• Älgskadefondsföreningen

Så ska ”viktiga” vargar räddas

Hemliga valputsättningar • Svårare få skyddsjakt

WebbradioPublicerad: 2016-03-19 06:05

Naturvårdsverket har sammanställt en rapport om hur så kallat genetiskt viktiga vargar ska ta sig från Finland-Ryssland till Sverige. Men hur ska planerna genomföras praktiskt? Och hur blir det med hemlig utsättning av vargvalpar? Ansvarig tjänsteman på Naturvårdsverket svarar i webbradio.

Samma dag som Tivedenvargen, en avkomma efter de båda finsk-ryska vargarna som samhället transporterade från Tornedalen till den svenska vargzonen, avlivades från helikopter släppte Naturvårdsverket en plan för hur genetiskt viktiga vargar ska hållas vid liv i framtiden.

Svårare få skyddsjakt
Här är några av punkterna i verkets betänkande:
• Samarbete med ryska myndigheter ska öka antalet vargar som vandrar in i Sverige.
• Renhjordar ska flyttas och renar vaktas bättre så att vargar får chans att vandra ned till den svenska vargzonen.
• Vargvalpar uppfödda i djurpark ska kunna planteras ut hos vilda vargar, utan att markägare och jakträttsinnehavare får reda på det.
• Det ska vara svårare att få skyddsjakt på så kallat genetiskt viktiga vargar.

Acceptans?
Hur har Naturvårdsverkets tjänstemän egentligen tänkt, och hur ska planerna genomföras praktiskt? Framförallt: Gör sådana här åtgärder att det blir lättare att få acceptans för "genetiskt viktiga" vargar.
Det frågar vi Alf Pettersson, sektionschef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket, i webbradio.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Dags att prova igen

2016-03-23 09:30

Denna fråga är inte ny, detta är en repris samma fråga försökte NVV att få stöd ör i Värmland och fick då blankt nej från JRF och LRF, även Jägareförbundet sa nej efter att försökt "kohandla" om utsättning och inte fått något gehör från NVV.
Det vore önskvärt om NVV / insynsrådet i Sverige tog sig tid och läste om den norska genforskningen om den så kallade skandinaviska vargen som visar att det inte finns något släktskap mellan de svensk/norska vargarna och de finsk/ryska vargarna.
Deras svar borde väcka frågor hos varje förnuftig människa även om de är anställda vid NVV eller sitter i insynsrådet alternativet är att svenska folket får söka svar om vargens ursprung via andra kanaler.

23. #22, William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse och guldglans

2016-03-21 17:31

Nåja, sola sig i ”glansen” må så vara, jag tror snarare de vill stoppa ”glansen” i fickorna. Just Postkodlotteriet, Rewildingstiftelserna och WWF visar tydligt vilka krafter det är bakom miljörörelsen. All verksamhet behöver pengar, så också miljörörelsen. Och WWF, Naturskyddsföreningen och dylika har länge förstått hur politik kan omsättas i reda stålar. Bill Clinton till exempel står bak en mängd stiftelser runtom i världen, i Sverige finns ”William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse” som enligt amerikanska tidningar samlat in stora belopp. Om någon undrar vilka det är som skänker pengar till en sådan udda stiftelse så är Postkodlotteriet(!) en av de stora givarna, men stora företag knusslar inte när de ger pengar till Clintons stiftelse. Gemensamt är att de betalar ut stora pengar till höga politiker och fd politiker för att hålla föredrag; det kan röra sig om 100000 kr och mer per gång, betydligt högre arvoden är kända: Bill Clinton fick nästan 5 miljoner kronor av svenska Ericsson för att hålla ETT föredrag (i Kina!). Det är betydligt mer än vad Göran Persson och Fredrik Reinfeldt får för sina föredrag, även om de får betalt långt utöver vad som kan anses vara rimligt med hänsyn till vad de har att förmedla till sina åhörare.
Landsbygdens producenter av mat och andra förnödenheter kan självfallet inte betala sådana ersättningar, och står sig därför slätt i strid om pengar, mark och makt. Och därför kommer Rewilding Sweden lyckas göra vildmark av stora delar av landet; mellersta rovdjursförvaltningsområdet är nu i stort fullt med varg, norra förvaltningsområdet står på tur. Här måste först av allt renskötseln utrotas – till det duger vargen bra. Alla metoder som föreslagits i "Projekt Varg" kommer användas, vilket tydligt framgår av Naturvårdsverkets rapport.
Det södra rovdjursförvaltningsområdet kanske klarar sig, här skall ju ”föreläsarna” bo, så där måste det vara vargfritt!
Underligt är varför svenska brottsbekämpande myndigheter inte granskar dessa extrema föreläsararvodena, utnämningar och beslut. Regeringens uppdrag är ju att under riksdagens lagar säkra befolkningens frihet, lika behandling, välfärd och landets bestående. I detta ligger att regeringen måste vara noga med att inte genom fragmentisering suboptimera sin verksamhet.
Åsa Romson provocerar landsbygdens produktiva befolkning genom de kontroversiella personer hon utsett till ledamöter av insynsrådet. Varför gör regeringen så?
https://www.rt.com/usa/264793-clinton-foundation-sweden-iran/

22. #18. Det är många som vill sola sig i "glansen" kring Postkodlotteriet...

2016-03-21 13:47

För några år sedan såg jag ett tafatt försök på granskning av PostkodLotteriet från SvD.

http://www.svd.se/postkodlotteriets-kostnader-skenar_8498956

Tyvärr spelade den bara på den berömda svenska avundsjukan och hade därför fokus på vad de svenska cheferna tjänade.
Som vanligt inte ett enda ifrågasättande av t.ex varför svenska Postkodlotteriet sponsrar Sea Sheppards nya båt med 5 miljoner kronor (Dutch Postcode Lottery sponsrade med 7.500.000 €URO) (allt enligt Novamedias/PostkodLotteriets egna uppgifter i årsbokslutet för 2014)
Totalt har de föreningar vars representanter sitter i NVVs insynsråd mottagit 106.001.299 kronor sedan 2010. (SNF och Nordens Ark)
Allt kan köpas för pengar. Vad får då Postkodlotteriet för pengarna?
"Utgångspunkten är att förmånstagaren bidrar till Lotteriets verksamhet och utveckling. Därför premieras varje år av samarbete med Svenska PostkodLotteriet."
SNF har fått drygt 69.000.000 kr av Postkodlotteriet sedan 2010. Vad har PostkodLotteriet fått igengäld? Hjälp att rewilda den svenska landsbygden?

21. Länken för lång?

2016-03-21 11:39

Jag ser att länken i min kommentar 10:19 inte fungerar, men svaret för dem som undrar är Åsa Romson.

Den som vill läsa dokumentet hittar det på länsstyrelsen i Gotlands hemsida. sök på "insynsrådet"

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/Pages/sokresultat.aspx?k=insynsr%c3%a5det

20. #16 Man tackar...

2016-03-21 10:19

...Svante Axelsson, NSF. Det räcker så och säger allt...

19. #17. Gissa vem som har bestämt vilka som ska sitta i insynsrådet?

2016-03-21 10:19

Det är en del av det pris Stefan Löfven varit beredd att betala för rösterna i storstadsregionerna och därmed regeringsmakten.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/Sv/Nyheter/2015/Ledamöter%20i%20Naturvårdsverkets%20insynsråd%202014-17.pdf

18. #16 - Rewilding Lapland och gott om plats för ryska vargar

2016-03-21 10:18

Läs https://www.rewildingeurope.com/wp-content/uploads/2015/12/Rewilding-Lapland-SE.pdf. Jag hörde på TV att Fredrik Reinfeldt talade vid Postkodlotteriets (!) gala för förmånstagare, påminner mig om varför Alliansen aldrig kom till "skott" i vargfrågan. Till Postkodlotteriets förmånstagare hör Rewilding Europe, WWF etc. SVT sände en liten del av galatalet - Reinfeldt glömde dock nämna de svenska rovdjuren och svensk glesbygd i samband med sitt retoriska exempel om svensk jul och kollaps. Oostvaardersplassen - där för några år sedan instängda hästar, hjortar etc. lämnades att svälta ihjäl - vore också ett fint exempel på moralkollaps. Rewilding Europe är ett från början svenskt/holländskt projekt som startades 2010, den 30 september 2010, på ett ställe som heter Ulvsbomyren. Grundare var Frans Schepers och Wouter Helmer (Holland), samt Staffan Widstrand och Magnus Sylvén (Sverige). Nu skall Sverige "rewildas", projektet heter Rewilding Lapland - Greater Laponia; Svenska Lappland och norska Nordland och Finnmark skall bli Europas motsvarighet till Yellowstone och Serengeti. Det är ett stort område med gott om plats för ryska vargar, även viktiga vargar lär få plats. Det blir sämre om plats för renskötare och jägare.
Mats S Johansson - listan med insynsrådets medlemmar var intressant. Med tanke på att dessa skall representera allmänheten, så borde Fredrik Reinfeldt ha en given plats i rådet. En representant för svensk glesbygd och vargkollaps borde naturligtvis ingå i rådet.

17. Många bäckar små....

2016-03-21 09:09

mot en avdemokratiserad å. Ja, liknelserna kan göras många. Men tyvärr så är det nog så att detta är allvarligt menat från högre ort. De tycks tänka : Se till att vanligt folk får mindre att säga till om och vi ( makten) kan styra som vi vill. Men alla sunt tänkande människor förstår naturligtvis att sådana odemokratiska metoder bara kommer att straffa sig själv. Det enda positiva i detta är att det kommer allmänheten till kännedom hur detta sk. insynsråd för svenska medborgares inflytande är sammansatt. Undrar vem av dessa i rådet som för de drabbades (de som får ta smällen för denna idioti) talan. Och vem har utsett dom?

16. #14 Jag är rädd för att tjänstemännen har stöd från högre ort

2016-03-20 18:33

Så här, och av dessa personer, säkras svenska medborgares inflytande på verksamheten i NVV:

(Från NVV egen hemsida)
Insynsrådet ska ge råd till generaldirektören. Rådet ska också bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. Vanligen möts insynsrådet ett par gånger per termin. De kan också få skriftlig information mellan mötena.

Insynsrådets medlemmar

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Peder Björk, kommunalråd (s) Sundsvalls kommun

Johan Büser, riksdagsledamot (s)

Johan Hultberg, riksdagsledamot (m)

Lena M. Lindén, f.d. verkställande direktör Nordens Ark

Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, ordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Länsstyrelsen i Gotlands län

Janna Valik, generaldirektör Boverket

Ylva Öhrnell, miljö- och kvalitetschef DHL


Lite info om en av personerna på listan: https://www.rewildingeurope.com/news/new-supervisory-board-member-lena-linden-sweden/
https://www.rewildingeurope.com/news/a-brand-new-rewilding-area-lapland-europes-alaska/

Vargvän?, tycker du att sammansättningen av insynsrådet är balanserad?


15. Vad är att föredra?

2016-03-20 13:32

Demokrati, diktatur eller anarki. Vilket statssick vill vi ha? Uppenbarligen fungerar inte demokratin l många frågor i Sverige idag när myndigheters tjänstemän kan och får driva dom utifrån egen personlig agenda utan folklig förankring. Inte undra på att det höjs röster och farhågor för att vi är på väg mot något som liknas vid diktatur. Risken för en sådan utveckling är att det istället går mot anarki. Vill vi det? Lite ironiskt kanske man skulle svara ja på den frågan för då får ju alla samma chans att göra som dom vill. Hemska tanke. Självklart är en FUNGERANDE demokrati enda rätta vägen. Men bara det att sådana här känslor och tankar dyker upp visar på ett allvarligt fel i systemet. Vilka bär ansvaret för detta? Regeringen verkar i alla fall inte bry sej.

14. Krigsförklaring?

2016-03-20 13:32

Detta låter som en krigsförklaring mot samer, bönder med tamdjur, småbarnsfamiljer, hundägare, hästägare, fårägare, markägare, älgar, rådjur, bävrar, rävar och jägare. Detta kan bli droppen som får bägaren att rinna över hos "folket i busken". NVV har redan tillräckligt dåligt renomé. Detta kan bli sista spiken i kistan. Tag bort ansvaret för all viltförvaltning från NVV och sätt upp Viltvårdsverket istället och sätt som krav för anställning: Viltmästarexamen och minst 15 års jakterfarenhet. Vi kan inte ha amatörer som handhar dessa viktiga frågor.

13. NVV

2016-03-20 13:31

är tydligen på väg att bli den nya DDR myndigheten i Sverige. Myndigheter såsom NVV och tom domstolar ser ju till att nedmontera demokratin i Sverige och inte kommer acceptansen för varg att öka det räcker med att läsa detta förslag som är ute på remis runda så sjunker acceptansen för varg om den nu kan sjunka ytterligare. Redan idag är det o-acceptans för vargen ute bland människor på landsbygden som är drabbade av vargen och dess framfart som begränsar människors gröna näringar m.m. därtill förlusten av en trygg landsbygd efter vargens återkomst.

12. Skandinavisk vargstam?

2016-03-20 12:23

Skulle det inte vara en skandinavisk vargstam i sverige?
Då skall vi väl inte importera vargar från Finland och Ryssland.
Resultatet klir då att den skandinaviska vargstammen blandas ut
och den skandinaviska försvinner.

11. Diktatur

2016-03-20 10:19

Sverige är inte längre något demokratiskt land.
Det börjar likna Stasi och KGB.

10. Håller med 9,an!

2016-03-19 18:05

Och det till 110% Det Finns INGA viktiga Vargar, varken genetiskt eller till något annat, förutom möjligen till Pälsar!

9. Jaha

2016-03-19 16:44

Det finns väl ingen varg som är värdefull !!!!!!
Förr gjorde dom pälsar av dom.... det VAR BÄTTRE FÖRR...

8. GYBS

2016-03-19 14:03

Trodde det hade passerats med råge inklusive katastrofer??

7. Problemet är..

2016-03-19 13:22

Hur många gånger säger han problemet är??
Lös problemet istället!!

6. viktiga vargar

2016-03-19 13:21

Jag kommer att göra allt som står i min makt så att det inte släpps ut några vargar på min mark.
Viktiga vargar... på ren Svenska: Skitsnack.
Hela denna debatt om genetik är bara en stor bluff.

5. Sjukdomar

2016-03-19 10:07

NVV håller på att tillföra nya sjukdomar till Sverige från vargar i Ryssland. Sedan är det vi hundägare som ska bestraffas genom vaccin och svårare att resa mellan Nordiska länderna pga. tillförda sjukdomar.

4. Samarbete med ryssen.....

2016-03-19 08:38

Naturvårdsverket ska "samarbeta med ryska myndigheter". Samtidigt rapporterar SÄPO om vad Ryssland håller på med här i Sverige.....

3. Cirkus varg fortsätter

2016-03-19 08:37

Var ett väldigt lallande med gråbenen igen. Varför inte bara skjuta av hela vargstammen till 20 individer. Sedan plantera in 20 nya från Ryssland och starta om leken men med en genetisk stark stam om vi nu måste ha dom i Sverige. Då behöver vi inte ha så många heller som vi har idag. Sen en fråga. Vad har Ryssarna med Sverige och Finlands gräns att göra med? Eller menar han gränsen mellan Finland och Ryssland? Vet att det går staket där för att hålla renarna på varsin sida fick jag veta av Finska renskötare när vi var där på skoterresa.

2. Dags för en ny viltmyndighet

2016-03-19 08:36

Krav för att folk ska få jobba där borde vara att dom även måste ha människor och inte bara rovdjur i huvudet.
Sedan undrar jag varför Naturvårdsverket inte gick in och försökte rädda den aktuella vargen? Kan det vara så att dom räknade med en överklagan från deras polare i diverse kramarorganisationer och att skyddsjakten skulle stoppas?
Vore det inte billigast om Sverige blev fadder för några vargar i Ryssland där det finns massvis med "genetiskt viktiga vargar". Ryssarna skulle säkert bli glada om dom fick miljontals kronor från Sverige varje år, för ett problem som dom troligtvis inte kommer att bli av med.

1. Matbordet

2016-03-19 08:36

Ryssarna skrattar åt oss och vargen kommer att följa efter maten.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB