• Pinewood

Björnen rödlistad men inte hotad

Biologen Jonas Grahn nyanserar Artdatabankens larm

WebbradioPublicerad: 2015-04-29 17:19

På tisdagen kom ett larm från Artdatabanken om björnens förutsättningar i Sverige: Den förs åter in på rödlistan, som nära hotad. Men det är ingen fara med björnstammen i Sverige, anser Jonas Grahn, biolog och konsulent på Artdatabanken.

– En art kan vara rödlistad utan att vi är speciellt oroade över den, säger Jonas Grahn i Jakt & Jägares webbradio.
De senaste åren har björnen jagats hårdare i renskötselområdet, efter att forskarna insett hur stora skador björnar ställer till för rennäringen.

Automatisk klassning 
Antalet björnar har minskat från 3 300 till 2 782 år 2013. Det är nästan exakt dubbelt så många som krävs för gynnsam bevarandestatus, 1 400 björnar.
Men det spelar ingen roll. Björnen klassas automatiskt som hotad i och med minskningen, berättar Jonas Grahn på Artdatabanken.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Hur säkra är siffrorna?

2015-04-30 16:13

Jag uppskattar att redaktionen/Moilanen angav (i en fotnot till inlägg #1) varifrån siffrorna kom.
Det hade varit helt OK om björnforskaren Kindberg angivit punktskattningen 2782 björnar, om han också angivit en intervallskattning – en osäkerhetsskattning/ en felmarginal/ ett sk. konfidensintervall. Men om intervallskattningen legat mellan t.ex. 2500 och 3000 så hade man kunnat ifrågasätta om det skett någon minskning. Jag uppmanar redaktionen att återintervjua Kindberg om intervallet.
Men man kan ändå ifrågasätta siffrorna. Det förefaller som (bl.a. efter att läst dessa sidor några år) som att jägarna är mindre entusiastiska att att rapportera sina observationer till forskare och myndigheter. (Kort sagt att många jägare är tvärilskna eller missnöjda med myndigheterna. Men det är inte deras skyldighet att upprätta en populationsskattning – utan myndigheternas!) En fråga till Kindberg: om jägarnas inrapportering minskar, kommer då inte det uppskattade björnantalet att till synes minska, även om det verkliga antalet varit konstant?
Det förefaller som att Naturvårdsverk och Artdatabanken ändå accepterar givna siffror, oavsett hur osäkra de är. Att de “tittar rent objektivt på de siffror som finns” ( som Jonas Grahn sa).

7. På tal om att utnyttja

2015-04-29 18:56

Jag skulle faktisk vilja gå så långt att jag använder ordet "missbruka" när det gäller hur Socialdemokraterna använder den nya listan. (och det i Riksdagens talarstol!)
Lyssna på Socialdemokraternas inledande anförande här.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201MJU12

Jag tar tillbaka frågan i min förra kommentar om varför MP och S vill ha med SRF i den nya vargkommitèn.

6. #4. SRF har redan visat vad de går för...

2015-04-29 16:12

Genom att sätta rubriken "Björnen på Rödlistan igen efter massiv jakt....." har deras FB-redaktör lockat 6 nya FB-vänner till föreningen och säkrat att jägarhatet håll uppe. Kommentarerna talar för sig själva!

Romson och Bucht har sagt att de vill ha SRF med i den nya vargkommiten. Jag undrar om det är för att de tycker att frågan inte är tillräckligt polaricerad som den är....

5. "Per automatik"

2015-04-29 14:44

NVV ser aktivt till att minska antalet björnar. NVV och SLU tar sedan antalsminskningen som underlag till rödlistning. Verkar inte så klokt men vem bryr sig tycker många.
Nu när rödlistningen är tillbaka kan ett helt gäng "biologer" livnär sig på björnen i många år framöver
De plågsamma sändaremärkningar kan fortsätta trots att det kan knappast finnas något okänd om världens tätaste björnstam.
Som skattebetalare blir man bara trött. Som jägare blir man bryskt påmind om att "biologerna" har fast grepp om hur verkligheten får beskrivas. Naturligtvis är det jägarna som fick skulden för den förnyade rödlistning. Helt utan nyansering.
Att jägarna bara verkställd NVV policy kommer aldrig att komma fram till allmänhetens kännedom
Man kan inget annat än bli deppad över vår framtid i dessa människors händer.

4. Det här...

2015-04-29 14:43

...kommer rovvännerna att utnyttja till max. Borde inte älg och rå också rödlistas med tanke på nedgången sen toppen.

3. Intressant...

2015-04-29 14:42

"Björnen klassas automatiskt som hotad i och med minskningen". Då är väl såväl fårfarmare som andra djuruppfödare och löshundsjägare klassade - enligt samma resonemang - som hotade.
Förlåt, jag tänker väl helt fel...

2. "Rödlistad?"

2015-04-29 14:38

Blir det inte väl mycket inflation i begreppet "rödlistad" när kriterierna är sådana? Är det inte meningen att vi ska ta särskild hänsyn till sådana arter? I det här fallet handlar det väl bara om att skjuta något färre björnar än de 300 per år vi fällt de senaste 5 åren. På precis samma sätt som med älg och många andra. Älgstammen har ju minskat med ca 100 000 från den orimligt höga nivån under 80-talet men här ser väl ingen minsta anledning för rödlistning pga en planerad reducering av antalet.

Sen måste man ju lyfta på mössan för Artdatabanken som vet att det fanns (exakt) 2782 björnar i Sverige år 2013! Var det före eller efter jakten?

1. Var kommer siffrorna ifrån?

2015-04-29 14:38

Men var kommer dessa siffror från? Vem har beräknat att antalet björnar minskat och med vilka metoder? När man tittar på skandinaviska björnprojektet så hänvisar de till undersökningar från 2004 ("How many bears do we have in Sweden?"). Var har J&J fått den överdrivet exakta siffran 2782 från? Om det hade haft en någorlunda bas i vetenskap så skulle även ett osäkerhetsintervall varit inkluderat. Ett sådant intervall skulle kanske vara ganska brett.

Det kan väl inte baseras på jägarnas osäkra lust att rapportera sina observationer till myndigheterna? (Om jägarnas rapporteringslust går ned, så skulle uppskattat björnantal gå ned - även om det är oförändrat i verkligheten.)

“Vi tittar rent objektivt på de siffror som finns”, sa Jonas Grahn. Då vore det bra om det var objektiva siffror han tittade på.Redaktionen kommenterar:
Siffrorna kommer ifrån Jonas Kindberg, forskare vid Skandinaviska björnforskningsprojektet, och bygger på jägarnas observationer och till viss del spillningsinventering. Håller med om att det ser konstigt ut med en sådan exakt siffra, men det är vad Kindberg uppger.
/Mikael Moilanen

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons