• Allmogejakt

Vill freda tyska fältharar

UtrikesPublicerad: 2015-03-28 07:00

En tysk naturskyddsförening vill att fältharar inte längre ska få skjutas. Kravet gäller i delstaten Hessen.

Värnarföreningen vill att jägarna frivilligt ska avstå från att skjuta fältharar. Senaste året sköts cirka 3 000 fältharar i Hessen, enligt nyhetsportalen Proplanta.
Naturskyddsaktivisterna hävdar att nedgången av antalet fältharar beror på att odlingslandskapet har förändrats. Förändringarna lämnar mindre utrymme för fälthararna.
Förhållande är dock olika i tyska delstaterna. Men statistik visar att åren 1985 och 1986 fälldes 825 000 fältharar och 2010 och 2011 sköts 367 000 fältharar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Predatorer

2015-03-30 08:38

Jag har jagat en hel del i Tyskland de senaste 20 åren och är ganska förtrogen med de förhållanden som gäller där. Där vi jagar har det på de flesta ställen varit förbjudet att skjuta hare, men utan att hararna ökat i antal. Däremot har de fredade rovfågelarterna vuxit till oanade numerärer.
I början när jag kom dit på jakt blev jag nästan chockad av hur mycket rovfågel de har där. Har åkt förbi åkrar där kor betat och det har suttit en "bandit", som lokalbefolkningen kallar rovfåglarna, på VARENDA gärdsgårdsstolpe. Det kan helt enkelt inte överleva speciellt många fältharar, eller för den delen, annat fältvilt.
Detta är naturmupparnas största problem. Med överstora predatorstammar så försvinner på sikt maten för dessa. Precis detsamma som händer här i Sverige med lodjur och varg.
Men att få en miljömupp att fatta dessa sammanhang är antagligen omöjligt. Skulle någon lyckas med detta Mission Impossible så är denne värd Nobels fredspris!

2. Se det från annat håll

2015-03-29 19:17

Problemen med fältvilt finns på alla områden där lantbruket mekaniseras. Skall vi då helt stirra oss blinda på att det är jägarna som skall försöka minska på uttaget, då det är viltets livsmiljö som förändras. Knappast överlever fler harar, rapphöns, m.m. fast det inte skulle jagas något alls. Det är nog livsmiljöerna som skall förbättras om samhället vill ha en starkare viltstam (den övriga faunan följer samma mönster). Med det så skyller jag inget på lantbrukarna utan det är samhällets utveckling med låga matpriser med mekaniseringen i släptåg som krävs för att hänga med i de ekonomiska svängarna som är boven. Jag tror ingen lantbrukare köper maskiner för miljontals kronor om lönsamheten är bra som det är på gården, förutom då den gamla gått sönder. Ge en extra slant för ekologiskt hållbart och närproducerad mat nästa gång så kanske du ser en hare till nästa år.

1. Tänkvärt.

2015-03-29 09:53

Ser samma problematik i Skåne. Jakttiden borde kortas på slätten.
Det finns nästan inte harar kvar på den skånska slätten. Ändå så måste det ju jagas hare till sista dagen fast att ingen vill ha en hare.
Att det finns flest harar i områden som gränsar till skog eller i skogen tror jag beror på jordbruket.
Om haren vore en fågel skulle ornitologerna skrikit i högan sky om rödlistning för länge sedan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB