• Allmogejakt

”Miniminivån är 270 vargar”

WebbradioPublicerad: 2014-04-15 17:18

Det som såg ut som ytterligare en höjning av minsta antalet vargar i Sverige offentliggjordes på tisdagen. Men på Naturvårdsverket tillbakavisas uppgiften.

Svensk Jakt avslöjade vad Naturvårdsverket skrivit som förslag till länsstyrelserna: 270 vargar i Mellansverige och 60 vargar fördelat i norr och söder.
Det skulle betyda 330 vargar i landet.
Men den slutsatsen kan man inte dra, säger Mark Marissink, chef på enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket, i Jakt & Jägares webbradio.

270 som golv står fast
Det tidigare beskedet om ett golv på 270 vargar står fast, enligt Marissink.
– Så fort vi har återkommande föryngringar i norr och söder, kan vi anpassa nivån i det mellersta förvaltingsområdet. Tanken är inte att miniminivåerna tillsammans ska bli 330 vargar, säger Mark Marissink.
Förslaget ska alltså inte ses som ytterligare en höjning av golvet för vargstammen, poängterar han.


Hör inslaget här

Om länken krånglar, hör inslaget på direktlänken:
http://jaktreportage.se/vargsiffror.mp3

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

37. Ulf Stridsberg - hojta nu fram ett svar!

2014-04-23 11:27

Ulf Stridsberg har hittills i denna tråd skrivit tre inlägg. Men nu när jag begär att han skall beskriva hur "vargförvaltningen" i praktiken skall gå till, ja, då drabbas Stridsberg av skrivkramp. Jag antar därför att Stridsberg vill att andra skall bekosta och genomföra något han själv inte vare sig känner konsekvenserna av, eller har en aning om hur det skall gå till - och att Stridsberg därför inte KAN besvara min fråga. Jag ställer därför en enklare fråga till Stridsberg: Varför vill Stridsberg ha en "vargförvaltning"?, när Stridsberg inte har en aning om hans önskemål överhuvudtaget är möjliga och när Stridsberg inte har en aning om hur det skall kunna gå till i verkligheten?

36. Ulf Stridsbergs hojtande är nu ett tigande

2014-04-22 02:47

Stridsberg vill gärna ha varg, men han har tydligen ingen idé om hur det skall gå till att ha varg. Ulf Stridsberg hojtar högt varje gång någon råkar skriva ett fel, men nu när han har möjlighet att förklara hur det i praktiken skall gå till att "förvalta" varg, då tiger han så det hörs. Men han är inte ensam; EU, riksdag och regering tiger även de, vilket även SJF, WWF, SNF och dylika gör. Alla vill de ha varg - men ingen vet hur. Påminner om korpungars skrik efter mat - vill ha, vill ha, vill ha, ... och blinda förblöder lammen - de som skall hålla landskapet öppet. Så även landsbygden själv dör sakta, och stugornas lampor slocknar. Men det är vad varghojtarna vill.

35. Till Finnmarksbo

2014-04-20 16:11

Resultatlöst, vi har haft Dalarnas länsstyrelse på besök. Stig-Åkes Svensons stora bekymmer var inte att vargen tagit ett antal får och lamm, han var mest oroad (kanske tom arg) för att länsstyrelsen beviljat bidrag för "rovdjurssäkert" stängsel där hörnstolparna in var nedgrävda telefonstolpar och övriga stolpar av vanlig gran. Han skulle ha tryckimpregnerade stolpar överallt. Alltså i total avsaknad av sinne för miljön på en fäbod som är klassad som riksintresse. Kulturen är helt underställd vargförekomsten. Som jag sagt tidigare: Nu verkar det som om fäbodmiljön är vargdöende. Gäller kanske även renskötsel och småskaligt jordbruk i skogslänen. Vi har på tok för stor vargflock kring Brudskogen!!!

34. Nej du, Uffe

2014-04-20 10:39

Om man nu plötsligt höjer golvet till 330, så innebär det att färre kan skjutas. Men det spelar ingen , Uffe. Oavsett vilket så kommer ni att överpröva. Det finns ingen som helst anledning för oss att lita på SRF, SNF, WWF eller NV.
Ni vet inte vad ordet kompromiss betyder, det har ni visat de senaste 10 åren.
Så du får ursäkta, men tycker du pratar persilja.

33. Ulf Stridsberg skämtar

2014-04-19 10:47

Ulf Stridsberg tycks gå in för en "kompromiss" om 270 vargar. Om detta är ett "golv" så är "kompromissen" meningslös därför att i så fall kommer vargstammen att fortsätta sin tillväxt ända till dess att svält säger stopp - skall vi säga vid 5000 vargar?
Men låt oss tolka Ulf Stridsberg så snällt vi kan; dvs. att 270 skall vara både tak och golv. Vad kräver en sådan "kompromiss"?
Jo, först av allt måste internationella avtal, som Sverige anslutit sig till, ändras, samt måste EU:s regelverk ändras, och svenska lagar ändras, så att övertaliga vargar kan avlivas; antag att det i dagsläget rör sig om ett halvt tusen vargar som skall skjutas under kommande vinter. Nu är förstås problemet att vare sig EU:s regler eller svenska lagar eller internationella konventioner låter sig ändras i en handvändning. Men låt oss återigen vara så snälla vi kan och anta att detta, ehuru otroligt, ändock är möjligt. Men snabbt lär det inte gå; ett antal år ryker lätt även i bästa fall innan decimeringen av vargarna kan verkställas. Och då är det inte längre frågan om att avliva ett halvt tusen, utan det blir flera tusen vargar som skall avlivas.
Nåja, låt oss anta att vi har avlivat alla dessa vargar så att 270 djur finns kvar. För att detta antal skall hållas konstant måste det ändras i internationella avtal, EU:s regler och svenska lagar så att hela härvan av konventioner, avtal, direktiv och lagar medger att ungefär 40% av vinterstammen avlivas varje år, det räcker ju inte att avliva normal tillväxt 20-40 %, därför att varg kompenserar ökad dödlighet genom ökad reproduktion.
För att Ulf Stridsberg skall vara trovärdig måste han därför för oss redovisa hur och hur lång tid det tar att ändra relevanta internationella avtal, EU:s regelverk och svensk lagstiftning så att ”kompromissen” kan uppnås. I varje annat fall är Stridsbergs ”kompromiss” endast ett dåligt skämt.

32. US #30

2014-04-19 10:47

Ingen forskning finns som säger att det behövs ett antal vargar i landet. Du pratar om inavel och det behöver inte arten.

31. Nr 6, bjud in "kramarna"!

2014-04-18 13:57

Som god pedagog och talare som du är, varför inte " bjuda in " enheten från Falun och andra som älskar vargen ? Låt dem följa under buffring ut till fäbodvallen,låt dem vara med och "valla" någon dag i skogen, se vad som händer i verkligheten, vad som försvinner snart om detta "spektakel" tillåts fortgå utan styrning?

30. Absolut ett kompromissförslag Björn!

2014-04-18 13:56

Riksdagsbelutet grundar sig på en total politisk enighet om att ha en livskraftig vargstam. Jägareförbundet framhärdar att 150 vargar räcker och med en teoretisk och märkligt jämn fördelning över landet. Naturvårdsorganisationerna stöder sig på forskning vars slutsatser pekar på att det behövs mellan 500 och 1000 vargar i landet, beroende på hur mycket varg det kommer att finnas i Norge och Finland i den gemensamma vargstammen. Då är Naturvårdsverket förslag i dagsläget en rimlig kompromiss, särskilt sett ur Jägareförbundets perspektiv. Att det sen finns organisationer som Jägarnas Riksförbund, Rädda Jakten och andra grupperingar som kräver noll vargar kan man bortse ifrån, eftersom de inte ställer upp på det demokratiskt fattade riksdagsbeslutet. När Solveig Larsson, Tobjörn Lövbom och andra företrädare för jägarorganisationerna fått "bullra" lite i missnöje, kommer de sedan att inse att här finns ett halmstrå att gripa, om man har en ambition till samförstånd över intressegränserna.

29. US

2014-04-17 22:54

Du är medveten om att dessa vargar från öst med tillhörande inavel och plågor inte för något framåt. Geografiskt av ringa betydelse.

28. Kompromiss, Uffe???

2014-04-17 14:52

Det här är ingen kompromiss. Kompromiss för dig betyder alltid att någon annan ska ge sig, för mig betyder det att båda parter får backa. SRF, SNF och WWF kommer inte att anta "kompromissen", man kommer att överpröva NV:s beslut, så från vår sida är det färdigkompromissat.
Riksdagen fattade ett beslut om att GYBS, skulle ligga mellan 170 och 270 vargar.
NV fattade beslut om 270 vargar.
Sedan går Maria Ågren ut och förklarar att GYBS nu är MVP och säger att stammen inte får närma sig GYBS. Det är helt fel.
Det man nu gör är att öka GYBS till 330 vargar genom att lägga till 30 vargar här och 30 vargar där. Det handlar bara om att runda riksdagens beslut. Följ bara hur verket agerat sedan det fattades så är mönstret tydligt.
Nu vill man ha svar på vilka miniminivåer länsstyrelserna vill ha senast 15:e september, sedan ska det säkert jämkas så att det blir minst 330, inte 270 som riksdagsbeslutet säger.
NV fattar beslut om delegering i oktober, överprövning av beslutet sker i november, beslutet inhiberas och vips är vi inne i yngelperioden under vilken inte ens den mest rabiate varghatare kan tänka sig att skjuta en varg.
Det är vad NV håller på med, genom att dra ut på beslutsprocessen skapar man en fördröjning som säkerställer att det inte blir vargjakt nästa vinter.
Ni kommer ju att överpröva beslutet, ni kommer ju inte att anta "kompromissen" det ska bara jägarna göra, det vet både du, jag och NV.
Det handlar bara om att se till att det inte blir vargjakt nästa vinter, inget annat.
Att jägarna reagerar på NV:s utspel beror på att vi efter NV:s hantering av vargfrågan, helt saknar förtroende för dem.
NV bryr sig helt enkelt inte om "folket i busken" där man sitter på Valhallavägen. Att jakten med löshund försvinner, rennäringen hotas och att fäbodbruket upphör är inget som bekommer NV eller deras allierade i miljörörelsen det minsta.
För mig är det konstruktivt att följa riksdagens beslut, för er är det konstruktivt att runda riksdagens beslut.
Maria Ågren borde få sparken eftersom hennes verk så uppenbart obstruerar mot fattade riksdagsbeslut.

27. Mikael Moilanen

2014-04-17 14:51

Hör du vad han säger??
Miniminivån är INTE 270 vargar, utan det han talar om är en FÖRYNGRINGSNIVÅ på 270 vargar. Detta innebär ju i praktiken att det i praktiken kan bli en vargstam på över 5 000 vargar OM man inte uppfyller föryngringsnivån (det är ju den som anges som referensvärde).Så 5000 vargar +25 föryngringar (a 10 vargar) innebär då att man inte kan bevilja någon avskjutning om det inte finns x antal föryngringar i norra och södra sverige.
Lika smart som om dom skulle säga att man inte kan bekämpa den nyligen uppdagade vägglusepedemin i Borlänge pga man inte kan konstatera två miljoner vägglöss i Vuollerim.
Rewildingrörelsen kommer på kort sikt att utarma Sverige

26. Björn Isaksson!

2014-04-17 13:42

Det finns ett demokratiskt fattat riksdagsbeslut om att vi ska ha en livskraftig vargstam. Regeringen uppdrog åt sin expertmyndighet Naturvårdsverket att fastställa referensnivån för gynnsam bevarandestatus inom intervallet 170 - 270 vargar. Naturvårdsverket fastslog 270 som gybs och som inte får underskridas under kommande ca sex år. Detta är vad alla parter faktisk har att förhålla sig till. Som jag ser det så är Naturvårdsverkets förslag rimligt även om olika intressegrupper gärna sett att förslaget såg annorlunda ut. Björn, är det inte dags att vara konstruktiv och ställa upp på Naturvårdsverkets förslag i den så kontroversiella vargförvaltningen? Inte för att man är helt nöjd, utan för att det kan vara den bästa kompromissen och något som kan leda framåt i frågan.

25. Nej Uffe,

2014-04-17 09:15

I ett demokratiskt samhälle kan aldrig ett förslag från en myndighet som systematiskt motarbetar fattade riksdagsbeslut få någon uppslutning från de som drabbas.
Det NV nu håller på med är att säkerställa att det inte blir vargjakt nästa vinter heller. Man är alldeles för sent ut, i vanlig ordning, för att rättsväsendet ska hinna hantera de överprövningar som kommer som ett brev på posten vid varje beslut som fattas om vargjakt.
Så enkelt är det.

24. Ekofascism

2014-04-17 09:15

Stridsberg "tycker" vi ska ha massa varg. GYBS minst 270. Det finns ju över 100.000 vargar i den stam han pratar om. Även om vi skulle avliva alla vargar i Sverige, Norge och Finland så finns det över 100.000 kvar. Ekofascister vill att andra människor, på landsbygden i Sverige, ska rätta sig efter deras ideologi och tåla det elände som vargen skapar. Då spelar det ingen roll att det redan finns hundratusentals vargar. Det ska finnas ännu fler.

23. Ett sansat förslag!

2014-04-16 22:42

Referensvärdet för Gybs när det gäller varg är satt till 270 individer. En nivå som inte får underskridas. Ska det kunna bli vargjakt utan att nivån underskrids, så måste det finnas fler vargar. Alltså fler kvalitetssäkrade föryngringar som man fastställer under exempelvis spårningsvintern 2013/2014. Ett inventeringsresultat som, tillsammans med övrig känd vargdödlighet, sedan kan ligga till grund för den jakt som kan beslutas ska ske i januari 2015. Visst, det finns ett mörkertal när det gäller vad föryngringar våren 2014 i exemplet har tillfört. Men så måste det vara om man ska vara på den "säkra sidan" om 270 st. Kan man inte ha föryngringar i norra halvan av landet som många tycks anse, så blir det fler i den mellersta delen av landet som en naturlig följd. Särskilt om det dessutom säkert bara blir ett fåtal vargföryngringar söder om de stora sjöarna. Jag tror att Nv-förslaget vad gäller varg kommer att kunna få en bred uppslutning bara man i jägarleden först får "uppröras" lite i spelet för gallerierna. Sen, när det "satt sig" går man med på detta förslag från Nv. Det är mitt stalltips.

22. 961L

2014-04-16 18:21

Jo jag känner till Perssons bravader, men jag trodde inte den nuvarande regeringen kände sig bundna av detta. Deras agerande, låt vara klumpigt och oproffsigt tyder inte på det.
Hur som helst, så lär fast vargstam i Sapmi bli en het potatis som jag inte tror att varken borgarna eller sossarna gärna vill hantera och även om vi har olika syn på vargpolitiken så kan vi väl hjälpas åt så mycket det går att göra den ännu hetare.
Man kan bara inte sitta tyst och titta på när NVV och kramarna försöker krossa samernas kultur.

21. Naturvårdsverket...

2014-04-16 16:59

...vill varken ha acceptans för vargen eller vargjakt.
Läs min debattartikel i Svensk Jakt som publicerades dagen innan den här nyheten om fiffel med referensvärdet kom.
Jag lovar, jag hade ingen förhandsinformation.
http://svenskjakt.se/opinion/debatt/vad-vill-naturvardsverket-egentligen/

20. Gnäll gnäll

2014-04-16 16:58

Varför tjatar ni om att få till denna meningslösa vargjakten.Det ni egentligen säger är att kan vi inte få börja förvalta statens vargar,men det är
häpnadsväckande att ni inte förstår att det är det ni säger.Jag skulle vilja ställa en fråga till alla jägare.Varför betalar ni onödiga pengar för att
det ska finnas varg om ni inte vill ha varg.Vad menar han nu.Jo gå omgående ur svenska jägarförbundet. Tyvärr måste man vara medlem i Sjf för att delta i vissa tävlingar.Då skulle jag bojkotta dessa tävlingar. Sluta prenumerera på alla tidningar som svartmålar jägarkåren, ja listan kan göras lång. Varför kan inte tidningarna svartmåla de stora skogsägarna istället tex kyrkan,staten,skogsbolagen.Det är nämligen de som kräver att det skall skjutas så mycket vilt så inte betesskadorna på skogen blir så stor.Om inte jägarna skulle ställa upp på att jaga älg så blev de stora skogsägarna tvungna att avlöna folk som skjuter älgarna.Om detta skulle ske tror ni då att det skulle vara fallavgifter på älgarna?Nej skulle väl inte tro det. Min sista älgjakt var förra året 2013.

19. Spelar ingen roll!

2014-04-16 15:28

Hur många vargar vi ska ha spelar ingen som helst roll så länge vi inte får skjuta en enda en på licensjakt, bara massa mer dravel med siffror, bedrövligt.

18. Glöm det!

2014-04-16 15:27

Det kan Marissink och många fler glömma att mellansverige ska bära bördan av en idiotisk vargpolitik. Där har klövviltstammarna och maten för varg snabbt minskat. Det är väl bara Södermanland som har ett överflöd av vilt, men de kan ju inte heller ha hur många vargar som helst. Att renbeteslandet inte ska ha varg finns det ju tydliga bestämmelser för. De som bestämmer vargpolitiken är i allmänhet inte berörda av varg så då får de fortsätta fundera var vargen ska vara.

17. Undran

2014-04-16 10:56

Är det inte så att man från NVV:s sida har angett GYBS till 270 st, förutsatt att man får in 20 vargar österifrån utan släktskap med hybriderna i Sverige. Hittills är det väl 4 st invandrade, så det är ju bara 16 st kvar. Innan skyddsjakt kan komma ifråga, vilket ju innebär att så länge som det invandrade antalet inte står i förhållandet 20/270 så kommer det ju aldrig att bli någon jakt. Men det nämns ju aldrig, men rätta mig om jag har fel. Att det sedan inte finns inskrivet något undantag för Sveriges del i Bernkonventionen och EU:s art- och habitatdirektiv vad gäller förvaltningen av rovdjuren och att renbeteslandet skall vara undantaget från bl.a. varg. Det är ju bara för våra krakar till politiker att ta rygg på Schweiz i deras jobb med att få in en undantagsregel för de stora rovdjuren i Bernkonventionen, och vill inte våra kära folkvalda stötta det arbetet så måste det ju ändå vara så att de vill ha bort rennäringen och allt vad småbskaligt jordbruk heter, och Rewilding Europe kan sjösättas fullt ut. Men som sagt, jag kan ju ha uppfattat allt helt fel.

16. 270 som golv?

2014-04-16 10:56

Har de på Naturvårdsverket, inte hörsammat att antalet Vargar ska vara Mellan 170-270.
270 får man då se som Tak, inte Golv! Tjänstefel att detta inte hörsammas!
Detta inne bär att de inte kan neka skyddsjakt på enstaka Vargar med avvikande beteende eller att de uppehåller sig så att folk och fä kan vara hotade!

Redaktionell kommentar:
Nej, riksdagen har beslutat om ett ”golv”. Vargstammens storlek ska som minst pendla mellan 170 och 270 individer. Verket valde att lägga ”golvet” högt.

15. Biologer

2014-04-16 10:48

Det biologiska syndikatet har förgreningar överallt. Eget paradigm, dvs. eget sätt att betrakta omvärlden på.
Flyttar ständigt fram positionerna för att nå nirvana dvs. en jaktfri och 'naturlig' värld, men icke ....... så blir det inte, förutom i drömmen förstås.

14. #9, politikerna satte ner foten redan 2001

2014-04-16 10:47

Vad som nu händer är genomförandet av den politik som riksdagen beslutat om år 2001 etc. - eller fortsättningen av Projekt Varg. För som alltid när det gäller svensk vargpolitik så finns grunderna i regeringens Göran Persson proposition 2000/01:57, ”Sammanhållen rovdjurspolitik”. Förvisso har det kommit fler utredningar, propositioner och lagar sedan dess, men lagarna från 2001 gäller med små ändringar alltjämt, och senare lagar hänvisar till 2001 års lagstiftning. Av propositionen framgår tydligt att regeringen förutsätter varg i renskötselområdet, citat: ”Redan innan antalet vargar uppgår till 200 bör skyddsjakt kunna tillåtas i begränsad omfattning, främst inom renskötselområdet”. Regeringen har stöd för att tillåta vargrevir i renskötselområdet från Stockholms Universitet och Svenska Jägarförbundet, citat: ”Vidare anser universitetet att det inte är bevarandebiologiskt acceptabelt att inte tillåta etablering av varg i renskötselområdet”, respektive: ”Förbundet (SJF) anser också att det måste finnas en viss acceptans för varg även i renskötselområdet”.
Enligt propositionen är målet för svensk vargpolitik, citat: ”Det långsiktiga målet bör vara att vargstammen skall växa till en nivå som säkerställer att den långsiktigt finns kvar i den svenska faunan”.
Vad som menas med ”långsiktigt”, förklarar regeringen genom sin expertutredning SOU 1999:146, citat: ”Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv”.
Regeringen Persson anger vidare att, citat: ”Vargstammens tillväxt bör vara långsam”. En ”långsam” ökning uppnås genom att flera ”etappmål” anges. Nu har Naturvårdsverket förklarat att nästa etapp är att besätta norra och södra rovdjursförvaltningsområdet med vargrevir.
Vi bör alla vara klar över att lagen från 2001 kom till för att uppfylla EU:s krav och EU:s krav är vad vi har att förhålla oss till. Svenska regeringen, svenska riksdagen, eller för den delen, EU-parlamentet, har noll att säga till om. Att rösta i EU-valet är kontraproduktivt.
Alla som är insatta i vargpolitiken vet väl att varje möjlighet saknas för att verkligen minska antalet vargar, vilket antal dessutom redan är skyhögt över dessa hånfulla minsta antal som anges då och då. Nu håller Naturvårdsverket fram en (rutten) morot om att, när det finns tillräckligt med varg även i norr och söder, då kanske mitten skall få skjuta varg. Självfallet blir jakt aldrig aktuellt vare sig i mitten, i norr, eller i söder. Lagen från 2001 anger MINST 5000 vargar – dvs. vargstammen skall begränsas genom svält.

13. #5, hur man tänkt framgår av proposition 2000/01:57

2014-04-16 10:47

Svensk vargpolitik fastslogs i regeringens Göran Persson proposition 2000/01:57, ”Sammanhållen rovdjurspolitik”. Förvisso har det kommit många utredningar, propositioner och lagar sedan dess, men lagarna från 2001 gäller med små ändringar alltjämt, och senare lagar hänvisar till 2001 års lagstiftning. Av propositionen framgår tydligt att regeringen förutsätter varg i renskötselområdet, citat: ”Redan innan antalet vargar uppgår till 200 bör skyddsjakt kunna tillåtas i begränsad omfattning, främst inom renskötselområdet”. Regeringen har stöd för att tillåta vargrevir i renskötselområdet från Stockholms Universitet och från Svenska Jägarförbundet, citat: ”Vidare anser universitetet att det inte är bevarandebiologiskt acceptabelt att inte tillåta etablering av varg i renskötselområdet”, respektive: ”Förbundet (SJF) anser också att det måste finnas en viss acceptans för varg även i renskötselområdet”.
Enligt propositionen är målet för svensk vargpolitik, citat: ”Det långsiktiga målet bör vara att vargstammen skall växa till en nivå som säkerställer att den långsiktigt finns kvar i den svenska faunan”.
Vad som menas med ”långsiktigt”, förklarar regeringen (expertutredning SOU 1999:146), citat: ”Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv”.
Regeringen Göran Persson anger vidare att, citat: ”Vargstammens tillväxt bör vara långsam”. En ”långsam” ökning uppnås genom att flera ”etappmål” anges. Nu har Naturvårdsverket förklarat att nästa etapp är att besätta norra och södra rovdjursförvaltningsområdet med vargrevir.
Vi bör alla vara klar över att lagen från 2001 kom till för att uppfylla EU:s krav, och EU:s krav är vad vi har att förhålla oss till. Svenska regeringen, svenska riksdagen, eller för den delen EU-parlamentet, har noll att säga till om. Att rösta i EU-valet är kontraproduktivt.
Alla som är insatta i vargpolitiken vet väl att varje möjlighet saknas för att verkligen minska antalet vargar, ett antal som dessutom redan är skyhögt över dessa hånfulla minsta antal som anges då och då. Nu håller Naturvårdsverket fram en rutten morot om att, när det finns tillräckligt med varg även i norr och söder, då kanske mitten skall få skjuta varg. Självfallet blir jakt aldrig aktuellt vare sig i mitten, i norr, eller i söder. Lagstiftningen från 2001 anger MINST 5000 vargar – dvs. vargstammen skall begränsas genom svält. I Miljöpartiets Sverige är jakt på varg ej tänkbart, och jakt på älg är ej önskvärt – och tämligen snart omöjligt. I Miljöpartiets Sverige är renskötsel och fäbodar utrotade. I Miljöpartiets Sverige har vi björnar och vargar, och på blåbären har vi maskägg. Rovdjurspolitiken håller stadig kurs mot en förutsebar katastrof.

12. Kulturdödare

2014-04-16 09:25

Hur har vi hamnat i detta läge när vårat naturvårdsverk styrs av beslutsfattare som inte har någon verklighetsförankring om att bevara kulturbygd, och helt öppet deklarerar att samekulturen skall utplånas helt rasistiskt. Att dom sedan skall vända sig till länsstyrelserna om råd där helt okunnigt folk sitter är skrämmande. NU är det väl dags att våra jägarförbund, Lrf och övriga landskapsbevarande grupper träder fram och öppet försöker sätta stopp på denna idioti .Trodde inte jag skulle behöva uppleva denna totala nonchalans från våra myndigheter mot den svenska befolkningen som inte vill bo i storstäderna.

11. Lurendrejeri!

2014-04-16 09:25

Nu försöker de sälja in detta hos länsstyrelserna och om de lyckas så skapar de en förvaltningsplan för 330 vargar. Allt annat är lögn!

Och givetvis kommer 330 att överskridas med en marginal om minst 20 % och gälla vinterstam. Vi har facit på det beteendet sedan vi hade ett tak på 210.

10. Varför...

2014-04-16 09:24

...finns det ö.h.t. en miniminivå? Vore det inte mera logiskt, om vi nu nödvändigtvis måste ha varg, att då använda sig av en maxnivå i stället, detta givetvis efter att den omtalade socio-ekonomiska utredningen, som aldrig gjorts, verkligen kommit till stånd för att få fram det antal av detta i mina ögon helt onödiga gissel som samhället kan tänkas tåla.

9. Skandal

2014-04-16 09:23

"Återkommande föryngringar i norr" Sverige tänker alltså i gammal kolonial stil tvinga på samerna en fast vargstam. I det trängda läge som rennäringen befinner sig i så blir det sannolikt liktydigt med att rennäringen måste läggas ner i stora områden. Hur fan kan detta få passera?
Är det så illa som det faktiskt ser ut, att NVV och kramarorganisationerna har startat ett korståg mot både jakt och rennäring med vargen som förevändning? Otroligt i så fall.
Har vi några politiker med ryggrad i det här landet så börjar det bli dags för dom att sätta ner foten nu.

8. Tomten är far till alla barnen...

2014-04-16 09:22

Att tro på Naturvårdsverket är väl mer naivt än att tro på tomten.
Dold agenda kallas det ju.

Strategiskt brukar man ju inom politiken skicka upp s k försöksballonger för att se hur folk reagerar och så anpassar man sin politik efter detta.
Vi jägare är lika korkade som vanligt och gläfser i kör.

Inse en gång för alla att det handlar om att stoppa all jakt.
Droppen urholkar ju stenen heter det ju.

7. Hvordan kan riksdagen...

2014-04-16 09:21

...akseptere at NVV helt ser bort fra riksdagens besluttning?
Dette er ganske uforståelig for meg.

6. Vargdöende!

2014-04-16 09:20

Varje gång jag tar mig till Brudskogens fäbod ser jag en massa vargspår. Innan snön försvann låg ett spår av stort djur fram till vallen och där vek det av. Om någon månad ska vi buffra med kor, kalvar, hästar och får, (hundar och kattor). Få se om det blir sista gången. Fäbodkulturen, åtminstone för vår del, är vargdöende. Men de varghundarna är väl viktigare än snart 500 års obruten fäboddrift som har haft en enormt positiv inverkan på både kultur och den biologiska mångfalden i både stort och smått. Det känns tungt att myndigheterna, fr.a. miljöenheten på Dalarnas länsstyrelse ska få bort oss, men vad gör man?

5. Undrar hur man har tänkt?

2014-04-15 19:10

Den svenska vargcirkusen rullar på sin vana trogen. Skarpa hjärnor är i farten.
Undrar när det skall på någon ordning på denna cirkus? Hur långt kommer dessa skarpa hjärnor att driva denna cirkus?

4. I propositionen

2014-04-15 19:10

I rovdjurspropositionen står det klart och tydligt att de stora rovdjurens påverkan på renstammen inte får var större än 10%. Då björnen äter 30% av renkalvarna så är utgör bara det 10% av den totala renstammen. Lägg sedan till lodjur, järv, örn och korp så är det passerat sedan länge. Med andra ord finns det ingen möjlighet att ha någon vargetablering i renbetesland. Han nämner inte ens att det lika tydligt framgår att det skall finnas en socio-ekonomisk förvaltningplan tillsammans med antalet då rovdjurens antal inte får vara så stort att det påverkar människans möjighet att leva och få en utkomst i vargrevir, även detta passerat med råge. Det parti som kan lova att de får bort NNV från allt som har med jakt att göra samt inrättar en myndighet som vet vad de gör och kan följa direktiv får min röst i kommande val.

3. Utan misskund NVV !

2014-04-15 19:09

Säga vad man vill, men blygsel lider man inte av hos det statliga verk som helt fritt bestämmer i rovdjursfrågan. Det vore ärligare om Generaldirektören fritt uttalade hur många vargar man bestämt sig för att Sverige ska hysa och vart de ska finnas. Det förfarandet ger de drabbade tid att planera sin flytt eller sin instängsling.

2. Fy...

2014-04-15 19:09

Nu har man i princip sagt att det spelar ingen roll om vi har 1000 vargar i Sverige. För har vi inte 3 föryngringar i söder o 3 i norr så kan vi inte jaga varg. Framtiden ser inte ljus ut

1. De små stegens tyrrani!

2014-04-15 19:08

Vad då min. 60 vargar i norr?
Det innebär i praktiken att det blir föryngringar även i renskötselområdet!
Naturvårdsverket går på i ullstrumporna!
Dagens "adaptiva" rovdjursförvaltning är liktydig med att man provar att sticka in en kniv i en levande kropp och för att se efter vid vilket insticksdjup döden inträffar.
Vargföryngringar i renskötselområdet innebär tveklöst döden för renskötseln och med den slutet för samekulturen.
På samma sätt som varg i trakter med fäbodbruk tar död på fäbodbruket etc, etc
Det är helt oanständigt att Naturvårdsverket m fl inte tvingas att öppet redovisa högst troliga konsekvenser, innan man förvärrar läget med ökade rovdjursstammar.
Det duger inte att när konsekvenserna är ett faktum att säga " Det hade jag ingen aning om". Vem skall stå till svars, när alla negativa konsekvenser av etableringen av "den frilevande skandinaviska varghunden" är ett synbart faktum även för allmänheten?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons