• Pinewood

”Helt orealistiskt förslag”

WebbradioPublicerad: 2014-04-16 12:19

Naturvårdsverkets plan på tre revir, 30 vargar i norra Sverige och renskötselområdet sågas av brukarorganisationerna.
Ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, tycker att idén är provocerande och omöjlig, säger hon i Jakt & Jägares webbradio.
Olof T Johansson är både miljöpartist och renskötare och han kallar Naturvårdsverkets planer för orealistiska.
Vargforskaren Olof Liberg tror till och med att det blir svårt att få till tre vargrevir i södra halvan av landet.
Vi får också höra vad Svenljungagruppens och Jägareförbundets företrädare tycker om förslaget.
Vi börjar med JRF-ordförande Solveig Larsson.


Hör inslaget här


Om länken krånglar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/kritik.mp3

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Calle

2014-04-24 07:46

Troll kommer i många former. Vi har de som vill bevara vår natur och så har vi dem som sätter sina egna behov först. Vilken kategori tillhör du (tror du)?

29. Jörgen

2014-04-24 07:45

Jag tror på fakta och vetenskapliga bevis. Hur många av renarna har bevisligen blivit tagna av rovdjur? Och hur kan renägarna veta det i alla fall då renarna finns på 50 % av Sveriges yta utan tillsyn värt namnet? Behöver rennäringen visa upp kadaver för någon myndighetsperson som har koll och hur ofta är kadavren så färska att det går att avgöra vad de dött av? Hur kan man se skillnad på en kalv som självdött och sedan ätits av rovdjur med en kalv som dödats av rovdjur? Samma gäller vuxna renar? Nepp, ingen håller koll ellerhur? Varför skulle rennäringen skilja sig så mycket från Norge där man nu ser att rovdjuren tar betydligt färre renar än vad rennäringen hävdar och får betalt för? Så länge du eller någon annan som står bakom dessa enorma summor som finansieras av skattepengar kan bevisa på riktigt exakta summor väljer jag att inte tro på dessa fantasisummor. Jag väljer att tro på siffror som Norge tagit fram eftersom det bygger på forskning...jag vill ha tillbaka vildrenen i vårt land!

28. Livsmedelsproduktion

2014-04-18 13:54

Jag följer välldigt noggrant debatten om vår kost och dess betydelse för våra sjukdommar. 2/3 delar av sjukvårdens kostnader är pga kostrelaterade sjukdomar. Alla vår dödligaste sjukdommar är pga av kosten. Något av det värsta vi äter som ger dessa sjukdommar är gluten samt de olika kolhydrater som finns i massor av livsmedel (helst i processade livsmedel). Det är bara att söka på ex LCHF... Kostdoktorn.. suger the bitter truth etc etc. Så det viktigaste livsmedlet för en god hälsa är faktiskt fisk och kött. Ska vi äta kött så är gräsbetat kött det enda som har en neutral inverkan på vår miljö och som har bästa innehållet näringsmässigt. Tänk efter.... om vi Svenskar ska bjuda några utlänska potentater på det bästa vi har i matväg.. vad får de äta?? Ju renfile.. löjrom.... gravad lax... hjortron etc etc.. Bara det bästa vi kan erbjuda från vår natur. Detta unikum att vi kan producera råvaror av allra yttersta kvalite borde sättas i framsätet och lyftas fram som en enorm exportpotensial. Förutom det som vi själva får tillgång till. Vi har idag massor av förutsättningar att kunna ta till vara de alla gårdar och arialer som finns norr om Dalälven till att bygga fantastiska goda jordbruk och förvaltning av vilt. Viltet som är 100% ekologiska och klarar sig utan en enda minut av passning och stängsel mm. Det finns massor av gårdar som har lagts ner som borde väckas till liv med högkvalitativ djurhållning som genererar betydligt högre kilopris än importerat lågpriskött. Vi har stora invandrargrupper som inte kan finna någon inkomst på lönearbete. Många av dem har goda möjligheter att arbeta med djurhållning. Så varför inte införa "statliga" gårdar som de kan få sin utbildning på och sedan skattefrihet att öppna egna gårdar i obygden. (vi gjorde ju det på 1700 talet med svedjefinnarna). Det finns en enorm potential inom detta. Men då kan vi inte tro att dessa vargkrakar ska generera några possitiva effekter inom dessa områden. Vi måste välja.. jag har valt.. jag vill ha naturliga produkter som har en god ekologiskt grund, samt mat som håller mig frisk.

27. Helt överens Anders Å

2014-04-17 22:49

Jag kanske inte håller med dig om att utbytet av uroxen mot hela vårt spektrum om lantbruksraser kan betraktas som negativt. Men din analys av Djurväns senaste djupdykning skriver jag under på till sista punkt och kommatecken. Eftersom ingen person kan allvarligt skriva som signaturen gör kan vi nog beskriva Djurvän som ett internettroll vars enda funktion är att komma med vansinnigheter.

26. hmmm #24

2014-04-17 22:48

det var inte ens ett lågvattenmärke...det märket satte djurvän lååångt ut i öknen....

25. # 7 och 11

2014-04-17 22:48

Goddag yxskaft.

24. Jösses Djurvän

2014-04-17 13:41

Detta var ju rena härdsmältan. Om din spekulation om framtiden blir sann så kommer matproduktion att bli en otroligt mycket viktigare faktor i svensk politik än nu och rovdjuren både i norr och söder kommer att bli ett ännu större problem.
Sannolikt kommer alla stammar av större rovdjur då att behöva reduceras och vargen lär det nog inte finnas ekonomiskt utrymme för någonstans. Rennäringen som är den enda möjliga varianten för köttproduktion i fjällområden kommer då naturligtvis att öka kraftigt i betydelse.
Ärligt talat Djurvän, ditt senaste inlägg var nog ett av vargdebattens värsta lågvattenmärken någonsin.

23. Naturvårdsverket, experter och fältarbetare skall föra Projekt Varg i land.

2014-04-17 09:46

Rubriken är ett citat av Tony Håkansson i Dalajägaren 1974. Rubriken talar om vad som nu sker; Naturvårdsverket, biologer och naturbevakare genomför ytterligare en etapp i Projekt Varg. Varför Lövbom är så svävande när det gäller varg i renbetesområden förstår jag inte. Redan 1974 ville SJF ha en jaktbar vargstam i landet, och i Dalajägaren 1974 (sidan 55) uppmanas medlemmarna skänka pengar till ett utplanteringshägn för varg. Att en jaktbar vargstam fortfarande är en livskraftig önskan hos förbundet framgick tydligt under årsstämman 2013 då stämman avslog motion nr. 8 (förslag om noll vargar i renbetet) med motiveringen att i förbundets rovdjurspolicy och i gällande handlingsplan för varg ingår vargföryngringar inom renbetesområdet. Motivet uppgavs vara att vargföryngringar i renbetet antas minska rovdjurstätheten regionalt och totalt (vilket jag inte tror!). http://jagareforbundet.se/om/arsstammor/2013-arsstamma/motion-nr-8-forbundsstyrelsens-yttrande-ang-varg-i-renbetesomrade/
Citat Anders Åberg i tråden ”Miniminivån är 270 vargar”: ”Jo jag känner till Perssons bravader, men jag trodde inte den nuvarande regeringen kände sig bundna av detta.” Nåja, Anders Åberg, du har en överslätande attityd till politikernas ansvar. För hade lagstiftningen år 2001 endast vore frågan om Perssons ”bravader”, vore inte problemet stort. Men 2001-års lagar var dåvarande regeringens accept av EU-direktiv som överordnade svensk lag. Därför är nuvarande regering och hela landet bundna av dessa lagar, inte nog med det; i december 2013 antog riksdagen propositionen 2012/13:191, ”En hållbar rovdjurspolitik”.
(Samtliga citat nedan är från propositionen). I detta lagförslag som godtogs av riksdagen i december 2013 konstateras inledningsvis att lagens ändamål är oförändrat sedan 2001, dvs. att: ”Det övergripande målet med politiken är att Sverige ska ta ansvar för att björn, varg, järv, lodjur och kungsörn finns i ett så stort antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att arterna kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden”.
Med hänvisning till artikel 17 i art- och habitatdirektivet förklaras att med referensvärdet för naturliga utbredningsområden avses ”det geografiska område som rymmer artens hela ekologiska variation inom en given biogeografisk region och som är tillräckligt stor för att tillåta den långsiktiga överlevnaden av arten” och därmed gäller att ”Referensvärdet för utbredningsområde är det område som krävs för att arten ska kunna uppnå gynnsam bevarandestatus”.
Alltså måste varg ha spritt sig till hela sitt ”naturliga utbredningsområde” - dvs. alla tre rovdjursförvaltningsområdena - för att kunna uppnå gynnsam bevarandestatus.
I propositionen anges att: ”vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområdet i Sverige ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län”.
Härmed är det klinkande klart att vargen skall spridas över hela Sverige, förutom fjäll ovan trädgräns och Gotlands län, för att kunna uppnå gynnsam bevarandestatus. Dvs. HELA renbetesområdet utom kalfjällen ingår i vargens naturliga utbredningsområde. Att renbetesområdet ingår i vargens utbredningsområde understryks särskilt genom uttalandet ”att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada, … ”. Men något sådant område går ej att definiera, och är endast kosmetika utan annan innebörd än att förtydliga avsikten att varg skall etablera revir i hela renbetesområdet.
Sammanfattning av vargläget: Vargstammen är fortfarande under uppbyggnad och är i fri tillväxt såväl till antal som till utbredning – den fördubblas vartannat till vart fjärde år. Naturvårdsverket är nu ivriga efter att få påbörja nästa etapp i Projekt Varg – att etablera vargrevir i de delar i norra och södra Sverige som ännu saknar vargrevir. För att en i Sverige isolerad vargstam skall uppnå gynnsam bevarandestatus så måste stammen bestå av minst 5000 vargar spridda över hela hela landet utom på Gotland och i högfjällsområden. Vargstammen kommer därför enligt svensk lag och eu-regler att öka till dess att den når sin biologiska begränsning. Det finns ingen svensk lagstiftning eller eu-regler som medger en så stor årlig avlivning av vargar att antalet minskar. Det finns heller för närvarande inga möjligheter att ändra eu-regler och svensk lag så att det blir möjligt.

22. TÄNK EFTER

2014-04-17 09:36

Låt narturvårdsverket reglera och sköta vår natur så får vi garanterat livskraftiga rovdjursstammar!
Samerna som staten en gång tagit landet ifrån i norr kommer naturligtvis inte kunna leva på renskötsel. Vilda icke rovdjur i norr kommer det givetvis att finnas, men blir dessa stammar livskraftiga?
Ingen av oss vet svaret. Dock kan vi som lever på landet räkna ut att det blir klart mindre vilda växtätande djur.
Jakten kan vi lägga ner.
Sedan kan staten starta stora fårfarmar med frigående får. Då kan vi få ännu bättre bevarandestatus på våra söta trevliga rovdjur.
Eller skall vi istället försöka använda lite vanligt bondförnuft och låta oss som lever på landet vara med och bestämma hur vår hemmamiljö skall vara?

21. "Provocerande"

2014-04-17 09:36

Du "djurvän" de märks när jag läser din text att du brinner för vargen och dess välbefinnande på ett anmärkningsvärt sätt. Samtidigt verkar du fullständigt avskärmad från verkligheten. Har du någonsin varit i vår norra del av landet? Har du ens varit ute på landsbygden i någon omfattning? Jag betvivlar det, då hade du fått se att majoriteten av vår befolkning inte vill ha din varg. Och brukligt är att folkets röst brukar få rätt till slut.

20. Frågor till Djurvän

2014-04-17 09:35

Kan du lite tydligare konkretisera vad som behöver återställas i norra Sveriges ekosystem? Vilka arter är lidande av renarnas närvaro? Vilka är de många arter, som du påstår normalt borde finnas där, som kommer tvingas upp till fjälltrakter och var är de nu? Kan man förmoda att de enorma flyktingströmmar du nämner beror på ett miljöhaveri som ödelagt möjligheter till odling och djurhållning? Kan konsekvensen av detta leda till att den totala födotillgången för jordens befolkning ytterligare minskat? Är det rimligt att anta att denna nationella befolkningsökning kommer generera en ökad matkonsumtion? Om svaret på detta är ja, vilket det rimligen bör vara, så ter sig din iver att rasera rennäringen en smula kontraproduktiv. Du framställer den landsända som är minst sargad av människans framfart som en ekologisk katastrof och ger därtill renen skulden för detta utan att med en bokstav nämna gruvor, vattenkraft och avfolkning. Trafikoffer, naturens erbarmliga obalans, klövviltstammar i förfall och nu horder av miljöflyktingar är alla listiga försök att kamouflera intentioner som de flesta sedan länge genomskådat. Säg rakt ut som det är istället. Jägare, bönder och samer är i din värld naturens värsta fiender som ska väck till förmån för din hobbyverksamhet vilken knappast kommer att mätta en förväntad befolkningsökning. Kan det verkligen vara så svårt att förstå?
Och nej... detta har inget att göra med ömma tår. Bara frustration över att det florerar så mycket okunnighet och liderlig strävan att eliminera förutsättningar för sina egna primära behov.

19. Märklig ekvation

2014-04-17 09:34

Jag undrar hur Djurvän får sin ekvation att gå ihop. Norra Sverige ska förvandlas till en plats där rovdjur och bytesdjur balanserar varandra. Stora människomassor kommer att söka sig till Sverige då de inte kan leva i sina egna länder. Så samtidigt som vi idag importerar merparten av vår mat ska vi avsäga oss all matproduktion norr om Mälaren. Hur menar du Djurvän att maten ska dyka upp på våra tallrikar? Blir det som i Bibeln där manna regnar från himlen eller kanske fenrisulven mättar alla med galten Säriimner.

18. Men hur tänker du djurvän?

2014-04-17 09:33

Ska vi ta emot stora flyktingströmmar å bara i städerna? Ska landsbyggden stängas för att balansen ska uppnås? Din filosofi verkar ju vara något som inte går ihop... Tror du verkligen naturen blir bättre när alla samlas på en och samma plats? Vars ska maten komma ifrån? Vars kommer råvarorna ifrån? Vars får vi ström ifrån och om vi överkonsumerar i städerna så tar det orörda å neutraliserar det så harmoni uppstår? Förklara hur den ekvationen går ihop.

17. De behöver inte 53%

2014-04-17 09:32

Jag tror nog att rennäringen behöver 53% av Sveriges yta för sin renskötsel... Detta beroende på att alla dessa 53% inte lämpar sig för ändamålet. Utan jag tror att rennäringen ligger på en nivå som är rätt optimal för att fungera och de använder den del av naturen som är möjlig att använda. Det måste naturligtvis finnas förutsättningar för dessa renar att livnära sig på den mark de har till förfogande. Så det blir inte 53%... men sätt ut varg inom dessa 53% så kommer dessa självklart att leta reda på var maten är lättast att få tag i så vargarna kommer fullständigt strunta i de kanske 50-60% av detta område som det inte finns en enda ren i och käka ren där den finns.
Enklast vore det för att uppfylla kravet av att vi i Sverige skall hysa en kraftfull vargstam är väl att köpa in Gottland och låta Gottlänningarna odla varg... givetvis mot en viss ersättning.

16. Svammel från Jägareförbundet

2014-04-17 09:30

Samma svammel som vanligt från Svenska jägareförbundet. Alltså vill dom ha varg i renbetesområdet om det skjuts ner övriga rovdjur?
Järv finns i skogslandet utanför lapparnas året runt-betesmarker! Det bör väl Lövbom veta?
Bra i och för sig att Jägareförbundets representant verkligen säger att dom kan tänka sig varg i hela Sverige!
Finns det en enda norrlänning som vill vara medlem i det förbundet?

15. Varför inte !

2014-04-17 09:29

Här i Värmland har vi förlorat i stort sett all löshundjakt. Varför skall det va skillnad inom landet? När hundklubbar och jaktföreningar suttit förlamade och bara klappat händer för att erhålla så stort bidrag som möjligt och inte tänkt på
medlemmarna som föder med pengar undra på att medlemmarr försvinner. Men jägarna drabbas av flera saker, tvåbenta huliganer som är understödda av naturvårdsverket och andra konstiga organisationer. Det här liknar Eu till punkt å pricka. Några uppe i fjollträsk sitter å nestämmer men har inge aning om verkligheten, så varför skulle man inte kunna ha varg i renbetesland när älgen här blivit vargmat utan ersättning? Men lapparna får ersättning. Varför? De äger ju inte marken eller betalar arrende.

14. Varför?

2014-04-17 09:27

Varför begränsa vargarna till en liten del av landet?

13. Har inget med realism att göra

2014-04-17 09:27

Ekofascism! Det är vad det är frågan om. Alla förstår ju att vargen inte är en hotad art. Alla fattar att varg inte egentligen behövs i Sverige. Alla fattar egentligen att naturen klarar sig bättre utan varg i Sverige. Det är frågan om ekofascism, alltså att ett gäng illviliga personer som driver frågan om att skadedjuret varg ska drabba andra personer och andra djur. Av någon outgrundlig anledning verkar s.k. "miljöorganisationer" ha denna önskan. Varför, kan man fråga sig vill dessa s.k. miljövänner sina medmänniskor, klövdjur och tamdjur illa? Varför vill de ha skadedjuret varg som orsakar stora kostnader och bidrar till att fäbodbruk och mulbetade ängar försvinner och med dem en riklig fauna och flora?
Antingen har de blivit religiöst hjärntvättade eller så är de verkligen illvilliga ekofascister som vill ha makt över andra och straffa dem för att de inte tycker exakt som de själva.
I mina ögon börjar "miljö"rörelsen inklusive naturvårdsverket och SNF alltmer bli ekofascister. Detta kommer att sluta med en motreaktion.
Sunt förnuft kommer att segra, men det kommer att krävas många offer på vägen dit eftersom våra politiker själva inte fattat att de måste bekämpa denna nya religion innan den tar över och blir till total katastrof för människorna.
SJF kanske kan börja säga ifrån på det sätt som deras medlemmar vill och svälja stoltheten. Det är aldrig försent att erkänna ett misstag.

12. Djurvän

2014-04-17 09:23

Man behöver ju naturligtvis inte ha mer vargar i norrland än man har i södra Sverige eller i Mälardalen. Man är ju inte mer skyldig att bevara mer natur eller djurarter i norra Sverige än man är i södra Sverige eller Mälardalen. Har man tagit demokratiska beslut om att ALLA är skyldiga att bevara och återställa ursprunglig natur, så är ju alla tvungna att rätta sig efter detta.
Vi i norrland och mellansverige behöver alltså inte skydda mer natur, mer hektar eller kvadratkilometrar än vad dom i södra Sverige eller mälardalen gör på sina marker. Vi har ingen skyldighet att bevara mer rovdjur än vad dom anser sig behöva. Vi är ett demokratiskt land.
Därför; Bevara, återställ lika mycket natur som Stockholmare och Skåningar bevarar på sin mark. Ha lika många vargrevir som Stockholmarna, Skåningarna och Hallänningarna har på era egna marker.

11. Ett - 2 - sju ...

2014-04-17 09:22

Tack ..! ;)

10. Provocerande okunnig Djurvän

2014-04-17 09:21

"Fortsätta ha halva Sveriges yta utan större rovdjur som varg" skriver du.

Herregud! Norrland har sin väl beskärda del av stora rovdjur redan idag, björn, lo, järv och kungsörn tar redan idag ca 50 % av alla renar som föds.

Prova att kolla fakta någon gång i alla fall!

9. Dessutom Bernt

2014-04-17 09:21

Skulle renskötseln läggas ner pga varg så skulle även klövdjuret ren försvinna, vad skulle vargen då leva på i norra Sverige?

8. Adaptiv rovdjursförvaltning

2014-04-16 18:21

Har inte Naturvårdsverket lärt sig något av vinterns skyddsjakter på varg i renskötselområdet. Har man inte lärt av jakten på Edselevargen och Junselevargen, att det är mycket svårt att jaga varg i f a skogsområden (vinterbetesmarker). Har man inte sett hur dyrt det blir? Såg man inte under jakten på Junselevargen att renarna spridit sig miltals åt olika håll, när vargen jagade renarna. Såg man inte samernas svårigheter att hålla ihop renflockarna?

Om det är svårt att reglera en liten population blir det inte lättare med en stor sådan!

Naturvårdsverket talar vitt och brett om att man skall bedriva en "adaptiv" rovdjursförvaltning, d v s man skall anpassa rovdjurspolitiken efter de lärdomar och erfarenheter man får under resans gång. Men vad är dessa vackra ord värda, om verket inte tar till sig erfarenheterna av hittills förd rovdjurspolitik. Har tjänstemännen på verket inlärningssvårigheter. Eller har man ytterligare någon dold agenda?

7. Provocerande?

2014-04-16 18:21

Att tillåta 30 vargar på 50 % av Sveriges yta är ju väldigt provocerande?! Att man ens tror att man kommer att kunna fortsätta att ha halva Sveriges yta utan större rovdjur som varg är förvånande. Vi kommer, precis som andra länder, att vara tvungna att återställa ekosystem när naturen försvinner på så många områden i världen. Att tro att rennäringen kommer att i all framtid få disponera halva Sverige är väl ändå önsketänkande. I framtiden kommer vi att få ta emot enorma mängder flyktingar då miljöförstöringen kommer att ta över totalt i vissa delar av världen. Norrland kommer då inte längre kunna öronmärkas till tamren, fäbodar och fjälljakt. Många djurarter kommer att tvingas upp i dessa områden (de som normalt borde finnas där) då människan kommer sprida ut sig ännu mer i söder, vare sig ni gillar det eller inte. Hobbyverksamhet som jakt och fäbodar, men även rennäringen kommer inte gå före flyktingströmmarna som kommer att komma. När detta sker kommer de norra delarna av Sverige vara tvugna att skapa balans i naturen, skyddszoner och nationalparker, precis som alla andra länder...

6. #1 Optimist

2014-04-16 18:20

Vi skall inte ha renar i renskötselområdet.
Vi skall inte hämta älgkött från skogen.
Vi skall sluta med boskapsskötsel.
Vi skall lägga ned jordbruken och flytta in till städerna och låta "naturen sköta sig själv".
Det känns som Du tror att människan kan leva utan mat. Det känns som om det vore på tiden att Du litet bättre funderar över hur livsmedelsförsörjningen till nästan 10 miljoner svenskar skall säkras på såväl kort som lång sikt.

5. En jämförelse.

2014-04-16 18:20

Det är väl lika vettigt med vargrevir i renbetesområden, som att anställa pedofiler till förskolorna. Om svenskarna tycker att det är ok, då kanske vi får finna oss i varg bland våra tamdjur. Men inte förr.

4. Surrealist, ej optimist!

2014-04-16 18:20

Är inte säker på om du menar allvar eller om du bara vill provocera? I renbetesland finns i huvudsak ett hjortdjur och det är älgen (ren undantaget). Hjort finns bara undantagsvis och rådjuren har lodjuren i stort sett ätit upp. Även älgen är numer fåtalig och är i såpass lågt numerör att om det fanns en fast vargstam hade det inte funnits någon jaktbar stam. (Gränsen går vid ca 6 älg/1000 ha). Så den enda mångfalden vargen skulle bidra till är att renen och älgen försvann och därmed de ca 600 växter som är helt beroende av mulbetning för att existera.
Däremot skulle vår urbefolknings möjligt att livnära sig på traditionell när försvinna. De flesta som bor där använder jakt som fritidissysselsättning, försvinner det nöjet flyttar de flesta. Ingen som kan avverka skogen eller arbeta i gruvan. 60% av Sveriges importintäkter försvinner, staten får inte råd att betala ut ersättning till djurägare i söcra Sverige, dessa måste lägga ner och hela Sveriges landsbygd ödelagd. Men vad skall ni i städerna leva på och av?
Är det vad du kallar mångfald?

3. När man...

2014-04-16 16:57

...hör Thorbjörn Lövboms uttalande så hörs det tydligt hur besvärande Moilanens frågor är.
Lövbom vill gärna komma ifrån frågeställningen och börjar prata om järv och lo. Kanske inte så förvånande när SJF faktiskt accepterar varg i varje län. Inte kan man tro att SJF är ett förbund/organisation för den Svenska Jägarkåren.
JRF ordförande Solveig Larsson uttalar sig klart och tydligt om JRF nej till frilevande till varg.
Kjell Lennartsson ger också uttryck för hur olämpligt detta förslag är.

2. 53 % av Sverige

2014-04-16 16:56

Sverige och svensk jakt skulle tjäna på en utökning av vargreviren norrut. Ingen naturvän kan tycka att rennäringen tillför Sverige så stora inkomster att man har anledning att förfoga över 53 % av landets natur? Sverige har förbundit sig att hålla en livskraftig rovdjursstam och det är ok. Oron finns väl mest hur folk tolkar lagen och statens egendom?

1. Förändring

2014-04-16 15:29

Känns som det är hög tid att kolla över storleken på renbetsområderna i Sverige, behövs verkligen så stora områden till renen? Skall verkligen renen styra mångfalden i svenska naturen. Gissar på övriga klövvilt stammar i renbetsområderna är oproportionerlt stora pga saknad vargstam?Är övertygad om att detta går att lösa utan större skada, snarare bara fördelar för naturen på sikt

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB