• Allmogejakt

Vargföryngringar väntas i Danmark

UtrikesPublicerad: 2015-05-21 10:50

Danmark kan få sina första vargungar i modern tid. Det tror en forskare vid Århus universitet sedan DNA-analyser av vargspillning visar att det finns minst fyra olika vargtikar som kan para sig med de hannar som finns på Jylland

Forskarna har DNA-analyserat avföring från vargar. Analysproven kommer från nio olika platser på Jylland.
En noggrannare analys visar att exkrementerna och proverna från fällda rådjur kommer från fyra olika tikar. I närheten har det också hittas avföring från hanvargar. Därmed är det bara en tidsfråga innan Danmark får de första vargföryngringarna i modern tid.

Platserna hålls hemliga
För att vargparen inte ska störas vill forskarna inte peka ut exakt var fynden har gjorts annat än det har skett i Thy vid Limfjorden i norra Jylland. Där finns en nationalpark. Fynden kommer också från mellersta och södra Jylland.
Vargarna försvann från de danska öarna redan på 1500-talet. 1813 sköts den då sista vargen på Jylland. 
I april i år beräknas det ha funnits 19 hanvargar i Danmark, enligt Naturstyrelsen.

Möte ska hållas om situationen
Det danska viltförvaltningsrådet kommer i sommar hålla ett nytt möte om hur man ska förhålla sig till att vargen åter finns i landet och dessutom föryngrar sig. Danmark har sedan juli förra året en plan för vargförvaltning.
Det danska Jägareförbundet har sagt ja till en vargstam. Den mindre jägarorganisationen Dansk Land og- Strandjagt säger nej till varg och hävdar att vargar satts ut illegalt.

Problemvargar får skjutas
Enligt EU:s art- och habitatdirektiv måste Danmark skydda de vargar som nu finns i landet. Men problemvargar får ändå jagas under vissa förutsättningar
Enligt danska Naturstyrelsen är en problemvarg en varg som uppträder onaturligt. Vargen kan upprepade gånger ha tagit sig in på en gårdsplan eller skolgård. Ett annat alternativ är att vargen uppträder hotande mot husdjur eller sällskapsdjur. En annan möjlighet  är att varg kan ha kommit innanför ett stängsel i en park där det också finns människor och att vargen inte hittar ut.
Det gäller att först ha försökt skrämma bort vargen med till exempel gummikulor innan Naturstyrelsen ger ett tillstånd skjuta vargen.
Vargar som vid enstaka tillfällen förirrar sig in i tät bebyggelse ska inte räknas som problemvargar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. #4, The Yeti - maskfria Kofferraumwölfe?

2015-05-22 14:58

Att vargpopulationen i Danmark har en något udda sammansättning måste bero på att det är frågan om inititialfasen för den nya tyska vargrasen "Kofferraumwolf" - man tager vad man haver, så att säga. Det är troligen frågan om en ny modern, avmaskad varg som förflyttar sig i det moderna landskapet utan problem; den korsar städer, höga berg, hav, floder och sjöar, den kan även flyga, så avstånd är inget hinder; den kan förflytta sig 100 mil mellan två mål mat. Motorvägar, broar och färjor är inga hinder, tvärtom, den moderna vargen utnyttjar alla möjligheter. Troligen är vargen redan på Själland etc., endast Anholt och Bornholm återstår?

4. Tyvärr liggar Köpenhamn på en ö

2015-05-22 09:55

Vargen i Danmark är tyvärr bara i Jylland fast dom som helst vill ha varg i Danmark bor i Köpenhamn. Jag hopas att vargen simmar hela vägen till Själland for så kommer debatten i Danmark att ändras. För någon månader siden trodde man att där var en varg i Dyrehagen nord om Köpenhamn - här blev där givet tillstånd for skyddsjakt på 20 minuter. 30 % av dom som bor på landsbygden i Danmark önskar att flytta... Till slut bor vi som i Tokyo, Singapore hvor naturen bara är något som händer på TV.

3. Något är ruttet i Kungariket Danmark

2015-05-22 07:31

Först rapporterar man att 10 hanar stryker om kring på Jylland. Redan detta är mycket märkligt. Men nu har man dessutom hittat 4 tikar. Observera att vargtikar ytterst sällan ger sig ut på långvandringar.
Allt tyder alltså på att någon organisation aktivt försöker sprida varg över Europas kulturbygder.

2. Fågelflytt ???

2015-05-22 07:30

Och helt plötsligt så finns dom bara där, dom kom väl med Storken då eller ?

1. Eländet...

2015-05-21 14:58

...upprepar sig. Om nu danskarna inte lär av svenskarna så borde de se hur vagnbestånden exploderar i Tyskland!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons