• Allmogejakt

”När agerar ni mot viltsmittan?”

Svenska myndigheter dröjer med åtgärdsplan mot CWD

WebbradioPublicerad: 2016-07-22 11:46

I Norge har myndigheterna förbjudit saltstenar och utfodring av vilt – för att stoppa spridningen av den fruktade sjukdomen CWD. I Sverige har myndigheterna ingen brådska med en åtgärdsplan.
– Målet är att i slutet av sommaren ha en rådgivning och komma med direktiv från myndigheterna i Sverige, säger Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Jakt & Jägares webbradio.

Sjukdomen CWD, Chronic Wasting Disease, sprids via direktkontakt mellan djur. Men också via urin, blod  eller genom att djuren betar växter som tagit upp smittan.
Ett protein ansamlas i djurets hjärna och det dör. Smittan är mycket svår att få stopp på eftersom den kan ligga aktiv i naturen under lång tid.

Tre fall i Norge
Tre fall, de första i Europa, har konstaterats i hos ren och älg i Norge, ett par fall bara några mil från svenska gränsen. De norska myndigheterna har förbjudit utfodring av vilt och saltstenar i flera områden som gränsar till Sverige. Hittills har de svenska myndigheterna skickat ut ett meddelande om nya EU-förbudet, att man inte får importera urin eller  andra obehandlade djurdelar som kan sprida smittan.

Svensk älg inte analyserad ännu
Förra veckan hittades också en avmagrad och svårt sjuk älgko i Värmland. Men den har inte analyserats ännu.
Vi frågar Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, varför svenska myndigheter dröjer med åtgärder.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Nja?

2016-07-30 16:27

Redaktionens svar på om CWD kan smitta människor är ett tryggt "nej". Det är korrekt att det inte finns belägg för att CWD har smittat någon människa. Men epidemiologer är tydligen mindre säkra på utvecklingen framöver. Under utbrottet i Storbritanien av scrapie hos får fick också kor BSE (Bovine spongiform encephalopati). Där var 180.900 fall av BSE i perioden 1986-2002). Där uppstod samtidigt ett mindre antal mänskliga fall av vCJD (Creutzfeld-Jacob disease) som bevisligen härstammade från BSE. Det gör att vetenskapen inte helt utesluter möjligheten av att CWD hos hjortdjur kan komma att smitta människor.
Alla dessa besläktade sjukdomar samlas under beteckningen TSE (Transmissible spongiform encephalopathies) som skylles smittsamma felaktiga proteiner så kallade prioner.
I USA där CWD har spridit sig till 24 stater visar en undersökning att 24% av hjortpopulationerna var smittade (The journal of the British Deer Society, summer 2016 s.17). Låt oss hoppas att vi slipper dessa hemska sjukdomar.

4. # 2.

2016-07-24 15:11

Problemet är nog att man är rädd att ''maten'' till vargen ska smittas och dö. Djurhållningen på landsbygden minskar för varje månad som går. Blir problem om vargarna måste in till de ''yttre tätorterna'' för att få sin mat. Att vi ska ha en ständigt ökande vargstam, det är myndigheterna överens om.

3. Samma visa varje gång

2016-07-24 15:11

Det dröjer väl 17 år innan de kan ta fram en åtgärdsplan som vanligt.
Hur inkompetent får en myndighet vara ?? utan att någon reagerar??

2. Smittar det inte..

2016-07-23 20:45

människor så kan man ju acceptera att vi fått in något nytt i landet. Vi ska ju främja mångfald. Går det på vargar? Om så vore, får väl Naturskyddsföreningen eller ngn annan föreningen med muskler gripa in med förelägganden och viten.

1. Smittar det människor?

2016-07-23 11:53

Smittar det människor?

Svar från redaktionen:
Nej.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB