• Älgskadefondsföreningen

LRF trycker på om skyddsjakt i Gnesta

WebbradioPublicerad: 2015-07-31 12:18

Ordföranden i LRF Mälardalen ser ingen annan lösning på vargproblemen vid Molstabergs gård i Gnesta än att länsstyrelsen tar initiativ till skyddsjakt.

– Det måste sättas upp två mil stängsel på Molstaberg för att skydda fåren. Paret som har fåren är bara arrendatorer och markägaren vill inte ha något staket, säger Sture Johansson i Jakt och Jägares Webbradio.
Den drabbade familjen på Molstaberg har även utsett Sture Johansson till kontaktperson gentemot massmedia,
I veckan som kommer träffar LRF ledningen för länsstyrelsen i Stockholm för att trycka på om skyddsjakt.

Hör Sture Johansson här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Dags att LRF verkar för att få till minskad och enbart rovdjursförvaltning

2015-08-02 19:02

Eftersom de flesta Viltförvaltningsdelegationer (VFD) föreslår förvaltning över, ja en del flera hundra % över det länet utifrån länets landareal och regering/riksdagsbeslut om totala antalet vargar, lodjur, björnar och järvar vi skall förvalta i hela landet och Naturvårdsverket (Nvv) får VFD förslag som beslutsunderlag så har många län Nvv beslut långt över det länet skall förvalta.
Ingen lodjursjakt detta år. Är det inte så att det har inte inventerats i flera län = nationella nivån har inte uppnåtts = ingen lodjursjakt. Det här kommer väl även hända vad gäller ev vargjakt.
Därför bör Sture Johansson tillfrågas hur han och LRF ställer sig till att verka för att vi får regionala, länsvisa maxantal, tak, utifrån länets areal och de politiska beslut om totala antal vargar, lodjur, björnar och järvar vi skall förvalta i landet och licensjakt beslutas länsvis, utan krav på nationella nivåer nås.
Att LRF verkar för att länsvis inventering räcker för länsvis beslut om licens eller skyddsjakt på varg, björn, lodjur och järv. Utan krav på nationell nivån nås. Att man inte behöver inventera samtidigt i flera län.
Räcker med länsvis inventering för länsvisa beslut.
LRF verkar för att vi får minskat maxiantal vargar, lodjur, björnar och järvar som vi skall förvalta i hela landet.
LRF verkar för att vi får ändring av 28 § jaktförordningen.
LRF verkar för att vi får bidrag till rovdjursstängsel som täcker 100 % av kostnaden och bidrag till underhåll.

4. #3

2015-07-31 17:13

Nja, det tror jag inte, det blir för lokalt. Men att NVV och LRF centralt har en tyst överenskommelse om hur LRF ska agera i varglänen är mera sannolikt. För de är märkligt hur LRF agerar. Så olika mellan olika delar.

3. Det kan väl inte vara så...

2015-07-31 16:10

... att det är LST i Dalarna som kommenderat LRF att ligga lågt?

2. Bravo, Sture

2015-07-31 16:10

Mälardalens LRF-ordförande är en klippa när det gäller att ställa upp för djurbönderna!

1. LRF Dalarna vs Mälardalen

2015-07-31 13:17

Visst är det konstigt att LRF alltid vaknar när det gäller Mälardalen och Skåne? Man misstänker ju nästan att LRF Dalarna fått munkavle centralt från organisationen då de har en otroligt låg profil i en fråga som främst berör deras medlemmar i Dalarna!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB