• Älgskadefondsföreningen

Vildsvin på tredje plats i vargmenyn

UtrikesPublicerad: 2015-03-25 12:00

I Tyskland har det undersökts vad vargarna äter. 1 000 vargspillningar har analyserats.

Vanligast är att vargen livnär sig på rådjur, vilka har en andel på 55,3 procent , kronhjort är 20,8 procent, vildsvin 17,7 procent. Harar och kaniner står för fem procent.
Lamm, får, getter och kalvar ligger på 0,6 procent. Fisk, fåglar, mink är på 0,2 procent. Resterande andel redovisas inte.

Danska efterforskningar
Det är danska Naturstyrelsen som redogör för de tyska vargarnas tarminnehåll. Det sker i samband med att danskarna använt DNA för att fastställa att en varg verkligen dödat två rådjur i ett skogsområde utanför staden Kolding på Jylland. Det hände i februari och början av mars, men sedan dess har vargen inte synts i området som ligger nära Lilla Bält.

Inga vildsvin i Danmark
Vargen håller dock på att etablera sig i Danmark. Eftersom danska vildsvin inte finns kommer de danska vargars maginnehåll däremot att se något annorlunda ut.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Varg äter det mesta - även sälar, hundar, katter och folk

2015-03-27 16:54

Till #1 och #2: Jag håller med. Med tanke på alla de vargmagar som forskare hittills har undersökt så borde det vara möjligt att med en enkel litteraturstudie komma fram till att vargar äter nästan allt. Vad som är intressant är vad äter vargen när maten sinar så till den grad att det inte ens finns människor att äta? I Alaska finns en ö som heter Coronation Island; där fanns det åsnehjortar, men inga vargar. Detta upptäckte några (senare välkända) unga och handlingskraftiga biologer, som 1960 fick satt ut två par vargar på ön. Tillväxten blev skyhög - det tog bara fyra år att bli minst femton vargar, trots att två tikar sköts efter ett år! Vargarna förökade sig självklart betydligt snabbare än hjortarna, varför vargarna dödade alla hjortar de kom åt, och sedan dog vargarna av svält. Vad åt då vargarna på slutet? Ja, det mesta som fanns att äta, även till exempel växter, småvilt, säl, men även varg. Samma utveckling blev det när Vancouver Islands mångfald utökades med varg; först åt vargarna upp alla åsnehjortar de kom åt, sedan blev övrigt vilt, tamdjur, hundar och katter. Innan mångfalden ökade med varg så sköt jägare ca 25000 hjortar/år! Men helt förgäves har vargexperimenten på Coronation och Vancouver Islands inte varit; mångfalden av vetenskapliga avhandlingar har ökat enormt. Fältarbete, avhandlingar, artiklar och böcker torde ha försörjt fler forskare än det fanns vargar på båda öarna tillsammans, och det i mycket längre tid. Fortfarande finns det ju levebröd att hitta för forskare från dessa misslyckade experiment.

2. Resterande andel...

2015-03-26 09:08

...redovisas inte. Tror jag det, för det ser inte så bra ut med hund och katt, eller kanske till och med spår av människa.

Kanske ett nytt grepp för Missing people, analysera vargskit med avseende på den saknades DNA. Hittar man något så kan man ana att denne inte flyttar sig ur reviret.

1. Stoppa pressarna..

2015-03-26 08:25

Varg äter alltså djur som finns i dess närhet. Fantastiskt vilken banbrytande forskning, det har väl aldrig någon kännt till tidigare. Detta är ytterligare ett bevis på att det uppstått något slags galenskap i forskarvärlden. de rättfärdigar sin egen helt onödiga existens med självklarheter. säkert även denna gång med skattemedel, tack o lov inte svenska denna gång..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB