• Älgskadefondsföreningen

Undersöker hur klövviltet konkurrerar

ViltvårdPublicerad: 2016-02-26 07:02

Forskarna utvidgar nu sina studier av klövviltet kring Växjö. Där har GPS-sändare på älgar sedan 2015 lämnat uppgifter till forskarna.

Det har varit ett 20-tal sändarförsedda älgar som ger uppgifter om sina rörelser och sitt liv i det småländska landskapet, skriver tidningen Smålänningen. Nu kommer forskarna vid Lantbruksuniversitet och Svenska Jägarförbundet också att GPS-förse småländska rådjur, uppger forskningsledaren Fredrik Widemo.
– Vi vill se hur klövviltet påverkar varandra. Vi vill också veta om de konkurrerar om födan och vilken påverkan det i så fall ger på viltet, skogen, växande grödor och övrig faunan, säger han till Smålänningen.

Liknande projekt på andra platser
Försöksområdet kring Växjö ska jämföras med övriga länet. Liknande projekt pågår också i Nordmaling och vid Öster Malma.
Inte bara naturvetare är inkopplade. Samhällsvetare ska fråga jägare, bönder och övriga samhället om det finns konflikter kring klövviltet i landskapet. Hur ska dessa konflikter i så fall lösas?
Fredrik Widemo illustrerar med exemplet där granskogen alltmer konkurrerar ut älgens tallar. Vad händer då om kronvilt kommer in i denna miljöomvandling? Forskarna ska bistå förvaltningen med kunskap, så acceptabla avvägningar kan göras mellan olika former av markanvändning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Klövviltets konkurens om maten

2016-02-26 14:44

Detta problem vet och förstår nog de flesta jägare och skogsfolk!
Fyra arter som i huvudsak lever på samma sak blir nog fyra för mycket. När matproduktionen i våra skogar inte på något sätt gynnas vid ungskogsröjningar så blir problemet bestående.
Ny forskning behövs nog inte utan det är bara att plocka fram gammal kunskap.
Detta blir bara sysselsättning för forskarna.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB