• Allmogejakt

Dyrare för djurbönder i rovdjursland

SLU-studie presenteras • Fritidsjakten helt utelämnad i rapporten

WebbradioPublicerad: 2015-08-25 12:12

Nu finns en forskningsrapport som visar ökade kostnader för djurägare i rovdjurstäta områden. De drabbas av merarbete och minskad mjölk- och köttproduktion, enligt en studie på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Konsekvenserna och kostnaderna för fritidsjakten förblir dock höljda i dunkel.

– En genomsnittlig fårägare med cirka 30 får, som haft rovdjursangrepp, har ökade kostnader på 19 400 kronor per år, säger Katarina Elofsson, docent och forskare vid SLU, i Jakt & Jägares webbradio.
Kostnaderna stiger också för dem som inte drabbas av direkt angrepp.

Merarbete, mindre produktion 
Det som kostar är förebyggande åtgärder, som att underhålla stängsel och ta in djuren nattetid. Men de drabbas också genom att djuren mjölkar mindre, får färre ungar och producerar mindre kött.

Fritidsjakten inte kartlagd 
Forskarna fick uppdraget från landsbygdsdepartementet och miljödepartementet.
I studien har de gjort en del intervjuer med företagare inom jaktbranschen för att kartlägga vad rovdjur kostar för verksamheten. Däremot är alla konsekvenserna för fritidsjakten helt lämnade åt sidan i den här rapporten.

Hör Katatrina Elofsson här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Inget nytt

2015-09-03 20:16

I ett antal år har vi djurägare påtalat detta för lst Värmland som väljer att tiga som vanligt när det blir obekvämt eller börjar närma sig sanningen.
Att djurägare ska ta smällen har varit vanligt i Sverige alltsedan ekosoferna intog de olika myndighetsnivåerna.
detta bevisar att svenska bönder ska sköta svensk rovdjurspolitik eller rättare sagt avsaknad av en rovdjurspolitik värt namnet, tyvärr så låter dessa svenska politiker som finns i riksdagen privatpersoner ta stora delar av smällen när deras(svensk statens vilt) rovdjur angriper djur och inskränker på brukningsrätten, detta visar endast att äganderätten idag i SVERIGE inte ens är värd namnet sen kan svenska ministrar åka runt och svamla om sista sovjetstaten, ta bort ögonbindlarna så kommer ni se att ni står i en.

8. Vargen kostar så klart men vem ska betala?

2015-08-26 17:06

"Forskargruppen gör gällande att betalningsviljan hos svenskar för att få ha de stora rovdjuren i landet vida överstiger de kostnader de medför".
Med nuvarande skattevänliga regering så föreslår jag en "Vargskatt". På deklarationsblanketten finns en ruta att kryssa i om man tycker att vi ska ha frilevande varg. Sedan kan man göra en uttaxering lika enkelt som med kyrkoskatt och liknande.
Samtidigt får man statistik på folkviljan för frilevande varg.
Pengarna ska gå till ersättning av skada och förebyggande åtgärder, fullt ut.

7. Vargkramarna har i vanlig ordning inte fattat

2015-08-26 16:33

Det är alltid lika rolig (tragiskt) att följa Rovdjursföreningen på Facebook. Jan Bergstam läger ut en text som upplyser om att
1. det blir dyrare att idka djuruppfödning i vargdistrikten
2. kvalitet och kvantitet på produktionen av mat minskar.
Men eftersom det verkar som tom de mest rabiata vargkramarna inte kan argumentera mot detta behandlar man det som att alla fåruppfödare endast har det som hobby och alltså inte är känslig för ekonomin. Bygg RAS, Bygg RAS, Bygg RAS är stridsropet.
Det är tur att det inte är vargkramarna som ska förse oss med mat. Den maten skulle bli dyr och mager.

6. Biodling...

2015-08-26 12:39

...er altså den eneste delen av landbruket som skal prioriteres?
Resten skal jobbe enda mere og investere mere uten at intektene stiger?
Utryddelse av lansbygds boende kan vel dette kalles?
Minimale erstattninger og økte kostnader gir ikke mange muligheter for livet på landet i fremtiden.
Skal folket holdes i tvangs likviditet på samme tid som de er uten søvn fra April til Oktober vil de nok ende i staden alle som en?

5. #4. Länk till rapporten

2015-08-26 09:44

http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/scaw/Rapporter/SLU%202015%20slutrapport%20Rovdjursangrepps%20pa%CC%8Averkan%20pa%CC%8A%20landsbygdsfo%CC%88retagens%20ekonomi-1.pdf

4. Finnes det en link til rapporten?

2015-08-26 08:18

Dette er veldig spennende matriale og ville vært hyggelig å lese.
Nå ja ikke slik å forstå at det blir noen dans på bordet eller slik. ;-)
Men det er spennende å se hvordan fakta brukes og missbrukes i slikt matriale. Bare den lille saken Mikael spør om i intrjuvet om nattarbeide forteller mye om hvordan fakta kan missbrukes.
Her går folket på døgnvakter men det skal aldrig komme frem i et slikt matriale. Hvor mange netter våkter man for 6400 kr når time prisen på dagtid er 250 kr?
Utrolig trist å se dette men det er en konskvent trend i dette arbeidet.
Alle skal bare akseptere uten noen gjenytelser. :-(

3. Enkelt...

2015-08-25 17:02

...att förstå varför rapporten inte innehåller något om kostnaderna i kronor för detta vansinne. Ansvariga politiker och myndigheter gör allt för att sanningen inte ska komma fram. För de vet att det kan göra att den vanliga människan som inte idag är drabbad får reda på sanningen och inser att de hela tiden blivit förda bakom ljuset. Därför tar rapporten bara upp sådant som vi redan vet sedan länge.

2. Vars går...

2015-08-25 16:24

...gränsen mellan fritids akt och jaktbranschens verksamhet? Mig veterligen så kostar å genererar bägge en hel del pengar för utan fritidsjakten skulle inte jaktbranschen kunna överleva, så tänk om å gör det rätt om ni ska göra något

1. Det viste vi väl!

2015-08-25 16:20

Det är bra med forskning, den kanske visa fakta för oinsatta. Men att det är dyrare och svårare att bedriva jordbruk i rovdjursområden - det har vi som bor här vetat i alla år, till det behövs ingen forskning. Vi kan också tillägga att det är mycket oroligt och nervöst att släppa ut djuren, kanske mest för oss som bedriver fäbodbruk och har kor och får på skogen. Visst växer fr.a. ungdjuren sämre när de blir utan bete halva dygnet (då de är instängda i nattfålla). Rovdjur, fr.a. varg går aldrig att förena med naturlig djurhållning - tro mig!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons