• Allmogejakt

”Staten bör lösa in samiska jakträtten”

Så vill JRF-basen lösa konflikten med dubbelregistreringen

WebbradioPublicerad: 2015-04-05 12:46

– Staten bör lösa in den samiska jakträtten norr och väster om odlingsgränsen.
Det säger ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, i Jakt & Jägares webbradio.

Det handlar om den så kallade dubbelregistreringen som innebär att både markägare och renägare kan ha jakträtt på samma markområde.
– Att lösa ut en jakträtt är en expropriation och det kan staten bara göra om det föreligger synnerliga skäl som kommer allmänheten till godo. Det handlar om försvaret eller infrastruktur i de fall man gör det, säger verksamhetschefen och juristen vid Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik-Karlsson.
Assar Nilsson i Vilhelmina är markägare och gillar inte den delade jakträtten.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Samisk jakträtt - Solveig Larsson

2015-05-05 10:27

I ovanstående artikel skriver Solveig Larsson: Staten bör lösa in den samiska jakträtten!
Du ska ju ha klart för dig att samerna är ett folk enligt nya grundlagen. Menar du att fastighetsägande samer som drabbats av dubbelregistreringen, ska deras jakträtt lösas in av staten?
Något dubbelt ägande är icke inskrivet i fastigheten!
Samebyn är ingen mark-jordägare och därmed ingen jakträttshavare, ej heller staten ovan odlingsgränsen, se §10a i jaktlagen.

2. Dubbelregistrering älgjakt

2015-04-12 18:37

Inom Sorsele kommun delgavs vi jordägare tillika jakträttshavare på Folkets hus i Sorsele att dubbelregistrering skulle införas på våra marker från hösten år 1988.
Samtidigt delgavs vi att den fria småviltjakten skulle införas i fjällen. Informatörer var Länsstyrelsen i Vbtns län samt Sv Jägarförbundet. Nu undrar man över, vilken normgivningsmakt en länsstyrelse har att ett beslut ska bli typ en lag som inte Riksdagen har framröstat. Enligt 1913 års kungörelse så är det faktiskt enskild egendom som tas i anspråk även när småviltsjakten försäljs genom staten. Vad jag nu har nämnt (kungörelse), är det äldre fånget som har skydd i grundlagen jordabalken och ingen får kränkas enligt Regeringsformen 2:18. Detta är ett övergrepp mot den enskildes egendom-äganderätt

1. Salmonisk lösning?

2015-04-05 14:13

Förbjud all jakt i området tills alla parter är överens om förvaltningen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere