till att de kan vara hyperaktiva, kroppsligt oroliga, mycket impulsiva och ouppmärksamma. Omkring tre till fem procent av alla danska barn beräknas ha dessa störningar.

Fick bättre fokus
Några av dessa barn som fick vara med i ett pilotprojekt blev påtagligt bättre av att få vara med och träna skytte. Danskarna anser att det beror på att skytte först och främst är en mental idrott, där koncentrationsförmågan tränas och att det är därför de oroliga barnen blev lugnare. Det var också bra för barnen att få uppleva omedelbar belöning efter ett bra skott.
Annegrete Månsson är projektledare för skytte i DGI, vilket är en sammanslutning för danska skytte-, gymnast- och idrottsföreningar och undersökningen, som till slut ska
bli en doktorsavhandling, gör av en studerande vid Syddansk universitet.

Nyttig aktivitet
Amerikanska jakttidningar har reportage om att mycket unga barn får vara med om jakt. Snart går det kanske att få vetenskapliga bevis för att både skytte och jakt kan vara mentalt bra för unga. I Sverige måste kan de som fyllt 15 år få delta i jakt och avlossa jaktskott i samband med så kallad uppsiktsjakt, när en vuxen jägare är med. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. En mycket bra metod

2015-03-23 10:04

Vi har inom handikappidroten under många år bedrivit skytte för bland annat målgrupperna med neuropsykiatriska funktionshinder (Adhd m m). Detta för att träna deras förmåga till koncentration och prestation. Skytte ger som det står en snabb belöning-feedback, många barn har blivit riktigt duktiga skyttar.
Tyvärr så har vi svårt att sedan få ut dessa ungdomar till föreningar runt om i landet. Det blir mest prova på-verksamhet hos oss på distrikten och sedan faller det bort på vägen till föreningen. Detta är i de flesta fall beroende på deras uppbackning hemifrån, de kommer ofta från familjer med problematik. De familjer som backar upp har också tagit sig vidare med sina barn och är aktiva i föreningar, men det kunde vara betydligt fler, för skytte är en suverän aktivitet för denna målgrupp. Och föreningarna finns men de behöver hjälp med att ta sig dit.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons