• Allmogejakt

Röstar om senare älgjakt

WebbradioPublicerad: 2014-06-20 11:35

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet råder jägarna i Blekinge att senarelägga starten av älgjakten. Reproduktionen i älgstammen är låg och senare jaktstart skulle kunna göra att älgarna hinner para sig innan jakten startar.

Daniel Millbourn, ordförande i Ringamåla älgskötselområde.

Det har Ringamåla älgskötselområde i Karlshams kommun tagit fasta på. Nu ska medlemmarna rösta om senare älgjaktspremiär.
– Det läggs ned väldigt mycket pengar och resurser på forskning. Tar man inte lärdom av forskningsresultaten är det resursslöseri, säger Daniel Millbourn, ordförande i Ringamåla älgskötselområde i Jakt & Jägares webbradio.

Hör ordförande Daniel Millbourn

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Septemberjakt kräver omdöme!

2014-06-23 14:07

Att många stora tjurar skjuts före brunsten i Norra Sverige är ett problem, det ställer krav på att man håller igen på tjuravskjutningen till oktober om man vill ha något att jag nästa år. Att man jagar i september beror ju på att snön kan komma redan i mitten på oktober som gör att man inte kan släppa hundarna. Fortsätter det vara snöfria vintrar även i norr så är åtminstone jag med på skjuta upp premiären till oktober. (Jagar i både norra och södra sverige)

6. Kvalitén

2014-06-23 08:59

Tveksamt att någon tjur uppnått 9års ålder. Och hur kan norra Sveiges älgar överleva när jakten bedrivs FÖRE brunsten liksom efter? Dessutom brunstar älgen tidigare i norra Sverige!

5. Korna måste släppa till!

2014-06-22 19:48

Det är inte kvalitén på sperman som avgör om det blir kalvar eller ej. Stora tjurar lockar till sig kor och gör att de går in i högbrunst och blir betäckta. En stor tjur kan ha 3-4 kor omkring sig i brunsttider. Om kon inte hittar någon tillräckligt stor tjur när hon brunstar första gången brunstar hon om ca 3 veckor senare, det är då de yngre tjurarna får komma till. Spermakvalitén är fullt duglig upp till 8-9 års ålder och dit är det ytterst få tjurar som kommer. Att skjuta på premiären en vecka och på så sätt försäkra sig om att det blir en god återväxt måste ju vara en liten uppoffring som är värd att beakta.

4. Kvalitet.

2014-06-21 21:32

Finns ingen anledning tro att älgarna skiljer sig från människorna . Dvs spermakvaliteten blir sämre med högre ålder så ingen nackdel om de yngre tjurarna betäcker. Då blir kanske ett plus ett 4 .

3. Det behövs två för att bli tre!

2014-06-21 18:50

Tanken att skjuta fram älgpremiären en vecka för att reproduktionen skall få ske i lugn och ro verkar väl mer än vettigt. Ett av problemet är att tjurarna skjuts innan de hunnit fortplanta sig, de behöver komma upp i minst 3 år innan de är stora nog att få korna att gå i brunst, skjuts de innan dess blir det ombrunst, betäckning av yngre tjurar. Detta leder till sent födda kalvar och låga kalvvikter, är det något som känns igen? Det är väl enkelt att skjuta på premiären en vecka, ni får ju hålla på ända till i mars för att fylla era kvoter så tiden måste ju räcka till iallafall?

2. Omvänt.

2014-06-21 11:22

När vi använder oss av riktad avskjutning på produktiva svin sjunker stammen till hanterbar nivå.Gör det omvända med älgarna och spara dessutom några fler kalvar ökar snabbt stammen. Sådant behövs det ingen forskning för möjligen lite erfarenhet för att förstå. Det blir inte fler älgar för att vi väntar och skjuter hondjuren tills de är dräktiga.

1. Behövs inte

2014-06-20 19:16

Älgjakten behöver inte senareläggas om man riktar avskjutningen bort från produktiva kor. Man kan spara alla kalvförande kor tex skjuta en kalv av en tvåkalvsko men spara på enkalvskor.
Gör man det så kommer stammen att återhämta sig efter ett antal år.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB