• Älgskadefondsföreningen

Tyskland kan bli ett älgland

UtrikesPublicerad: 2015-03-24 12:00

Det verkar som att älgen håller på att etablera sig i Tyskland. Allt fler observationer av älg görs i landet.

Det är älgar, ofta yngre, som letar sig in från Polen och Tjeckien. I Polen får numera inte älg jagas, enligt ett reportage på den tyska agrarportalen Proplanta.
I Polen beräknas det finnas cirka 4 000 älgar. Det är ännu relativt få älgar som kommer till Tyskland, kanske omrkring 25 per år. Det är oklart hur många av dessa djur som faktiskt stannar och etablerar sig i landet.
Antalet tyska älgar är ändå så stort att ett institut i Tyskland ska notera alla observationer. Det ska även tas fram en älgförvaltningsplan.
I arbetet ingår att göra tyskarna medvetna om att älgen är på väg in i landet och att det därmed finns en ny trafikfara. Redan har några kollisioner med älg inträffat.
Det är flera hundra år sedan älg var allmänt förekommande i Tyskland. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere