• Pinewood

JRF-kritik mot utredningen

WebbradioPublicerad: 2014-07-07 15:22

Ordföranden i Jägarnas Riksförbund, JRF, Solveig Larsson, är kritisk på flera punkter mot Håkans Larssons utredning om åtelkameror och utfodring av vilt.
Solveig Larsson och JRF menar att viltövervakningskameror inte ska omfattas av lagen om kameraövervakning. Hon vänder sig också emot att länsstyrelser ska kunna förbjuda utfodring av vilt.
Jägarnas Riksförbund riktar kritik mot utredningsförslaget tillsammans med Jägareförbundet och Sveriges Jordägarförbund.

Hör Solveig Larsson här

Om länken ovan krånglar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/jrfkritik.mp3

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Underskatta aldrig makten hos dumma människor i grupp

2014-07-08 12:24

När det gäller jakt verkar det från myndigheters sida vara strikt förbjudet att tillämpa sunt förnuft. Vildsvin kan vi jaga med hund eller utan hund. Att jaga med hund är absolut den mest spännande jakten, som bedrivs dagtid. Men på grund av vildsvinens läraktighet, bristen på skickliga grishundar/hundförare och svinens förmåga att trivas i områden som ej är lämpliga för hundjakt så är det bara att inse att vaktjakt vid åtelplatser är nödvändiga om tillräckligt många svin skall fällas. En effektiv åtelplats måste ha en stor mängd av ”basfoder” som sockerbetor, potatis etc. Därtill behövs en foderspridare som sprider en liten mängd majs eller dylikt en eller flera gånger per dygn. Det behövs belysning och tjärträd, och kanske viktigast: Det måste finnas ett antal sådana åtelplatser med åtelkameror på marken. Alla med bekväma vakkojor. För säker jakt måste nattsikten vara lagliga. Utredningen är ett beställningsarbete från LRF. Utredningen ger därmed också uttryck för de missuppfattningar om grisjakt som LRF:s ledning hyser. Genomförs utredningen så får den till följd att grisjakten kommer att minska, antal grisar kommer att öka och grisskador på jordbruksgrödor kommer att öka. LRF lider av den förbannelse det är att inte lita på dem som vill dem väl, utan man vill ha en massa regler med syfte att kontrollera jägarna och jakten. Utredningen borde i stället föreslagit att utan byråkrati tillåta nattsikten och åtelkameror vid jakt i anslutning till åtelplats samt förbud för allmänheten att beträda åtelplats. Det är viktigt om man vill att nuvarande höga avskjutning skall kunna fortsätta. Utredningen innehåller inga förnuftiga och produktiva förslag, tyvärr ren dumhet, rakt igenom.

1. Grisar

2014-07-08 08:59

Grisar likväl som alla andra varelser måste ju äta, och drar sig ju inte för att skaffa sig föda. Om man tvärtemot förslaget utfodrar så långt från åkrar som det bara går under växtsäsongen och låter grisarna vara ifred på den platsen och istället lägger ett hårt jakttryck på dem där de inte skall vara, så borde det ju ge en bättre effekt än att grisarna måste leta föda överallt under växtsäsongen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons