• Älgskadefondsföreningen

Ny fotsnara för räv godkänd

ViltvårdPublicerad: 2015-03-19 10:30

Naturvårdsverket har beslutat att godkänna fångstredskapet Malåsnaran för att fånga rödräv.

Fångstredskapet Malåsnaran godkänns av Naturvårdsverket utan att man genomför tester, vilket i normalfall alltid görs. Men i detta fall gör Naturvårdsverket ett undantag och anledningen är att Malåsnaran liknar tre fotsnaror som redan idag är godkända för fångst av rödräv.
Däremot kan detta beslut återkallas om det visar sig att redskapet utsätter vilt för onödigt lidande, att det inte fångar bara det vilt det ska eller att människor eller egendom utsätts för fara.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB