• Allmogejakt

JRF-kritik mot skyddsjaktsregler på varg

”Fokus måste läggas på människorna och inte på vargarna”

WebbradioPublicerad: 2016-07-01 15:47

Jägarnas Riksförbund är krititiskt till hur skyddsjakten på varg fungerar i Sverige.
– Människor måste ha möjlighet att skjuta varg efter ett angrepp, säger Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, JRF, i Jakt & Jägares webbradio.

Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att se över se över reglerna för skyddsjakt och föreslå nya regler. Jägarnas Riksförbund har yttrat sig över Naturvårdsverkets förslag och skriver:

”Tyvärr försvårande”
”Tyvärr är de flesta förslagen i redovisningen snarare försvårande för möjligheten att skyddsjaga varg. Jägarnas Riksförbund vill även framföra att reglerna kring stängsling är att djurägaren är skyldig att hålla sina djur inne – inte hålla rovdjur ute. Vidare bör § 28 förändras för att möjliggöra förebyggande skyddsjakt och för att människor som drabbas av vargen ska känna att de kan påverka sin situation. Fokus i vargförvaltningen måste läggas på människorna och inte på vargarna.”
Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid JRF, utvecklar saken i webbradio.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. När vargen......

2016-07-12 22:44

.....syns omkring inhägnaderna så gör de sig en egen uppfattning om hur de skall gå till väga med sitt kommande angrepp! Och detta kan de hålla på med vid ett flertal tillfällen innan de bestänt sig hur de skakll gå till väga! Smarta djur som även på detta sätt lär avkommorna hur man skall gå till väga!
Man ska inte behöva vänta in ett angrepp!
Vill påstå att det skjuts för lite! Börjar man skjuta innan angreppen vet man av erfarenhet att resterande djur blir skyggare.
§ 28 bör absolut skrivas om.
Själv är jag för, inga frilevande vargar!

1. Varför vänta på angreppet?

2016-07-02 09:54

Varg som uppehåller sig i närheten av tamdjur kommer förr eller senare att ge sig på dessa. Nej, avlägsna alla närmare än 500 meter från tamdjursbesättningar eller bostäder.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons