• Allmogejakt

"Man skjuter de älgar vi sparat"

Älgskötselområde vill att reglerna för licensområden ses över

WebbradioPublicerad: 2015-07-08 12:48

Styrelsen för Norra Yxningens älgskötselområde i Östergötland är oroad över att jaktlag går ur älgskötselområdet och istället bildar licensområden.
– Man får högre tilldelning och skjuter de älgar vi sparat till aveln, säger ordförande Hans Andersson i Jakt & Jägares webbradio.

Älgskötselområdets styrelse skriver nu till länsstyrelsen, viltförvaltningsdelegationen och älgskötselområdena och vill ha en översyn av reglerna.
Hör Hans Andersson här

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Älgskötselområden, avlysningsjakt och skjuta första

2015-07-11 19:25

Det är markägare som beslutar om hon vill gå med i ett ÄO eller inte. Men när väl skötselområdet är bildat är det vanligt att alla som ingår i jaktlag som jagar inom skötselområdet också har rösträtt. En rikhaltig flora av förslag till hur älgjakten kan göras trist brukar förekomma på möten i ÄO. Eller är främsta syftet att grannmarken inte skall skjuta "våra" älgar? Melker och Zebben vill stoppa ”köttjakt”, Martin vill försäkra sig om att många kalvar skjuts. Därtill brukar på stämmorna komma förslag om begränsningar upp och ner av antal taggar, begränsningar av när hondjur får skjutas, regler om ko/tjur-kvot, kalv/vuxen-kvot, etc. Vanligt är också att man har avlysningsjakt under hela eller delar av jakttiden, och inte minst begränsningar av vilka och hur många djur de olika jaktlagen får fälla, sedan skall bajsar räknas och alla observerade älgar protokollföras och jämföras med flygräknade älgar. Alla tror att just deras förslag ger både många och stora hornkronor, enormt produktiva kor, enbart stora tvillingkalvar och obetydliga skador på skog och gröda. Men ingen vet, för tvärtom vad man kan tro, så är det knappast någon som genomfört praktiska försök med en frilevande mångtusenhövdad älgstam. I praxis obevisade teorier finns det dock gott om, och ofta ser man biologer och övertygade anställda i jägarförbund med emfas hävda att just deras modell är sanningen och vägen till en optimal älgstam. Jag kommer än ihåg när jag jagade på en sörmländsk jaktmark om ett par tusen hektar. Största grannen var en industrikoncern med en känd yrkesjägare. Vid något tillfälle deltog jag i möten som yrkesjägaren kallat alla sina grannmarker till. Anledningarna var att trots att industrikoncernen sedan många år tillämpat strikta avskjutningsbestämmelser för hornstorlek mm., på sina ofantligt stora egendomar, så förblev hornkronorna måttliga och älgarna små, och sällan var det skovlar. Vi jägare på kringliggande ”bondmarker” blev i det närmaste utskällda, och beskyllda för att skjuta alla stora älgtjurar som industrikoncernen födde upp på sina ofantligt stora marker. Älgavel med frilevande älg är svårt det. Men många verkar vara kallade att tala om vad som är bäst, och politiker går det alltid att få med på att lagstifta; älgbyråkratin överträffar Parkinsons lag nästan varje år.

8. ÄSO

2015-07-11 07:24

Älgskötselområde bildas av fastighetsägare genom samtycke. Endast fastighetsägare har rösträtt, vilket är naturligt, eftersom jakträtten ligger på fastigheten. Nyttjanderättshavare dvs "jaktarrendator" saknar normalt rösträtt om detta inte är inskrivet i nyttjanderättsavtalet. Marklös jägare utan nyttjanderättsavtal sitter illa till speciellt i vvof och kan få bekymmer i ett ÄSO vid ett eventuellt överklagande.
Frågan är: Hur vill fastighetsägarna ha det med begränsningar i jakten? Besluten är deras.

7. Låt antalet kalvar styra!

2015-07-10 21:16

Det absolut enklaste är att låta antalet kalvar bestämma hur många älgar som skall skjutas. Skjuter man 2 kalvar så kan man skjuta 2 vuxna, förslagsvis ett av varje kön. Sätt sedan ett maximalt antal på hur många vuxna som får skjutas ( fri tilldelning fungerar inte, tyvärr), man får dock aldrig skjuta fler vuxna än kalvar. Börjar man med kalvar och anpassar de vuxna efter det istället för tvärtom så får man en älgstam i balans och med högre medelålder. Den typen av avskjutning anpassar sig automatiskt till storlek på rovdjursstam och låg reproduktion pga hårda vintrar eller låg medelålder.

6. Vart tog etiken vägen?

2015-07-10 10:49

Bland icke jägare kommer nog troféjägarna aldrig stå högt i kurs.Några använder ordet "köttjägare" som ett nedsättande epitet. Jakten är ett sätt att utnyttja kapaciteten att producera mat från annars sterila områden. Kom ihåg att vår matproduktion har svårt att hänga med jordens befolkningsökning. Troféjakt mättar väldigt få munnar. Som min vän Valerius Geist uttrycke det. "You shoot it, you eat it".

5. ?

2015-07-09 22:23

Hur kan dom få högre tilldelning än vara med i älgskötselområde,det ges ju ur på arealen???????

4. hmmm

2015-07-09 18:28

så länge man skjuter för många djur oberoende av om man skjuter dom för trofeer kött eller för att man tycker älgjakten är en rolig jakt så har vi kommit snett...själv har jag också väldigt svårt att förstå hur dom tänker....vill dom inte ha trofeer kött eller roligt kommande säsonger också?? kanske tänker dom inte alls....

3. Älgskötselområden, troféjägare och status

2015-07-09 14:34

Jag har aldrig sett något övertygande vetenskapligt bevis för att det är möjligt medelst avskjutningsregler ändra en älgpopulations gener så att populationen ifråga får en ”kvalitet” utifrån en godtycklig definition. Man kan naturligtvis tillfälligt i tid och rum genom jakt påverka vilka individer som lokalt i en älgstam får större chans överleva en jakt. Men att det medför en ”högre” kvalitet till följd av ändrade ärftliga egenskaper återstår att visa - upphör urvalsjakten återgår älgarna till sitt vanliga genomsnitt. Sant är att människan skapat djurraser genom selektivt urval av avelsdjur. Men det kräver näst intill fullständig kontroll av vilka individer som får reproducera sig. Detta är inte möjligt i en frilevande älgpopulation. Därtill så har jag svårt se varför den jägare som vill ha stora horn skall ha företräde framför den jägare som vill ha älgar med mycket kött, alternativt vill fälla många, men kanske unga eller småväxta älgar etc. Vi bör nog alla lära oss acceptera att olika jägare har olika preferenser. Så, till exempel, vad är finast, köttjägare eller troféjägare? Eller är det kanske den altruistiska jägaren som endast jagar i syfte att "förbättra" älgstammen, minska viltolyckor, skydda skog eller grödor etc., alternativt den som jagar för upplevelsen, som är ädlast? Den ursprungliga mänskliga jägaren jagade tämligen säkert för köttets och skinnets skull. Är det skamligt eller lågtstående på nåt sätt? Nej, personligen så menar jag att den som jagar för köttets eller skinnets skull har en legitim anledning jaga, liksom den har som jagar för trofé eller för att skydda sin skog eller gröda eller för jakten i sig. Viltolyckor är jag mer tveksam till, det är varje bilförares ansvar att köra så att olyckor inte inträffar – det finns barn och annat som man heller inte får krocka med. Likaså menar jag att det är en uråldrig rättsuppfattning att vi har rätt skydda liv, hälsa och egendom.
Älgskötselområden är allmänt uppdelade i olika jaktlag och ofta används avlysningsjakt. Det är en jakt som innebär att det gäller att skjuta först om man vill fälla något. Min erfarenhet är att avskjutningsreglerna inom ett och samma område varierar under jaktsäsongen, från år till år och mellan jaktlag. Därtill är ofta avskjutningsreglerna olika i närliggande älgskötselområden. Det är nog ett betydligt större problem för Melker och likasinnade än vilka avskjutningsregler enstaka licensområden har.

2. Melker

2015-07-09 13:27

Även när den äldre generationen jägare slutar så kommer problemet kvarstå det finns jägare i den yngre generationen som är väldigt köttsugna

1. Köttjägare

2015-07-08 21:48

Tyvärr så finns dessa köttjägare i de flesta jaktlag. Har jagat i några jaktlag och man ser tendensen. Om vi inte skjuter så skjuter grannarna dem. Förhoppningsvis växer detta problem bort då äldre generationen slutar jaga och nya jägare tar vid. Vill man ha kött så är det väl billigare att köpa den i butiken om man räknar allt vad jakten i sig kostar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere