• Älgskadefondsföreningen

Länsstyrelsens tankar om Sjundareviret

Miljödirektör Göran Åström intervjuas i webbradio

WebbradioPublicerad: 2015-09-16 13:54

Landshövdingen i Stockholm, Chris Heister vill inte låta sig intervjuas om vargarna i Sjundareviret och den saboterade och misslyckade skyddsjakten. 
Hon skickar fram miljödirektör Göran Åström att svara i Jakt & Jägares webbradio.
Vi frågar honom bland annat varför länsstyrelsen inte tog eget initiativ till skyddsjakt när attack efter attack inträffade på Molstabergs gård.

 Hör intervjun här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Stänglas hit och stängslas dit

2015-09-17 16:22

Spelar ingen roll hur mycket stängsel man har det är ändå fel.
Och ibland gränsar hagar mot sjöar och vattendrag det går dels inte att dra el-staket i vatten vilket de flesta förstår men det är även förbjudet att stängsla ute allmänheten från strandlinje osv utan möjlighet till grind och annat som sedan lämnas både öppen och stängd.
Har man otur har en grävling varit och grävt en liten sänka precis vid tråden och då är det plötsligt 30cm upp till tråden och vips så var det med 110% säkerhet där vargen kröp in.
Så vitt jag förstår så är våra djurhållare ålagda att stängsla för att hålla sin boskap inne och inte för att hålla statens odjur ute..
Eller så är det upp till staten att se till att stängsla för att skydda tamboskap när de håller på och laborerar och leker gud med vargutsättning och planteringar, flyttningar osv

5. Var står citatet?

2015-09-17 14:49

Tom Trana #4 skiver ett citat. Men jag undrar var står det citatet? Det enda jag kan hitta är följande från nedanstående länk (under rubriken ”Bidragets storlek (till 5 §)”:
”Länsstyrelsen bör beakta den skyldighet som anses åligga envar att själv vidta rimliga förebyggande åtgärder mot viltskador.”
Det står ”rimliga” åtgärder. Om det kostar 100 kr per löpmeter (visserligen med 50 kr i bidrag från länsstyrelsen) så blir det 100.000 för en liten hage 1000 meter runt om. Det förefaller mig orimligt dyrt. På den aktuella gården finns 20 km stängsel. Det blir ju en miljon kronor (trots bidrag).


https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_16.pdf

Viltskadecenter skriver (sidan 11): ”Djurägaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig mot skador av stora rovdjur (NFS 2008:16, Allmänna råd till 5 §). Det innebär i princip att ett stängsel som sluter tätt nertill på alla sidor om djuren oftast är en tillräcklig åtgärd.”

Ett vanligt fårstängsel borde räcka således.

http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/Viltskadecenter,%20dokument/VSC%20dok%20Publikationer/tamdjur-o-rovdjur-2010-webb.pdf

4. Visst har djurägaren ett ansvar.

2015-09-17 08:43

Djurägaren skall skydda sina djur på ett sådant sätt att djuren inte kommer till skada och det finns idag möjligheter att förebygga rovdjursangrepp med RAS.
Delat från Lst.
" Tamdjursägaren har ansvar för sina tamdjurs välbefinnande. Djuren ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen kan ske minst en gång per dag utan svårigheter (DFS 2004:17). Djurägaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig mot skador av stora rovdjur (NFS 2008:16, Allmänna råd till 5 §). "

När det gäller våra stora rovdjur så skall förebyggande åtgärder vidtas före skyddsjakt.

3. Det är otroligt...

2015-09-17 08:43

...att Lst har mage att skylla på djurägare när vargen tar deras djur. Så uppfattar jag miljödirektörens svar på Mikaels frågor, i den mån han får svar över huvud taget. "Nästan" rovdjurssäkert stängsel har ju visats på bild av vargforskare, det krävs femton fot högt, varav tre fot nergrävt, grovtrådigt nät (4-5 mm tråd, maskor max 75 mm) av Gunnebotyp för att "nästan helt säkert" hålla rovdjur från något detta vill ha. Inget annat än förakt för djurägare och deras verk och beundran av ett rovdjur som absolut inte borde få finnas annat än inom sådant stängsel som beskrivits ovan, kan ligga bakom beslut från Lst och NVV i detta fall.

2. Den statliga värdegrunden

2015-09-17 08:42

Här nedan länkar jag till den statliga värdegrunden. Den gäller för samtliga tjänstemän. (Länsstyrelsen är en statlig myndighet, till skillnad från landstingen som är landstingskommunala.)

På sidan 8 och 9 kan man läsa om ansvar: ”...myndighetens anställda [är] underkastade ansvar för tjänstefel. ” Vidare: ”Således ska enligt 20 kap. 1 § brottsbalken den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel.” Så visst kan de dömas för tjänstefel. Det finns många som tror att tjänstemännen inte har något ansvar, men det är fel.

Om objektivitet (sidan 10):
”I sin egenskap av företrädare för myndigheten är den anställde däremot skyldig att handla med saklighet och opartiskhet och hålla sina personliga åsikter utanför ”. Så den tjänsteman som fick frågan om det skulle födas valpar i reviret och svarade: ”vi hoppas på det”, den tjänstemannen har brutit mot den statliga värdegrunden.

På sidan 20 kan man läsa om ”Respekt för lika värde, frihet och värdighet ”. Det bör gälla även för bönder som kanske har en annan uppfattning om vargens förträfflighet.

På sidan 25 om effektivitet står det ”Ett grundläggande krav är att myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom.” Jag kan inte se att det någonstans står att medborgarna skall tjäna myndigheternas mål om biologisk mångfald.

Man kan ju påminna landshövdingen om att: ”En enskild som frågar en myndighet om något ska också få ett svar.” ”Av lagen framgår även att myndigheterna ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda”.

http://www.regeringen.se/contentassets/1df0c81fa73d4f878c9eba10c744b0a7/den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda-s2013.011

Sök på "den statliga värdegrunden" om länken inte fungerar.

1. Ansvar ???

2015-09-16 14:50

Nei slikt finnes ikke og klart ikke personlig ansvar i slike forvaltninger.

Det er snakk om at ulla blir ullen når temaet kommer på tapetet.

Bra Mikael !!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere