• Allmogejakt

Kräver lagändring om Molstaberg åtalas

Ulf Berg (m) besökte den vargdrabbade gården på onsdagen

WebbradioPublicerad: 2015-12-02 15:52

Om djurägarna på Molstabergs gård åtalas för att de inte satt upp rovdjursavvisande stängsel, måste lagen skrivas om.
Den slutsatsen drar moderate talespersonen i landsbygdsfrågor, Ulf Berg, efter att på onsdagen ha besökt den vargdrabbade gården i Stockholms län.

Tak som skyddar mot rovfågel?
– Konsekvensen skulle bli att alla måste hålla hundar och katter i koppel och inte kan släppa ut dem i trädgårdarna. Och hur blir det för djurägare som drabbas av exempelvis kungsörn – ska de bygga tak över djuren? frågar sig Ulf Berg i Jakt & Jägares webbradio.

Rovdjursstängsel först
Han är även inne på att samhället ska se ut områden där det kan vara lämpligt att ha vargrevir och att så kallade rovdjursavvisande stängsel sätt upp innan det bildats vargrevir.

Hör Ulf Berg här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Lagändringar

2015-12-08 09:41

Hur vore det att redan nu kräva lagändringar så att myndigheters okynnesanmälningar undviks i fortsättningen? Tag gärna med ändringar av vissa miljö- och djurskyddslagar som av myndigheter i huvudsak används för att trakassera misshagliga djur- eller markägare. Alternativt inför strikta bestämmelser med straffsanktioner för alla offentligt anställda med krav om att de utan anmaning redovisar lagligt fog för sina handlingar. Och när Ulf Berg är igång så kan han passa på att väcka frågan om att skrota lagen om förberedelse till jaktbrott? Det är en okynneslag av värsta slag.
Men som alltid - det blir aldrig något av. Det är för enkelt att införa ogenomtänkta/felaktiga lagar, men det verkar omöjligt att rätta/upphäva toklagar.

16. Till nr. 12. Djurägare

2015-12-04 12:59

Undertecknad Djurägare.
Var så vänlig och förklara dig. Vad menar du? Vad vet du som vi andra inte vet?
Tillhör du den sorten som vill ha varg? I så fall så är du ingen riktig djurägare! Möjligen en APU-medlem.

15. Tyvärr 961L

2015-12-04 10:17

Jag tror du kan glömma LRF. LRF är redan gisslan under en massa EU-stöd. Stöd som till en mycket stor del hamnar i det storskaliga jordbruket i områden som antagligen aldrig kommer att hysa någon vargstam att tala om. Jag tror inte att LRF är beredda att försvara det småskaliga jordbruket i mellansveriger om det innebär att de riskerar stöta sig med dem internt som mottar den största delen av EUs stödpengar.
Varför skriver t.ex LRFs förbundsordförande en gemensam insändare med SNFs Johanna Sandahl?
En Johanna Sandahl som gör allt hon kan för att göra livet surt för LRFs "små" medlemmar. En Johanna Sandahl som, av orsaker som bara hon själv känner till, utan att tveka sätter jordens vanligaste stora rovdjur före 1 400 svenska rödlistade arter.

http://www.vf.se/asikter/debatt/kompensation-skotsel-av-rovdjursstangsel-nodvandig

Så här förklarar LRF varför i ATL:
http://www.atl.nu/lantbruk/eniga-om-rovdjursst-ngsel

Vad är det Johanna har lovat Helena för att få henne att offra sina "små" medlemmar?
Draghjälp för svenska jordbruksprodukter även om de är odlade storskaligt? Rabatt på miljömärkningen "Bra miljöval" och gratis reklam på SNFs facebooksida?

Hur gynnas den biologiska mångfalden i Sverige av att det småskaliga jordbruket i mellansverige görs om till Rewildingområden?

14. Från rättssamhälle till avgrund!

2015-12-04 08:39

Per B anser att "fördummande förenklingar" inte hjälper "oss" framåt i en i fråga som är extremt svår och komplicerad. Helt rätt Per B - förutom att det inte existerar något "oss" mellan brukare och betraktare i rovdjursfrågan så är uppenbarligen de åtgärder som länstyrelsen föreslagit också exempel på "fördummande förenklingar" i och med att ingen av åtgärderna kan skydda till 100% och då blir "VAD DE KUNNAT" alltid för lite och därmed ett oövervinnerligt Moment 22 för brukaren. Ekofascismens övertagande av myndigheter sätter sannerligen sina spår - grattis Per B, där har ni lyckats. Men, vartefter är det inte bara förhatliga brukare som kommer att utsättas för länstyrelsens polisanmälningar utan även den 12-åriga, stadsboende hästtjejens föräldrar efter det att shetlandsponyn ligger vargdödad med sönderbiten kropp. För då har man ju enligt Per B och länstyrelsen inte gjort "VAD MAN KUNNAT"... Eller menar Per B att hästägare som bor i staden inte skall stå under samma lagtolkning som en fårägare som bor på landet? Kanske ekofascisternas våta dröm - speciella lagtolkningar för brukare?


13. Per B. och förbud mot jakt med lös hund.

2015-12-03 15:51

Citat Per B.: ”De har väl anmälts för att de inte gjort VAD DE KUNNAT för att skydda sina djur, och för att de brustit i den dagliga tillsynen?”.
Vad begreppet ”VAD DE KUNNAT” innebär kan bestämmas genom att aktuella fårdräpande vargar fångas in med syfte att placeras i en mindre inhägnad, på till exempel Frejaskolans skolgård i centrala Gnesta. Låt sedan Gnestaborna rösta om vilket staket som behövs för att hålla vargarna på plats. Det framröstade staketet – som jag förmodar blir bättre än vargstängslet i Skånes djurpark – skall sedan sättas upp i en längd om ca 20 km kring Molstabergs fårbeten. Huruvida detta är att göra ”VAD DE KUNNAT” är tveksamt, men det är troligen mer än vad någon fårägare har råd med om verksamheten skall gå med vinst. Att låta Rovdjursföreningen sätta upp staketet är knappast någon idé; den vänligaste beskrivningen av deras sporadiska staketverksamhet jag hört är amatörmässigt fuskverk. Återstår att staten betalar och låter proffs uppföra staketet. I rättvisans namn måste då staten uppföra motsvarande staket omkring samtliga Sveriges djurgårdar – vargangrepp kan numera befaras över i stort sett hela landet och kostnaden blir därefter. Men det finns en hake – om staten sätter upp stängslen så betraktas det nog som ett bidrag som skall återbetalas utifall fårskötseln upphör inom fem år! Vem törs ta på sig ett sådant åtagande i en tid då vargstammen växer och breder ut sig obehindrat? Lösningen är att upphöra med djur och låta åker och äng bli vildmark med varg, dvärgbandmask och fästingar.
Men Per B. glömmer nämna en enklare metod; om vargarna avlivas så räcker befintliga stängsel. Och Per B. tar heller inte upp frågan om varför vi skall ha varg i landet. Per B. och hans åsiktsfränder brukar hänvisa till diverse åtagande Sverige gjort, och som Per B. mfl. tycks tro är huggna i sten. Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, WWF och dylika anser att besluten skall tas i Bryssel, kanske i Stockholm, men absolut inte lokalt. De vill utrota rennäringen, stängsla all betesmark och förbjuda jakt med löshund (Djurskyddet och Rovdjursföreningen har redan lämnat förslag till regeringen!). Rovdjursfanatikerna älskar att slänga sig med begreppen GYBS och MVP. Det senare brukar påstås vara vetenskapligt och anges till i storleksordningen 100 vargar i Sverige/Norge (från "Demographic Viability of the Scandinavian Wolf Population" - en gissningslek med datorprogrammet VORTEX). Ett mycket användbart begrepp är GYBS, det saknas specifika kvantitativa krav i direktiven och kan därför vara lite hur som helst, men GYBS brukar anges vara i storleksordningen 5000 vargar för Norge/Sverige (anges allmänt, till exempel i propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik"). Med tanke på att Norge snarare vill minska sitt åtagande om 30 vargar så blir det upp till Sverige att härbärgera resten. Nu inser även de mest extrema vargivrare att 5000 vargar kommer få politiker och allmänhet att slå bakut. Därför används varg-”vetenskap” för att ”vänja” folket vid tanken på fullt med varg men ingen jakt (vargar påstås gynna djur, växter, klimat och gud vet vad), därför kämpas till sista tår för att bevara varje enskild vargs liv. Vetenskap förresten – det som våra vargforskare sysslar med har inget med vetenskap att göra. Det är frågan om tro, ideologi, sysselsättning, pengar, makt och egna agendor. Sorgligt är att våra politiker köper denna rödgröna soppa.
Tydligt är att om Molstaberg fälls för brott mot djurskyddslagen så kommer domen även gälla hundhållning. Konsekvensen blir att jakthundar får inte släppas där det finns varg.
LRF, JRF och SJF bör i frågan göra minst "VAD DE KAN".

12. Vilka åtgärder har fårägarna vidtagit...

2015-12-03 15:51

...för att förebygga vargattacker på den aktuella gården?

Vid senaste angreppen gick vargarna in på samma ställe, under ett fårnät, flera dygn efter varandra.
Till slut sa länsstyrelsen åt fårägarna att ta in fåren.
Vargarna har funnits i reviret i cirka ett år och man har inte ens ett ordentligt uppsatt fårnät. Det är i alla fall uppfattningen man får när man läser i media.
Vore intressant att få veta vad man gjort.

Gården är inte polisanmäld på grund av att de inte satt upp rovdjursavvisande stängsel.

11. Partrisplittring minskar handlingskraften

2015-12-03 11:43

På vilket sätt skulle ännu ett parti i riksdagen förbättra något?
Landsbygdspartiet oberoende kan bara bidra till att splittra riksdagens handlingskraft om de finge plats där.
Vi kan ju se redan nu vilket elände det är att skapa regeringar med egen majoritet. Ytterligare ett parti skulle bara skapa en ännu större vanmakt.

10. Hobbyppfödning av får, Per B?

2015-12-03 10:13

Molstaberg försöker driva en näring. En sådan näring kan inte drivas med förlust. De krav som Lst har satt på Molstaberg innebär just det. Det gick inte att räkna hem dem. Det är alltså inte fråga om något gnällande. Molstaberg försöker trots ivrigt motstånd från varganhängarna att förse oss med får uppfödda i Sverige enligt våra regler för omtanke om djur. När då staten envisas med att dessa statens vargar är upp till enskilda att skydda sig från sätter du djurägaren i en omöjlig situation. Hans enda val är mellan att frivilligt slakta ut fåren eller gå i konkurs. Någon svensk mat på svenska bord blir det inte i någondera fallet.
Jag trodde i min enfald att LSTs uppgift är att skydda våra inhemska näringar, inte att skydda varghybrider i svensk landsbygdsmiljö. För renrasiga gråvargar kan inte överleva i den miljön.

9. Grund för anmälan?

2015-12-03 08:31

Men nu är det väl inte så enkelt att Molstaberg anmälts för att de inte satt upp rovdjursavvisande stängsel? De har väl anmälts för att de inte gjort VAD DE KUNNAT för att skydda sina djur, och för att de brustit i den dagliga tillsynen? Det vill säga följa länsstyrelsens rekommendationer, flyttat fåren från vissa hagar, låta lapptyg sitta uppe istället för att ta ner dem, och påbörjat förbättring av stängsel på vissa sträckor, trots att fått bidrag och erbjudande om gratishjälp?
Att hävda att anmälan enbart handlar om att länsstyrelsen anser att två mil ska rovdjursstängslas i ett nafs är på gränsen till oärligt, och hjälper definitivt inte oss framåt i en fråga är extremt svår och komplicerad även utan fördummande förenklingar.

8. Skulle vara kul....

2015-12-02 22:02

...om någon i regeringsställning ställer sig upp och försöker försvara landsbygden som Ulf gör. Men nej det får vi aldrig uppleva

7. Mycket bra

2015-12-02 22:02

Om moderaterna enkom bestod av klarsynta personer som Ulf hade det varit en självklarhet. Tyvärr behövs draghjälp av Landsbygdspartiet oberoende! Jakt är bara en av dom viktiga frågor som finns på agendan! Partiprogrammet finns kortfattat och lättillgängligt på hemsidan.

6. Till 1

2015-12-02 20:52

Kampanjen från värnare och myndigheter handlar om att lägga ner landsbygden och avskaffa jakten.

5. Månghundraårig tradition

2015-12-02 18:55

Och hur gör vi som enligt månghundraårig tradition släpper våra djur på fäboden? Min fäbod har obruten djurhållning sedan början av 1600-talet! Där får djuren röra sig så mycket de behöver (det är bara deras gener som styr), de får även välja den föda som de vet är bäst och som är garanterat naturlig och som de är anpassade för. Ska vi stänga in hela skogen med elstängsel (som inte är garanterat säkert) och på så sätt kvadda allemansrätten?
Hoppas att du står på dig Ulf och inte faller för påtryckningar! Det är oerhört mycket som står på spel för oss på landet!

4. Sandlådenivå

2015-12-02 18:54

Är det inte bättre att stängsla in vargarna för alltid, eller ska det vara på denna sandlådenivå som våra politiker ska betalas för?

3. Skandal

2015-12-02 18:54

Är det inte på det viset att Svenska djurhållare är skyldiga att ha sina djur inhägnade så dom kan skada annans egendom
Det bör väl i högsta grad även gälla staten att deras djur inte skadar andras

2. Vi skall inte ...

2015-12-02 18:54

... ha frilevande varg! Det är bara dumt!

1. Rovdjursstängsel?

2015-12-02 18:54

Så kallade rovdjursavvisande stängsel (RAS) har visat sig ha mycket måttlig effekt mot varg. Antingen hoppar vargen över, eller så springer den helt enkelt bara rakt igenom. Flera fårägare har kunnat bevittna detta på årets sommarbeten.
Men tanken om att det skall stängslas innan vergrevir accepteras är bra, Alla ökande kostnader för varg är bra.
De samlade kostnaderna för RAS till alla fårgårdar är närmast astronomisk. Man kan på goda grunder påstå att det finns ca 50 miljoner meter fårstängsel att stängsla med RAS. Kostnaden är upp mot 100 kr/meter, vilket ger en total på cirka 5 miljarder. Vilket ska jämföras med de 20-40 miljoner som finns i budget per år.Med 20 miljoner kronor per år så tar det 250 år innan alla fått sitt stängsel!

Var det någon som sade havererad rovdjurspolitik?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons