• Älgskadefondsföreningen

Strypt fasanjakt i Tyskland?

UtrikesPublicerad: 2016-02-28 06:00

I flera av de nordtyska delstaterna har antalet fasaner minskat de senaste åren. Det kan bero på att det finns för få insekter. Det framgår av en artikel i Lübecker Nachrichten.

Forskare vid en veterinärhögskola i Hannover har intervjuats. Forskarna har följt utvecklingen sedan 2011.
Nu är teorin att minskningen beror på att de finns för få insekter. Bristen på insekter gör att fasanerna har sämre tillgång på föda under sin första uppväxttid. Fasanerna försvagas och blir lätta byten för till exempel räv, mård och rovfåglar.

Vill minska jakttrycket
Nu föreslår forskarna att jakttrycket på rovdjuren ökas samtidigt som det bör jagas färre fasaner. Resonemanget gäller också för de tyska rapphönsen som nu är så få att tyska jägare redan beslutat att rapphönan ska fredas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons