• Pinewood

Vill halvera jakten i vargzonen

UtrikesPublicerad: 2015-08-12 10:05

Jakten på älg bör halveras till hälften i den norska vargzonen, menar Enebakk Venstre. Motiveringen är att brist på älg gör att vargar ger sig på får i högre utsträckning.

Tilldelningen inför den kommande älgjakten är redan satt, men Enebakk Venstre uppmanar jaktlagen att frivilligt skära ner jakten till hälften och dessutom rikta in sig på kalvar och undjur, skriver venstre.no.
Enebakk Venstre motiverar detta med att älgstammen i området står för en stor del av födotillgången för de vargar som finns, och minskar utbudet för vargarna riskerar angrepp mot tamdjur som får och getter att öka.
”Enebakk Venstre menar att det i dagens situation är oansvarigt att upprätthålla jakttrycket på älgstammen utan att det tas hänsyn till att det samtidigt förmodligen finns ett vargpar med föryngring i Østmarka,” skriver Venstre på sin hemsida.
Venstre oroar sig också för ökande konfrontationer mellan varg och folk som går på tur.

”Inte tillräcklig koll”
De menar också att myndigheterna inte har full koll på vilttillgången i vargzonen, vilket då strider mot Viltlagens formulering ”Viltet och viltets levnadsområden ska förvaltas med hänsyn till den naturliga mångfalden och på så sätt att naturens produktivitet och artrikedom bevaras”. Viltlagens huvudprinvip är också att all jakt måste ske så att man tar ifrån överskott, påpekar Venstre.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Har vargen fåt birth control

2015-08-12 12:51

Vargen gör inta familplanlägning och har inta adgång åt birth control. Jag tror inta att Enebavk Venstre helt har tänkt detta igennom. Om vargen får mer mat, så blir der fler varger - så är naturen.
Slutta nu att för över menneskeliga evner på djuren. Det är bara på Disneyfilm att det är så...

1. Vem skall betala?

2015-08-12 10:57

Eller också är det oansvarigt att värna ett av jordens mest utbredda rovdjur så till den grad att människor som bor i dess närhet får sina livsvillkor fullständigt förändrade. Eller är det oansvarigt att låta vargstammen fortsätt växa ohämmat när Venstre uppenbarligen ser en risk för konfrontation mellan vargar och människor som vistas i naturen?
Han nämner dock inte hur de som betalat dyrt för ett jaktarrende skall kompenseras? Får de minskade arrendekostnader så skall ju rimligtvis markägaren kompenseras, hur hade han tänkt lösa den finansieringen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB